Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • co najmniej roczna praktyka zawodowa;
 • co najmniej roczna praktyka zawodowa związana z bezpieczeństwem informacji;
 • ukończenie szkoleń zgodnie z wymaganym programem merytorycznym:
  • „Projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2007” lub „Informatyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2007 i ISO/IEC 27002:2007”;
  • „Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji”;
  • „Zarządzanie ciągłością działania”;
  • „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2007”;
  • „Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych”;
  • „Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji”;
 • zdanie wymaganego programem sprawdzianu.

Wymagany program merytoryczny realizowany w PCBC S.A.:

 • PC29 „Projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2007”, lub
 • PC30 „Informatyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2007 i ISO/IEC 27002:2007”;
 • PC31 „Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji”;
 • PC32 „Zarządzanie ciągłością działania”;
 • PC34 „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2007”;
 • PC42 „Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych”;
 • PC66 „Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji”.
SKONTAKTUJ SIĘ

Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Danuta Orleańska

  Pełnomocnik ds. certyfikacji osób i systemów bezpieczeństwa żywności

  + 48 22 46 45 510
  dorleanska@pcbc.gov.pl
 • Powrót