O firmie - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Kim jesteśmy

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze certyfikacji systemów zarządzania, badań i certyfikacji wyrobów oraz prowadzenia szkoleń. Posiadamy status jednostki notyfikowanej o numerze 1434, nadanym przez Komisję Europejską, w zakresie

 • Rozporządzenia (UE) 2017/745 dotyczącego wyrobów medycznych,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011
 • oraz w zakresie oceny zgodności produktów nawozowych UE zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2019/1009.

Przedstawiciele PCBC S.A. uczestniczą w pracach Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego EUEB (European Union Ecolabelling Board).

Ponadto PCBC S.A. od 1997 roku jest członkiem International Quality Network (IQNET).

 

IQNET jest międzynarodową siecią jednostek certyfikujących skupiającą najważniejsze jednostki certyfikujące z 35 krajów, obecną w ponad 150 krajach świata. Jako jeden z przedstawicieli i renomowanych graczy na globalnym rynku oceny zgodności, IQNET aktywnie uczestniczy w regionalnych i światowych forach i organizacjach, inwestując znaczne zasoby i wysiłki w budowanie wiarygodności, etyki, kompetencji dotyczących wartości oceny zgodności, dla dobra swoich partnerów, klientów i interesariuszy. 

IQNET ma swoich reprezentantów między innym w: International Accreditation Forum (IAF), International Organization for Standardization (ISO), ISO Committee on Conformity Assessment (ISO Casco), European Accreditation (EA), Inter American Accreditation Cooperation (IAAC), Food Safety System Certification, European Organization for Quality, International Network on Quality Infrastructure (INetQI).

Nasze kompetencje

Kierujemy się niezmiennie żelazną zasadą bezstronności, wiarygodności i rzetelności w podejmowanych działaniach. Kluczem do naszego sukcesu są fachowi pracownicy i najwyższej klasy partnerzy, z którymi wspólnie realizujemy kolejne projekty. 

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:

Naszymi Klientami są zarówno największe przedsiębiorstwa odnoszące ogromne sukcesy, jak i małe lokalne firmy z różnych dziedzin gospodarki, którym pomagamy w systematycznym rozwoju i zwiększaniu konkurencyjności na rynku.

Polityka Spółki

Zarząd Spółki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu: Aleksandra Kostrzewa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członek Zarządu: Paulina Pietrasik – Stippa

Struktura Organizacyjna Spółki

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.

Biuro Zarządu i Obsługi Korporacyjnej

 • Zespół ds. Inwestycji i IT
 • Zespół ds. Administracji

Biuro Sprzedaży i Rozwoju Rynku

 • Zespół ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta
 • Zespół ds. Sprzedaży i Rozwoju Rynku

Biuro Marketingu i Szkoleń

Biuro Strategii, Rozwoju i Finansów

 • Zespół ds. Kontrolingu
 • Zespół ds. Projektów Rozwojowych
 • Zespół ds. Finansowo-Ksiegowych

Biuro ds. Kadr i Płac

Biuro ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Nowych Obszarów Działalności

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania

 • Zespół ds. Systemu Zarządzania i Kompetencji Personelu
 • Zespół ds. Prowadzenia Procesów Certyfikacji

Biuro Certyfikacji Wyrobów

 • Zespół ds. Certyfikacji Produktów Nawozowych, Wyrobów i Inspekcji
 • Zespół ds. Certyfikacji Ecolabel

Biuro Certyfikacji Wyrobów Medycznych

 • Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych
 • Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych do diagnostyki In Vitro
 • Zespół ds. Systemów Zarządzania i Koordynacji Auditów

Biuro Certyfikacji Wyrobów Budowlanych

Biuro Certyfikacji Wyrobów Rolno-Spożywczych

 • Zespół ds. Certyfikacji Produkcji Ekologicznej
 • Zespól ds. Żywności i Pasz

Biuro Badań Laboratoryjnych

 • Laboratorium Wyrobów Budowlanych
 • Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych

Historia firmy

Początki działalności PCBC S.A. sięgają 1959 r., kiedy to przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym została powołana pierwsza w Polsce organizacja zajmująca się problematyką jakości – Biuro Znaku Jakości (w latach 70. zostało ono przekształcone w Centralne Biuro Jakości Wyrobów). 

W 1994 roku, na mocy ustawy o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 roku, Biuro zostało zastąpione przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC). 

W obecnej strukturze firma istnieje od 1 stycznia 2003 roku pod nazwą PCBC S.A., jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, działając w obszarze zgodności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) o systemie oceny zgodności. 

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ