Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Kim jesteśmy

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze certyfikacji systemów zarządzania, badań i certyfikacji wyrobów oraz prowadzenia szkoleń.

grupa przedsiębiorców debatuje nad pewnym problemem w sali konferencyjnej

 

Jako członek Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNET (International Quality Net), gwarantujemy najwyższe standardy jakości oferowanych usług.

Przedstawiciele PCBC S.A. uczestniczą w pracach Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego EUEB (European Union Ecolabelling Board).

Posiadamy status jednostki notyfikowanej o numerze 1434, nadanym przez Komisję Europejską, w zakresie Rozporządzenia (UE) 2017/745 dotyczącego wyrobów medycznych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 oraz w zakresie oceny zgodności produktów nawozowych UE zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2019/1009.

Nasze kompetencje

Kierujemy się niezmiennie żelazną zasadą bezstronności, wiarygodności i rzetelności w podejmowanych działaniach. Kluczem do naszego sukcesu są fachowi pracownicy i najwyższej klasy partnerzy, z którymi wspólnie realizujemy kolejne projekty. 

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:

Naszymi Klientami są zarówno największe przedsiębiorstwa odnoszące ogromne sukcesy, jak i małe lokalne firmy z różnych dziedzin gospodarki, którym pomagamy w systematycznym rozwoju i zwiększaniu konkurencyjności na rynku.

Polityka Spółki

Zarząd Spółki

 

Prezes Zarządu: Aleksandra Kostrzewa

Struktura

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. W WARSZAWIE

Biuro Zarządu i Obsługi Korporacyjnej

 • Zespół ds. Systemu Zarządzania i Auditu Wewnętrznego
 • Zespół ds. Administracji

Biuro Sprzedaży i Obsługi Klienta

Biuro Marketingu i Szkoleń

Biuro Strategii, Rozwoju i Finansów

 • Zespół ds. Kontrolingu
 • Zespół ds. Strategii i Rozwoju
 • Zespół ds. Inwestycji
 • Zespół ds. Finansowo-Ksiegowych

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania

 • Zespół ds. Systemu Zarządzania i Kompetencji Personelu
 • Zespół ds. Prowadzenia Procesów Certyfikacji

Biuro Certyfikacji Wyrobów

 • Zespół ds. Certyfikacji Nawozów
 • Zespół ds. Certyfikacji Ecolabel

Zakład ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych

 • Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych
 • Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych do diagnostyki In Vitro
 • Zespół ds. Systemów Zarządzania i Koordynacji Auditów

Biuro ds. Kadr i Płac

ODDZIAŁ BADAŃ I CERTYFIKACJI W GDAŃSKU

 • Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Budowlanych
 • Laboratorium Wyrobów Budowlanych

ODDZIAŁ BADAŃ I CERTYFIKACJI W PILE

 • Zespół ds. Certyfikacji Rolnictwa Ekologicznego
 • Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych

Historia firmy

Początki działalności PCBC S.A. sięgają 1959 r., kiedy to przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym została powołana pierwsza w Polsce organizacja zajmująca się problematyką jakości – Biuro Znaku Jakości (w latach 70. zostało ono przekształcone w Centralne Biuro Jakości Wyrobów). 

W 1994 roku, na mocy ustawy o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 roku, Biuro zostało zastąpione przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC). 

W obecnej strukturze firma istnieje od 1 stycznia 2003 roku pod nazwą PCBC S.A., jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, działając w obszarze zgodności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) o systemie oceny zgodności. 

Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
ZAMKNIJ