Laboratorium nawozów i wyrobów chemicznych - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Akredytowane laboratorium badawcze, wykonujące badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne.

Nasze kompetencje

Laboratorium nawozów i wyrobów chemicznych posiada od roku 1993 certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 006  potwierdzający, że Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Zakres akredytacji  – tutaj

 

Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowo-badawczy, między innymi:

 • Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej (ICP-OES),
 • Spektrometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową (GF-AAS),
 • Chromatograf jonowy (IC-ECD, UV-Vis),
 • Spektrometr absorpcji atomowej (F-AAS),
 • Analizator rtęci (AMA 254),
 • Chromatograf gazowy z detektorem spektrometrem mas (GC-MS),
 • Chromatograf gazowy (GC-FID, ECD),
 • Chromatograf cieczowy (HPLC-DAD),
 • Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (ED-XRF).

Zakres oferowanych badań

Na podstawie posiadanej akredytacji laboratorium prowadzi badania w następujących obszarach:

1. Badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne oraz pobieranie próbek do badań:

– nawozów: organicznych, organiczno – mineralnych, nieorganicznych (mineralnych)

– środków wapnujących

– polepszaczy gleby

– podłoży do upraw

– inhibitorów

– biostymulatorów

– produktów nawozowych mieszanych

zgodnie z wymaganiami:

– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE

– Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 18.06.2008 r. Dz. U. nr 119 poz. 765 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu

– Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 roku Dz. U. nr 183 poz. 1229 w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego

– norm i innych dokumentów normatywnych dotyczących nawozów

2.Badania chemiczne sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz komponentów zgodnie z metodykami badawczymi określonymi w zestawie norm PN-EN 62321, zharmonizowanych w zakresie zgodności z:

– Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE (RoHS) z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

– Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Dz. U. z 2019 r., poz. 1922

3. Badania cementu w zakresie wybranych parametrów fizykochemicznych w odniesieniu do norm zharmonizowanych.

 

Badania nie objęte akredytacją:

– badania skuteczności detergentów i kosmetyków na potrzeby oznakowania EU Ecolabel

– inne badania w zakresie posiadanych możliwości technicznych

Grupy wyrobów

W laboratorium prowadzone są badania chemiczne i fizykochemiczne:

 • produktów nawozowych,
 • wyrobów elektrycznych i elektronicznych,
 • cementu,
 • innych wyrobów w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Dokumenty do pobrania

 • Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Laboratorium nawozów i wyrobów chemicznych

 • Jacek Finster

  Kierownik Laboratorium


  +48 67 213 87 00 wew. 210
  jfinster@pcbc.gov.pl
 • Leszek Sęk


  +48 665 331 334
  lsek@pcbc.gov.pl
 • Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ