Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Wykonujemy badania m.in. LVD, EMC i MD, zgodnie z wymaganiami Polskich, Europejskich oraz Międzynarodowych Norm.

Nasze kompetencje

Laboratorium wyrobów elektrycznych posiada od roku 1995 certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 037 w zakresie potwierdzający, że laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Dodatkowym dokumentem potwierdzającym nasze kompetencje jest posiadany certyfikat akredytacji CB (IECEE). Możliwe jest wykonanie badań w systemie CB.
Badania i pomiary wykonywane są zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, Norm Europejskich oraz Norm Międzynarodowych. Na podstawie wykonywanych badań jest również możliwość uzyskania certyfikatów, m.in. ”CE”, ”CB” i „B”.

Badania wykonane w laboratorium PCBC S.A. mogą być również podstawą ubiegania się o certyfikaty krajowe innych państw i jednostek certyfikujących.
Sprawozdania z badań, wykonanych w laboratorium PCBC S.A., stanowią część niezbędnej dokumentacji technicznej wymaganej przepisami dla celów oznakowania wyrobów oznakowaniem CE.

Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowo-badawczy, między innymi bezechową komorę pomiarową EMC, która pozwala na wykonanie pomiarów do 18 GHz, co zdecydowanie wyróżnia naszą ofertę na tle konkurencji. Umożliwia ona badanie urządzeń zawierających procesory o częstotliwości pracy większej niż 50 MHz.
Komora jest wyposażona w instalację wodno-kanalizacyjną oraz wentylacyjną do odciągu spalin lub pary cieczy, co pozwala na przeprowadzenie badania urządzeń wykorzystujących wodę lub wydzielających spaliny także podczas ich pracy, przy zachowaniu tłumienności w całym zakresie pomiarowym.

Zakres oferowanych badań

Laboratorium wyrobów elektrycznych wykonuje m.in.:

 • badania bezpieczeństwa użytkowania;
 • badania EMC (kompatybilność elektromagnetyczna): emisja, odporność;
 • badania oddziaływania pól elektromagnetycznych na człowieka;
 • pomiary sprawności energetycznej oraz poboru mocy w stanie czuwania;
 • badania na zgodność z normami i specyfikacjami technicznymi w zakresie uzgodnionym między Laboratorium a Klientem.

Badania są prowadzone w zakresie następujących dyrektyw:

 • 2014/35/UE – Niskonapięciowy sprzęt elektryczny – Low voltage (LVD);
 • 2014/30/UE – Kompatybilność elektromagnetyczna – Electromagnetic Compability (EMC);
 • 2014/53/UE – Urządzenia radiowe – Radio equipment (RED)
 • 1999/5/WE – Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe – Radio and telecommunications terminal equipment (R&TTE).
 • 2009/125/WE – Ekoprojekt dla produktów związanych z energią i etykietowanie;
 • Ecodesign and Energy Labelling – Framework Directives;
 • 2009/48/WE – Bezpieczeństwo zabawek –Toys safety;
 • 2006/42/WE – Maszyny – Machinery (MD);
 • 93/42/EWG – Elektryczne wyroby medyczne.

Grupy wyrobów

Badania i pomiary wykonywane w naszym laboratorium dotyczą między innymi:

 • sprzętu elektrycznego,
 • zasilaczy elektronicznych,
 • maszyn,
 • zabawek elektrycznych,
 • elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych,
 • urządzeń medycznych,
 • urządzeń nadawczo-odbiorczych krótkiego zasięgu.

Wymagane dokumenty

Dokumentacja niezbędna do wykonania badań w laboratorium:

 • schemat elektryczny i schemat montażowy,
 • instrukcja obsługi w języku polskim (lub angielskim w przypadku badań w schemacie CB),
 • wykaz podzespołów,
 • kopie certyfikatów podzespołów,
 • częstotliwości generatorów taktujących (badania kompatybilności elektromagnetycznejjeśli występują).

Dokumenty do pobrania

 • Umowa na badanie - wyroby elektryczne

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Aneta Stawryłło

  + 48 22 46 45 437
  sprzedaz@pcbc.gov.pl
 • Bożena Duda

  Specjalista ds. Promocji

  +48 22 46 45 339
  sprzedaz@pcbc.gov.pl
 • Powrót