ruenpl

Lider wśród polskich jednostek certyfikujących

Niekwestionowany lider wśród polskich jednostek certyfikujących na polskim rynku.
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A to firma z wieloletnim doświadczeniem w obszarze badań i certyfikacji wyrobów, certyfikacji systemów zarządzania, osób oraz szkoleń.
Rozumiemy, że potrzeby dzisiejszego świata to stale podnoszona jakość i efektywność, budowane w oparciu o najwyższe standardy.
Jako podmiot będący spółką o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, oferujemy nasze doświadczenie, wiedzę i najwyższe kompetencje.

Akredytacje

PCBC S.A. posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) i Czeskiego Centrum Akredytacji (CAI).

Akredytacje te potwierdzają zgodność naszych kompetencji w odniesieniu do zakresu zadań, jakie możemy wykonywać w obszarach: certyfikacji, badań i szkoleń.

Posiadamy status jednostki notyfikowanej o numerze 1434, nadanym przez Komisję Europejską, w zakresie 10 dyrektyw nowego podejścia.

Jesteśmy jedynym uprawnionym podmiotem reprezentującym Polskę w pracach Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego EUEB (European Union Ecolabelling Board).

Jesteśmy członkiem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet (The International Certification Network).

Należymy do wielu prestiżowych organizacji działających w obszarze badań i certyfikacji: Międzynarodowego Systemu Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych IECEE (International Electrotechnical Commission for Electrical Equipment) oraz Europejskiego Systemu Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych CCA (CENELEC Certification Agreement).

Ekspert

PCBC S.A. dysponuje wysoko wykwalifikowanymi specjalistami i ponad 100 auditorami, jak również współpracuje ze światowymi partnerami.

Nasi pracownicy biorą udział w pracach wielu komitetów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, opracowujących polskie normy i dokumenty normalizacyjne.

Dzięki temu gwarantujemy najwyższe kompetencje i staranność naszych usług.

PCBC S.A. wykonuje:

  • certyfikację wyrobów i usług na znaki jakości m.in.: CE, Ecolabel, Jakość Tradycja, Chroniona Nazwa Pochodzenia, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz na zastrzeżone na rzecz PCBC znaki EKO, B, Q, BIO, Gwarantowana Jakość, Nawóz WE;
  • certyfikację systemów zarządzania potwierdzoną certyfikatem PCBC S.A. oraz IQNet;
  • certyfikację wyrobów na zgodność z obowiązującymi normami;
  • certyfikację osób potwierdzoną certyfikatem PCBC S.A.;
  • certyfikację gospodarstw ekologicznych;
  • ocenę zgodności w zakresie 10 dyrektyw, w tym 3 dyrektyw stosowanych do wyrobów medycznych;
  • organizację szkoleń i doskonalenie kadr w obszarze: badań i certyfikacji;
  • badania wyrobów w nowocześnie wyposażonych laboratoriach: chemicznym, elektrycznym i wyrobów budowlanych.

Partner

PCBC S.A. jest sprawdzonym partnerem dla biznesu i szeroko rozumianej działalności publicznej: administracji, szkolnictwa, zdrowia, bezpieczeństwa i wielu innych.

Działamy na podstawie Deklaracji Bezstronności, której gwarantem jest Komitet dla Zapewnienia Bezstronności Certyfikacji Wyrobów, Systemów Zarządzania oraz Certyfikacji Osób. Działamy bezstronnie, rzetelnie i niezależnie.

Podejmujemy decyzje w oparciu o obiektywne dowody. Dbamy o to, by nie zachodził konflikt interesów zarówno w naszej, jak i naszych klientów aktywności.

Zaufała nam ogromna liczba podmiotów, ponieważ mamy blisko sześćdziesięcioletnie doświadczenie, gwarantujemy jakość i poufność wszystkich czynności oraz pozostajemy partnerem na każdym etapie projektu.

Klienci doceniają nasz profesjonalizm i wysokiej jakości usługi.