Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZEM

Uprzejmie informujemy, że podmiotem z którym Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. zawarto umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy to Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych