Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Akredytacje PCBC S.A.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest doświadczonym i dobrze rozpoznawalnym ekspertem w obszarze certyfikacji osób.

We współczesnym świecie najważniejszym kapitałem firmy są jej pracownicy, a ściślej mówiąc ich zasoby: wiedza, kompetencje, doświadczenie, a nawet postawy.

Każdy z tych zasobów jest elementem większego organizmu: Państwa firmy – i wszystkie stanowią o jakości produktu, usługi lub działania organizacji.

PCBC S.A. posiada akredytację PCA AC040 w zakresie certyfikacji auditorów systemu zarządzania jakością, auditorów wiodących systemu zarządzania jakością, auditorów systemu zarządzania środowiskowego oraz auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jako lider rynku certyfikacji profesjonalnie realizuje wspieranie rozwoju ludzi – ogniw łączących wszystkie procesy zachodzące w Państwa firmie.

W dzisiejszych czasach tylko dobrze wykwalifikowani i certyfikowani pracownicy zapewniają optymalizację funkcjonowania, redukcję ryzyka biznesowego i rozwój organizacji.

Polityka Jakości Zakładu ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania w obszarze Certyfikacji Osób

Korzyści z Certyfikacji Osób

 • optymalizacja wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie;
 • poprawa kluczowych wskaźników;
 • uzyskanie założonych celów;
 • stymulacja ciągłego rozwoju;
 • identyfikacja pracowników z firmą;
 • sukces pracownika, a tym samym sukces firmy;
 • zaangażowanie osób w rozwój organizacji.

Wysoce wykwalifikowani i certyfikowani pracownicy to wzrost konkurencyjności firmy, efektywności jej działania, to zdobycie przewagi ekonomicznej. To klucz do sukcesu.

Współpraca z uczelniami i organizacjami szkolącymi

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakład ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania zaprasza do współpracy Uczelnie i inne organizacje szkolące w zakresie realizacji Ramowych Programów Szkoleń PCBC S.A., wymaganych do uzyskania certyfikatów osób Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Warunki współpracy określone są w Zasadach Realizacji Ramowych Programów Szkoleń PCBC S.A., dostępnych w Ośrodku Certyfikacji Personelu.
Osoby, które ukończą szkolenie według ramowego programu szkolenia PCBC S.A. i zdadzą wymagany sprawdzian przeprowadzany przez Zespół Oceniający PCBC S.A. otrzymują stosowne zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający wiedzę i kompetencje w danym zakresie.
W ramach oferty współpracy proponujemy do wyboru następujące ramowe programy szkoleniowe będące podstawą uzyskania zaświadczenia lub certyfikatu:
 • „Asystenta Systemu Zarządzania Jakością”,
 • „Asystenta Systemu Zarządzania Środowiskowego”,
 • „Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”,
 • „Asystenta Systemu Zarządzania w Laboratorium”,
 • „Asystenta Systemu Zarządzania w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym”,
 • „Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”,
 • „Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności”,
 • „Asystenta Systemu Zarządzania Jakością w Organizacjach Ochrony Zdrowia”,
 • „Asystenta Systemu Zarządzania Energią”,
 • „Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością”,
 • „Pełnomocnika Systemu Zarządzania Środowiskowego”,
 • „Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy „,
 • „Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności”,
 • „Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością w Organizacjach Ochrony Zdrowia”,
 • „Pełnomocnika Systemu Zarządzania Energią”,
 • „Inżyniera Jakości”,
 • „Specjalisty ds. jakości i bezpieczeństwa w SPA i Wellness”,
 • „Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością”,
 • „Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności”,
 • „Audytora Wewnętrznego systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”,
 • „Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Usługami”,
 • „Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania”,
 • „Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Łańcuchu Dostaw”,
 • „Menedżera Juniora Systemu Zarządzania Jakością”

W tym zakresie współpracujemy z takimi uczelniami jak:

 • Akademia Morska – Gdynia
 • Akademia Leona Koźmińskiego – Warszawa
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna – Bielsko-Biała
 • Akademia Wychowania Fizycznego – Kraków
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki- Kraków
 • Politechnika Poznańska – Poznań
 • Politechnika Rzeszowska – Rzeszów
 • Politechnika Warszawska – Warszawa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Warszawa
 • Uniwersytet Ekonomiczny – Kraków
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego – Kielce
 • Uniwersytet Jagielloński – Kraków
 • Uniwersytet Przyrodniczy – Lublin
 • Uniwersytet Przyrodniczy – Poznań
 • Uniwersytet Przyrodniczy – Wrocław
 • Uniwersytet Rolniczy – Kraków
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego – Radom
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Olsztyn
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – Gdynia
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej – Ostrołęka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii – Sucha Beskidzka

Komitet Techniczny - terminarz spotkań

Plan spotkań Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Personelu przy PCBC S.A. Zakładzie ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania Ośrodku Certyfikacji Personelu w roku 2017:

I kwartał – 27.03.2017 r.

II kwartał – 26.06.2017 r.

III kwartał –  6.11.2017 r.

SKONTAKTUJ SIĘ

Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Danuta Orleańska

  Pełnomocnik ds. certyfikacji osób i systemów bezpieczeństwa żywności

  + 48 22 46 45 510
  dorleanska@pcbc.gov.pl
 • Grażyna Bombińska

  Specjalista ds. certyfikacji osób

  + 48 22 46 45 575
  gbombinska@pcbc.gov.pl