Na czym polega proces certyfikacji? - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 15/11/2022

W dzisiejszych czasach konkurencja na wielu rynkach wciąż rośnie. Klienci mają dostęp do coraz większej bazy produktów. Poszukują coraz więcej informacji zwiększając swoją świadomość o produkcie, producencie, ale i o procesie produkcji.

Zastanawiają się Państwo, jak podnieść jakość swoich produktów i usług? Jednym ze sposobów na utrzymanie wysokich standardów jest certyfikacja systemów zarządzania oraz certyfikacja wyrobów. Z tego artykułu dowiedzą się Państwo, jak dokładnie przebiega proces certyfikacji. 

Czym jest certyfikacja?

Certyfikacja jest procesem, którego celem jest uzyskanie certyfikatu. Informuje on o tym, że dana usługa lub produkt są zgodne z wymogami określonej normy lub innego dokumentu odniesienia. Certyfikacja powinna zostać przeprowadzona przez uprawnione do tego jednostki, które określa się mianem jednostek certyfikujących. Jednostki te są odpowiednio przygotowane do przeprowadzania audytów i posiadają akredytację, która jest potwierdzeniem kompetencji jednostki certyfikującej do działań w określonym zakresie.

Jak przebiega proces certyfikacji?

Proces certyfikacji – na czym polega? Certyfikacja zazwyczaj składa się z kilku etapów. W pierwszej kolejności muszą Państwo przeanalizować sytuację w organizacji i stwierdzić, czy panujące w niej zasady są zgodne z wytycznymi danej normy. Na podstawie tej analizy należy określić, jakie zmiany należy wprowadzić w firmie. Na tym etapie bardzo ważne jest to, by przygotować dokumentację systemową i przeszkolić pracowników różnych szczebli.

Kto powinien zająć się całością działań związanych z wdrożeniem systemu zarządzania? Zazwyczaj jest to pełnomocnik kierownictwa do spraw systemów zarządzania. Jeżeli są Państwo pewni, że procesy są zgodne z wymaganiami normy, to mogą się Państwo zgłosić do jednostki certyfikującej, która przeprowadzi audyt certyfikujący. Podczas tego audytu sprawdzane jest, czy wszystkie zasady są należycie przestrzegane.

Czy w czasie audytu mogą pojawić się pewne niezgodności? Oczywiście, że tak. Wtedy też audytorzy zobowiązują organizację do ich skorygowania w określonym czasie. Potem audytor ponownie sprawdza obszary, które zostały wyznaczone do poprawy. Jeżeli wszystko zostało poprawione, to dana organizacja otrzymuje certyfikat.

Pomyślny proces certyfikacji – co dalej?

Państwa firma pomyślnie przeszła proces certyfikacji? Czy oznacza to, że certyfikat został przyznany na zawsze? Nie, wdrożenie i uzyskanie certyfikatu to dopiero początek. Konieczny jest stały nadzór nad przestrzeganiem zasad i okresowe przeprowadzanie audytów wewnętrznych. Tylko takie postępowanie pozwoli utrzymać wysoki standard produktów i usług.

Po roku i dwóch latach od otrzymania certyfikatu przeprowadza się tak zwane audyty nadzoru. Natomiast po trzech latach audyt recertyfikujący. Jeżeli audyt pokaże, że organizacja działa zgodnie z założeniami normy, to przedłużona zostaje ważność certyfikatu na kolejne trzy lata. 

Podsumowanie 

Certyfikacja to proces, dzięki któremu dana firma może wyróżnić swoje produkty lub usługi wśród konkurencjiPrzeprowadzana powinna być jest przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. By otrzymać certyfikat, firma musi wykazać, że działa zgodnie z założeniami normy. W przypadku ewentualnych niezgodności audytor wzywa firmę do wprowadzenia poprawek. Po otrzymaniu certyfikatu po roku i dwóch latach przeprowadza się audyty nadzoru. Natomiast po trzech latach przeprowadza się audyt recertyfikujący. 

Pozostałe wpisy na blogu

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ