ruenpl

OUR SERVICES

BUSINESS NEWS

„Import-export of food, certification, control and supervision of food safety” was discussed over the couple of weeks at the international seminar organized in the China National Research Institute for Food and Fermentation Industries in Beijing. Among delegations from 21 countries three representatives from Poland were present including our expert Mr Marek Szymański , Manager of Organic Farming Certification Division of PCBC. Numerous lectures and discussion panels focused mainly on challenges referring to guaranteeing of food safety on the world market and supervision of maintaining food...

06/10/2016

Read more
The ISO 9001 standard referring to the Quality Management System is the most popular management system standard recognized all over the world. After publishing of the ...

19/07/2016

Read more
MORE INFORMATIONS

NEXT TRAININGS

March

THE ENTIRE SCHEDULE
 • Szkolenie PC142 - Wymagania do SZŚ wg normy PN-EN ISO 14001:2015-09 – ujęcie praktyczne

  Teoretyczne 1-dniowe szkolenie odnoszące się do wymagań systemu zarządzania środowiskowego, które są zawarte w normie....

  Szkolenie PC143 - Auditor wiodący Systemu zarządzania środowiskowego

  Kompleksowe 4-dniowe szkolenie z zasad auditowania systemu zarządzania środowiskowego – norma, ISO 19011:2012 i ISO/IEC17021:2011....

  Szkolenie PC29 Bezpieczeństwo informacji zgodne z normą PN-ISO/IEC 27001:2014, jako wsparcie w osiąganiu celów biznesowych organizacji

  Dwudniowe szkolenie, którego celem jest przedstawienie znaczenia, szans i korzyści biznesowych wynikających z zapewnienia bezpieczeństwa informac...

  Szkolenie PC01 - ETAP 2 - Menedżer i auditor systemu zarządzania jakością. Procesowe zarządzanie jakością. Wdrażanie i ocena

  Drugi z 6 etapów szkolenia przeznaczony jest dla kierownictwa organizacji wdrażających i certyfikujących system zarządzania jakością wg norm IS...
 • Szkolenie PC150 - System Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy ISO 37001:2016

  Jednodniowe szkolenie pozwalające zapoznać się z najnowszą normą ISO 37001:2016 i nabyć wiedzę związaną z systemowym podejściem do przeciwdz...

  Szkolenie PC153 - Podejście praktyczne do certyfikacji na europejskie oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel detergentów i produktów kosmetycznych spłukiwanych.

  Jednodniowe szkolenie, które pokazuje jak w praktyczny sposób przygotować się do certyfikacji na europejskie oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel....

  Szkolenie PC125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Szkolenie pozwalające zrozumieć i usystematyzować wiedzę w zakresie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO 9001:2015-10...

  Szkolenie PC129 - Analiza ryzyka wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Kompleksowe dwudniowe szkolenie dotyczące metod identyfikacji i analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością....
 • Szkolenie PC93- Zarządzanie procesami, pomiar i ocena procesów

  Szkolenie warsztatowe dotyczące metod pomiarów i analizy zidentyfikowanych procesów....

  Szkolenie PC69 - Zakładowa kontrola produkcji w systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

  Jednodniowe szkolenie dotyczące aktualnych oraz wchodzących w życie w 2017 r. wymagań dotyczących zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlany...

  Szkolenie PC140 – Praktyczne aspekty dostosowania systemu zarządzania jakością do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne zrozumienie wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Na szkoleniu przekazywane są inf...

  Szkolenie PC98 - Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest podniesienie i doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system Wewnętrznego Systemu Kontroli na zgodność z Kryteriam...
 • Szkolenie PC124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest: przekazanie niezbędnych wiadomości potrzebnych  do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzan...

  Szkolenie PC04 - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (IQNet No MTS001)

  Szkolenie warsztatowe, ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów...

  Szkolenie - PC 146 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego / IQNet No MTS003

  Kompleksowe trzydniowe szkolenie dla kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego....

  Szkolenie PC85 - Ocena zgodności wyrobów medycznych z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Powiązania dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016

  Jednodniowe szkolenie, które zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami dyrektyw UE i prawa polskiego dotyczącymi wprowadzan...
 • Lack of trainings in the scope!!!

  SEARCH FOR SERVICES

  EMAS

  Eco-management and audit  scheme. The EMAS (European Eco-management and audit scheme) is a law-based instrument of the European Community designed for organisations (production and service enterprises, institutions, public administration offices) which take voluntary obligation aiming at limiting of negative impact on the environment.

  PN-EN ISO 9001

  Quality Management System

  Quality Tradition

  “Quality Tradition” system distinguishes the high quality food products with particular reference to traditional products.

  SPZK

  Corruption Threats Counteraction System (SPZK)

  Certified natural cosmetic EKO

  Natural organic cosmetics is a healthy, natural body care.

  PN-ISO/IEC 27001

  Information security management system.

  EC Fertilizer

  Is a confirmation of meeting EU requirements.

  CB

  The certificate confirming that a product meets requirements included in the mentioned IEC publication referring to product safety, issued within the framework of international certification system IECEE. The PCBC as a signatory of the CB agreement performs product testing for conformity with the IEC standards  and issues CB certificates.

  PN-EN 14065

  Biocontamination control system -  Laundry processed textiles.

  EuropeSpa med & wellness

  International certification programme under the patronage of the European Spas Association (ESPA)

  PN-EN ISO 50001

  Energy management systems.

  CE marking

  It confirms that a product meets requirements of harmonized standards connected with all directives referring to it.

  Mark of conformity with Polish Standard

  Voluntary "Mark of conformity with Polish Standard" placed on product is a guarantee of the product compliance with Polish Standards relevant to this product.

  PN-EN ISO 22000

  Food safety management systems - Requirements for any organizations in the food chain.

  Factory Production Control mark

  Factory Production Control (FPC) means the documented permanent, internal control of the production in a factory in accordance with the relevant technical specifications.

  FSSC 22000

  Food Safety Management System.

  The Community organic farming mark

  The EU organic logo on any product indicates compliance of this products with organic farming rules.

  PN-ISO/IEC 20000-1

  Information technology. Management of services

  Kryteria WSK

  Internal Control System.

  PN-EN ISO 14001

  Environmental management systems

  PN-EN ISO 13485

  Quality Management Systems. Medical Products.

  PN-N-18001, OHSAS 18001

  Occupational health and safety management systems. Requirements and standards.

  Protected Designation of Origin

  Products marked with this sign are produced in a specific geographical area.

  Search all

  QUALITY MARKS WE OFFER

  WHY PCBC

  OUR PARTNERS IN BUSINESS