Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Schemat szkolenia

Procedura Certyfikacji

procedura_certyfikacji_auditorów_menadzerów

Tryby Certyfikacji

Proces certyfikacji przy wydaniu oraz ponownym wydaniu certyfikatu menedżera odbywa się w trybie rutynowym lub specjalnym:

Wydanie certyfikatu kompetencjimenedżera:

Tryb rutynowy:

 • Osoba ukończyła pełny cykl szkolenia, zdała wymagane egzaminy zgodnie z wymaganym programem oraz spełnia pozostałe wymagania.
 • Przerwa między zdaniem egzaminu na menedżera, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji menedżera nie jest dłuższa niż jeden rok. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji menedżerów.

Tryb specjalny:

 • Osoba ubiega się o uznanie niektórych modułów tematycznych z wymaganego programu na podstawie dostarczonych świadectw i certyfikatów i spełnia pozostałe wymagania.
 • W przypadku, gdy przerwa między zdaniem egzaminu na menedżera, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji menedżera jest dłuższa niż jeden rok, wniosek kandydata oceniany jest w trybie specjalnym i kandydat może być proszony o odbycie dodatkowych szkoleń i / lub stażów.

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji menedżera:

Tryb rutynowy:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji menedżera został zarejestrowany przed upływem terminu ważności certyfikatu menedżera. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji menedżerów.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu menedżera ukończyła szkolenia doskonalące w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę.

Tryb specjalny:

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji menedżera został zarejestrowany po upływie terminu ważności certyfikatu menedżera. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji menedżerów.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu menedżera nie ukończyła szkoleń doskonalących w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę lecz w innej jednostce i ubiega się o ich uznanie. Komitet opiniuje możliwość uznania szkoleń ukończonych przez wnioskodawcę na podstawie przedłożonych w tej sprawie dokumentów. Osoba ubiegająca się może być proszona o odbycie dodatkowych szkoleń.

Wydanie certyfikatu

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • wykształcenie wyższe
 • cztery lata pracy zawodowej
 • dwa lata pracy związanej z BHP
 • ukończenie cyklu szkoleń zgodnie z wymaganym programem
 • zdanie egzaminu końcowego
 • podpisanie kodeksu etycznego.

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

Od 01.01.2009 r. obowiązuje trzyletni okres ważności certyfikatu menedżera systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Szkolenie doskonalące

ZAKRES TEMATYCZNY  SZKOLEŃ, KTÓRYCH UKOŃCZENIE JEST ZALICZANE PRZY UDOWADNIANIU DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZY MENEDŻERA SZBHP PRZY PONOWNYM WYDANIU CERTYFIKATU KOMPETENCJI MENEDŻERA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

 • Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – warsztaty doskonalące
 • Metrologia w systemach zarządzania jakością
 • Warsztaty szkoleniowe dla auditorów SZBiHP w zakresie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy w świetle obowiązków pracodawcy
 • Warsztaty doskonalące auditorów w zakresie przepisów prawnych dotyczących BHP
W procesie certyfikacji uznawane są również szkolenia o powyższej tematyce prowadzone przez inne jednostki szkoleniowe, z którymi PCBC S.A. podpisało porozumienie lub umowę.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie/ponowne wydanie certyfikatu

 • Kwestionariusz

 • Umowa

 • Kodeks etyczny menedżera

 • Informator o systemie certyfikacji menedżerów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

 • Ankieta oceny

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Grażyna Bombińska

  Specjalista ds. certyfikacji osób

  + 48 22 46 45 575
  gbombinska@pcbc.gov.pl
 • Powrót