Normy ISO a ochrona środowiska - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Utworzono: 29/09/2022

Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na wdrożenie systemów zarządzania. Najpopularniejszymi systemami powiązanymi z ochroną środowiska są systemy oparte na normach ISO 50001 i ISO 14001. Pozwalają na zrównoważony rozwój, który wspiera ochronę środowiska naturalnego. Dają również przedsiębiorstwom wiarygodną ekologiczną przewagę na tle konkurencji zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Z tego artykułu dowiedzą się Państwo, czym są normy ISO 50001 i 14001 i w jaki sposób pomagają chronić środowisko.

Czym jest norma ISO 14001?

Certyfikacja systemów zarządzania i certyfikacja wyrobów to sposoby na podniesienie znaczenia firmy na rynku i nie tylko. Pozwalają również na optymalizację procesów, czasu, finansów, a także zwiększenie skuteczności i efektywności. Norma ISO 14001 ma na celu ochronę środowiska. Jest najbardziej uznaną międzynarodową normą dot. systemu zarządzania środowiskowego. Można ją wdrożyć w każdej organizacji. Ma charakter ogólny, więc może być stosowana zarówno w małych przedsiębiorstwach, jak i dużych firmach bez względu na branżę.

Ten system zarządzania środowiskowego pomaga przedsiębiorstwom ustalić politykę i cele w zakresie ochrony środowiska. Dzięki niej osoby prowadzące działalność nauczą się zarządzać istotnymi aspektami, wdrażać niezbędne środki i określać jasne cele. ISO 14001 pomaga również zarządzać firmie obowiązkiem przestrzegania obowiązujących przepisów i wymogów prawnych. ISO 14001 składa się więc z dwóch podstawowych założeń, którymi są ciągłe doskonalenie i zgodność z wymaganiami prawnymi.

Wprowadzenie normy ISO 14001 – korzyści

Certyfikacje wykonywane przez PCBC dają wiele wymiernych korzyści. W dużej mierze pomagają w zwiększeniu prestiżu firmy. Jakie jeszcze korzyści wynikają z wprowadzenia normy ISO 14001? Są to:

  • budowa i działanie w ściśle określonych ramach, które są na tyle elastyczne, że można je dostosowywać do zmieniającej się sytuacji firmy;
  • redukcja wytwarzanych odpadów i emisji do środowiska;
  • zwiększenie racjonalności zarządzania zasobami, co powoduje obniżenie kosztów działalności.

Norma ISO 50001 – na czym polega?

Drugą bardzo popularną normą w zakresie ochrony środowiska jest ISO 50001. Jej zadaniem jest optymalizacja wydajności energetycznej w procesach. Ta norma środowiskowa niesie za sobą duże korzyści finansowe. Dzięki niej właściciele przedsiębiorstw dokładnie dowiedzą się, jak jest zużywana energia w ich zakładzie. Będą również w stanie doskonalić procesy tak, by zmniejszyć zużycie energii, co wpłynie na zwiększenie ekologiczności firmy.

Norma ISO 50001 – jakie daje korzyści?

Jakie inne korzyści wynikają z normy środowiskowej ISO 50001? Są to między innymi:

  • stworzenie wiarygodnego wizerunku firmy, która dba o środowisko;
  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności;
  • stworzenie profesjonalnej dokumentacji i raportowania zużycia energii, co pozwoli analizować dane w przyszłości i dokonać koniecznych zmian

Podsumowanie

Certyfikaty wydawane przez jednostki certyfikujące takie jak PCBC są potwierdzeniem wysokiej jakości produktów czy procesów. Normy ISO 50001 i 14001 to normy ochrony środowiska. Obie można wdrożyć w każdej organizacji. ISO 14001 usprawnia działanie firmy tak, by zredukować wytwarzanie odpadów i zwiększyć racjonalność obrotu zasobami. Norma ISO 50001 pozwala natomiast na redukcję zużycia prądu. Wpływa to na zwiększenie świadomości ekologicznej firmy, ale też na oszczędności.

Pozostałe wpisy na blogu

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ