Do czego przydaje się certyfikat? - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 15/11/2022

W obecnych czasach wiele firm proponuje produkty lub usługi zaspokajające te same potrzeby konsumentów.

Kluczem do sukcesu jest wyróżnienie przedsiębiorstwa / produktu lub marki na rynku.

Właśnie do tego służy certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania. Dzięki niej Klienci zyskują pewność, że wybierają najwyższej jakości produkty, które gwarantują spełnienie wymagań opisanych w normie lub innym dokumencie odniesienia, np. specyfikacji, rozporządzeniu, dyrektywie. Z tego artykułu dowiedzą się Państwo, co to jest certyfikacja, jakie są jej rodzaje oraz dlaczego warto uzyskać certyfikat.

Certyfikacja – co to jest?

Czym w rzeczywistości jest certyfikacja?

Certyfikacja jest procesem, w którym niezależna strona trzecia – na przykład PCBC — przeprowadza ocenę, a następnie wydaje decyzję ws. certyfikacji oraz przyznaje pisemne zaświadczenie w formie certyfikatu. Informuje on o tym, że dany produkt, usługa lub proces firmy spełnia określone wymagania. 

Jakie są rodzaje certyfikatów wydawanych przez PCBC?

Możliwa jest certyfikacja wyrobów oraz certyfikacja systemów zarządzania.

W ramach certyfikacji wyrobów PCBC wydaje certyfikaty dla:

W ramach certyfikacji systemów zarządzania PCBC wydaje certyfikaty potwierdzające zgodność z:

 • PN-ISO 45001 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • PN-EN ISO 9001 – system zarządzania jakością;
 • PN-EN ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego;
 • PN-EN ISO 50001 – system zarządzania energią;
 • PN-EN ISO 13485 – system zarządzania jakością, w obszarze wyrobów medycznych;
 • DPD – Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej;
 • PN-EN ISO/IEC 27001 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • PN-ISO/IEC 20000-1 – system zarządzania usługami w branży informatycznej;
 • PN-ISO 37001 – system zarządzania działami antykorupcyjnymi;
 • PN-EN ISO 22000 – system zarządzania bezpieczeństwem  i higieną żywności;
 • WSK – Wewnętrzny System Kontroli;
 • AQAP – sojusznicza publikacja dotycząca zapewnienia jakości łańcucha dostaw w branży wojskowej i pokrewnych;
 • PN-ISO 37120 – zrównoważony rozwój społeczny;
 • PN-EN 14065 – system kontroli skażenia biologicznego.

Certyfikacja wyrobów – korzyści

Do czego przydaje się certyfikacja wyrobów?

Zastanawiają się Państwo, jakie korzyści przynosi uzyskanie certyfikatu na konkretne produkty i czy wpłynie to na rozwój firmy? Certyfikacja wyrobów przez niezależną jednostkę certyfikującą buduje zaufanie Klientów. Dzięki niej Klienci uzyskują pewność, że Państwa produkt spełnia wymagania, określone w normach lub innych dokumentach odniesienia. W konsekwencji Klienci zaczną częściej sięgać po certyfikowane wyroby, co dobrze wpłynie na konkurencyjność firmy. Wzrosną zyski i rozpoznawalność marki na rynku. Dzięki temu mogą Państwo również zyskać nowych kontrahentów i rozwijać się na nowych rynkach zbytu. Wszystko to wpłynie na rozwój firmy, a certyfikacja wyrobów wykreuje silną markę.

Certyfikacja systemów zarządzania – korzyści

Korzyści wynikające z certyfikacji systemów zarządzania częściowo pokrywają się z tymi, wynikającymi z certyfikacji wyrobów. W obu przypadkach firma powiększy zyski i zwiększy zaufanie Klientów. Stworzy też profesjonalny wizerunek biznesowy. Jednak w przypadku systemów, dodatkową korzyścią z certyfikacji jest znaczne ograniczenie kosztów działania, dzięki wyraźnemu wzrostowi efektywności. W Państwa firmie zostanie wprowadzone również skuteczne zarządzanie ryzykiem, co sprawi, że decyzje będą podejmowane przez pracowników z uwzględnieniem istniejących zagrożeń. Wszystko to sprawi, że firma będzie lepiej przygotowana na działanie w niekorzystnych warunkach otoczenia. 

Podsumowanie

Certyfikacja wyrobów i systemów zarządzania pozwoli Państwa firmie wyróżnić się na rynku. Certyfikacja może dotyczyć systemów zarządzania, wyrobów, usług lub procesów.  Powinna być prowadzona przez uprawnioną do tego, akredytowaną jednostkę certyfikującą, posiadającą doświadczenie w certyfikacji systemów zarządzania w danej branży lub certyfikacji produktów i usług pochodzących z określonego segmentu rynku. Dzięki certyfikacji zwiększa się zaufanie Klientów do firmy i jej produktów, poprawia się efektywność produkcji, a w konsekwencji budowana jest silna marka na rynku i rosną zyski.  

Pozostałe wpisy na blogu

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ