Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 •  co najmniej rok praktyki zawodowej;
 • ukończenie szkoleń zgodnie z programem merytorycznym PCBC S.A. (wymagane szkolenia realizowane według ramowego programu szkoleń PCBC S.A. realizowanego w PCBC S.A., jak również przy współpracy z uczelniami i innymi jednostkami szkolącymi);
 • zdanie wymaganego programem sprawdzianu.

Wymagane szkolenia realizowane w PCBC S.A.:

 • PC29 „Projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2007”, lub
 • PC30 „Informatyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2007 i ISO/IEC 27002:2007”;
 • PC31 „Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji”;
 • PC32 „Zarządzanie ciągłością działania”.
SKONTAKTUJ SIĘ

Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Danuta Orleańska

  Pełnomocnik ds. certyfikacji osób i systemów bezpieczeństwa żywności

  + 48 22 46 45 510
  dorleanska@pcbc.gov.pl
 • Powrót