Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

ISO/IEC 27001-piktogramNowoczesna firma, której celem jest osiągnięcie jak najlepszych wyników na rynku i dbałość o swoich klientów oraz pracowników, nie zapomina o budowaniu efektywnych relacji ze swoimi dostawcami.

Relacja oparta o zaufanie i otwartą komunikację jest niezbędna do osiągnięcia wspólnego celu, którym przede wszystkim jest doskonalenie oferowanych wyrobów czy usług na rynku.

Audyty dostawców to coś więcej niż „sprawdzanie” potencjalnego dostawcy. To droga do wspólnego sukcesu, budowanie konkurencyjności firm, ale przede wszystkich działanie, dzięki  któremu wprowadzane są na rynek wyroby czy usługi podwójnie sprawdzone pod kątem jakości i bezpieczeństwa. Zyskują więc wszystkie zainteresowane strony, łącznie z docelową grupą konsumentów.

Działania związane z audytowaniem dostawców wnoszą wartość dodaną zarówno dla Państwa Firmy, jak i jakości Państwa współpracy z dostawcami.

Decydując się na audyt otrzymają Państwo wiarygodne informacje o stopniu spełnienia kryteriów i wymagań, w tym umownych, potencjalnego partnera biznesowego, jak również identyfikację ewentualnych zagrożeń wynikających ze współpracy z danym dostawcą, które dzięki tej wiedzy można będzie w przyszłości wyeliminować.

Gwarantujemy przeprowadzenie audytów przez doświadczonych audytorów jednostki certyfikującej, dzięki czemu każdy audyt u dostawcy jest niezależny i obiektywny.

Audytor dokona oceny stopnia spełnienia przez dostawcę wymagań w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów i usług, jak również w zakresie specyficznych wymagań ustalonych wcześniej z Klientem, jeśli będzie taka potrzeba.

Zalecamy przeprowadzenie audytów w całym łańcuchu dostaw: od produkcji wykorzystanych surowców, poprzez ich przetwarzanie, magazynowanie, logistykę, transport, aż po końcowy etap – sprzedaż.

SKONTAKTUJ SIĘ

  • Anna Kłaput

    + 48 22 46 45 430
    + 48 669 454 546
    aklaput@pcbc.gov.pl