Usługa

Laboratorium nawozów i wyrobów chemicznych

Nasze kompetencje

Laboratorium nawozów i wyrobów chemicznych posiada od roku 1993 certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 006 potwierdzający, że Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.
Laboratorium jest wpisane na listę  akredytowanych laboratoriów, upoważnionych do wykonywania badań zgodności nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" z wymaganiami określonymi dla tych nawozów w przepisach Unii Europejskiej (MP poz.357 z 2014r).
W 2006 roku Laboratorium zostało wpisane do wykazu zatwierdzonych laboratoriów, które na mocy art. 30 i art. 33, rozporządzenia (WE) nr 2003/2003, jest właściwe do świadczenia usług kontroli zgodności nawozów WE z wymogami niniejszego rozporządzenia (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr 2006/C 148/02).
Laboratorium jest wpisane na listę laboratoriów urzędowych, upoważnionych do wykonywania badań pozostałości pestycydów, na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. (Dz.U. poz. 795 z 2015 r.).

Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowo-badawczy, między innymi:

 • Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej (ICP-OES),
 • Spektrometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową (GF-AAS),
 • Chromatograf jonowy (IC-ECD, UV-Vis),
 • Spektrometr absorpcji atomowej (F-AAS),
 • Analizator rtęci (AMA 254),
 • Chromatograf gazowy z detektorem spektrometrem mas (GC-MS),
 • Chromatograf gazowy (GC-FID, ECD),
 • Chromatograf cieczowy (HPLC-DAD),
 • Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (ED-XRF).

Zakres oferowanych badań

Na podstawie posiadanych upoważnień i akredytacji laboratorium prowadzi badania w 4 obszarach:

1. Badania fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 roku (Dz. U. nr 91/2001) oraz normami i innymi dokumentami normatywnymi dotyczącymi nawozów i badanych wyrobów chemicznych:   

 • środków wspomagających uprawę roślin, w tym: podłoża do upraw, środki poprawiające właściwości gleby;
 • nawozów;
 • stymulatorów wzrostu.

2. Badania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz komponentów zgodnie z metodykami badawczymi określonymi w normach PN-EN 62321, zharmonizowanych w zakresie zgodności z Dyrektywą 2011/65/EU (RoHS2).

3. Badania migracji określonych pierwiastków do płynu modelowego w zabawkach zgodnie z normą PN-EN 71-3.

4. Badania pozostałości pestycydów w żywności i produktach rolnych zgodnie z normą PN-EN 15662.

 

Grupy wyrobów

W laboratorium prowadzone są między innymi badania chemiczne i fizykochemiczne:

 • nawozów na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia (WE) 2003/2003;
 • zabawek w zakresie migracji określonych pierwiastków, zgodnie z normą PN - EN 71-3;
 • wyrobów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z dyrektywą RoHS II;
 • produktów ekologicznych na obecność pestycydów i środków ochrony roślin.

Dokumenty do pobrania

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ
Laboratorium nawozów i wyrobów chemicznych

Ewa Jankowiak

Kierownik Laboratorium

tel. + 48 67 213 87 00 wew. 210

e-mail: ejankowiak(@)pcbc.gov.pl

 

Jacek Finster

Główny specjalista ds. badań

tel. +48 67 213 87 00 wew. 212

e-mail: jfinster(@)pcbc.gov.pl


Informacje o Cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.