Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu

 1. Zalecana jest roczna praktyka zawodowa.
 2. Ukończenie wymaganego szkolenia w PCBC S.A.:
  „Procesowe zarządzanie jakością. Podstawy i dokumentacja”;
  „Procesowe zarządzanie jakością. Wdrażanie i ocena”;
  lub przy współpracy z uczelniami i innymi jednostkami szkolącymi, realizowanego według ramowego programu PCBC S.A.
 3. Zdanie wymaganego programem sprawdzianu.

Po ukończeniu 2 etapu szkolenia uczestnicy (zalecany roczny staż pracy) mogą przystąpić do sprawdzianu na pełnomocnika systemu zarządzania jakością w oddzielnie ustalonym terminie i po jego zdaniu uzyskać certyfikat PCBC S.A.

SKONTAKTUJ SIĘ

Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Danuta Orleańska

  Pełnomocnik ds. certyfikacji osób i systemów bezpieczeństwa żywności

  + 48 22 46 45 510
  dorleanska@pcbc.gov.pl
 • Powrót