ruenpl

Akredytacje PCBC S.A.

Certyfikacja Systemów Zarządzania oferowana przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to klucz do zwiększenia rentowności, wydajności i skuteczności działania Państwa organizacji. Stanowi gwarancję bezpieczeństwa, ograniczenia ryzyka biznesowego i zrównoważonego rozwoju Państwa firmy. Podnosi jakość oraz umożliwia podążanie za rynkiem, dzięki zapewnieniu zgodności z wymaganiami rynków docelowych.

PCBC S.A. posiada akredytację PCA AC 019, PL-V-0011 w zakresie systemów zarządzania, oraz CAI: S 3230 w zakresie certyfikacji systemu FSSC.

Korzyści z Certyfikacji Systemów Zarządzania

 • zwiększenie szans na pozyskiwanie rynków;
 • zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów;
 • pewność, że przedsiębiorstwo, organizacja, czy samorząd są skutecznie zarządzane i dążą do osiągnięcia wyznaczonych celów;
 • przewaga nad konkurencją;
 • prowadzenie działalności poprzez eliminacje zbędnych procesów;
 • wprowadzenie mechanizmów zarządzania zintegrowanego;
 • ograniczenie u klientów potrzeby kontroli;
 • wyzwolenie potrzeby zmian sprzyjającej tworzeniu kreatywnych postaw i nowych inicjatyw;
 • prestiż na rynku oraz duma i lojalność pracowników, którzy identyfikują się ze swoim pracodawcą;
 • pozyskiwanie zaufania klientów, co ułatwia prowadzenie relacji biznesowych.

Partnerzy PCBC S.A. doceniają

 • spełnienie wymagań, potrzeb i oczekiwań;
 • kompleksowe i skuteczne rozwiązywanie problemów;
 • metodyczne podejście do zarządzania procesem certyfikacyjnym;
 • budowanie partnerskich relacji.

Doświadczenie naszych auditorów oraz ekspertów daje gwarancję realizacji procesu certyfikacji na najwyższym światowym poziomie. Nasza reputacja niezależnego oraz bezstronnego eksperta buduje zaufanie.

Dlaczego wybrać PCBC S.A.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest liderem na polskim rynku wśród jednostek certyfikujących systemy zarządzania oraz prekursorem w zakresie promowania międzynarodowych zasad dobrych praktyk w zarządzaniu.

 • PCBC S.A. to polska jednostka certyfikująca z ponad 55-letnim doświadczeniem;
 • Jako jedyna krajowa jednostka certyfikująca jest partnerem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet;
 • Certyfikaty wydawane przez PCBC S.A. są rozpoznawalne i uznawane na zasadach wzajemności na całym świecie;
 • PCBC S.A. wydało ponad 5000 certyfikatów dla organizacji krajowych i zagranicznych;
 • PCBC S.A. dysponuje bazą ponad 120 auditorów doskonalących swoją wiedzę i umiejętności w odniesieniu do specyfiki danej branży;
 • Specjaliści PCBC S.A. biorą czynny udział w implementowaniu norm międzynarodowych i europejskich do krajowego systemu normalizacyjnego poprzez udział w pracach Komitetów Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym;
 • Terminy realizacji usług dostosowuje do oczekiwań Klientów;
 • PCBC S.A. cechuje partnerstwo, etyka, bezstronność, poufność.

PCBC S.A. jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikat Akredytacji nr AC019.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu akredytacji znajdują się na stronie Polskiego Centrum Akredytacji.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji

 • Załącznik nr 1

 • Załącznik nr 2

 • Załącznik nr 3

 • Załącznik nr 4

 • Załącznik nr 5

 • Wniosek o przepisanie certyfikatu

 • Umowa

 • Zasady certyfikacji systemów zarządzania

 • Zasady posługiwania się znakami

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Sprzedaży

 • Anna Kłaput

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży

  + 48 22 46 45 430
  669 454 546
  aklaput@pcbc.gov.pl
 • Danuta Muszyńska

  Menadżer ds. rozwoju rynku

  + 48 22 46 45 437
  669 474 742
  dmuszynska@pcbc.gov.pl
 • AQAP

  Allied Quality Assurance Publication (Publikacja Standaryzacyjna dotycząca Zapewnienia Jakości).

  ISO 37001:2016

  Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi – Wymagania z wytycznymi do stosowania

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  PN-EN ISO 50001

  Systemy zarządzania energią.

  PN-EN ISO 14001

  Systemy zarządzania środowiskowego.

  PN-EN ISO 13485

  Systemy zarządzania jakością - wyroby medyczne.

  PN-ISO/IEC 27001

  Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

  PN-ISO/IEC 20000-1

  Technika informatyczna. Zarządzanie usługami.

  PN-EN 14065

  System kontroli skażenia biologicznego - tekstylia poddawane obróbce w pralni.

  FSSC 22000

  System zarządzania bezpieczeństwem żywności.

  PN-EN ISO 22000

  Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym.

  PN-N-18001, OHSAS 18001

  Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i norma.

  EMAS

  System ekozarządzania i auditu EMAS. System ten, to umocowany prawnie wspólnotowy instrument, przeznaczony dla organizacji (przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, instytucji, urzędów administracji publicznej), które podejmują dobrowolne zobowiązanie, mające na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko.

  SPZK

  System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

  Kryteria WSK

  Wewnętrzny System Kontroli.

  EuropeSpa med & wellness

  Międzynarodowy program certyfikacji pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Spa (ESPA)