Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu

Odbycie szkoleń oraz zdanie egzaminu, zgodnie z poniższym schematem:

Procedura certyfikacji

procedura_certyfikacji_auditorów_menadzerów

Tryb certyfikacji

Proces certyfikacji przy wydaniu certyfikatu menedżera juniora odbywa się w trybie rutynowym lub specjalnym.

Wydanie certyfikatu kompetencji menedżera juniora

Tryb rutynowy:

 • Osoba ukończyła pełny cykl szkolenia, zdała wymagane egzaminy zgodnie z wymaganym programem oraz spełnia pozostałe wymagania.
 • Przerwa między zdaniem egzaminu na menedżera juniora, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji menedżera juniora, nie jest dłuższa niż jeden rok. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji menedżerów juniorów.

Tryb specjalny:

 • Osoba ubiega się o uznanie niektórych modułów tematycznych z wymaganego programu na podstawie dostarczonych świadectw i certyfikatów oraz spełnia pozostałe wymagania.
 • W przypadku, gdy przerwa między zdaniem egzaminu na menedżera juniora, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji menedżera juniora, jest dłuższa niż jeden rok, wniosek kandydata oceniany jest w trybie specjalnym i kandydat może być proszony o odbycie dodatkowych szkoleń i / lub stażów.

Wydanie certyfikatu

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • wykształcenie wyższe,
 • ukończenie cyklu szkoleń zgodnie z wymaganym programem,
 • zdanie egzaminu końcowego,
 • podpisanie kodeksu etycznego.

Certyfikat wydawany jest na okres 6 lat i nie może być odnawiany. Po zakończeniu ważności certyfikatu menedżera juniora systemu zarządzania jakością, osoba może ubiegać się o wydanie certyfikatu menedżera systemu zarządzania jakością.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie/ponowne wydanie certyfikatu

 • Kwestionariusz

 • Umowa

 • Kodeks etyczny menedżera

 • Informator menedżera

 • Ankieta

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Danuta Orleańska

  Pełnomocnik ds. certyfikacji osób i systemów bezpieczeństwa żywności

  + 48 22 46 45 510
  dorleanska@pcbc.gov.pl
 • Powrót