Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Schemat szkolenia

Procedura certyfikacji

procedura_certyfikacji_auditorów_menadzerów

Tryby certyfikacji

Proces certyfikacji przy wydaniu oraz ponownym wydaniu certyfikatu auditora wewnętrznego odbywa się w trybie rutynowym lub specjalnym:
Wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego

Tryb rutynowy

 • Osoba ukończyła pełny cykl szkolenia, zdała wymagany egzamin zgodnie z wymaganym programem oraz spełnia pozostałe wymagania.
 • Przerwa między zdaniem egzaminu na auditora wewnętrznego, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego nie jest dłuższa niż jeden rok. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów wewnętrznych.

Tryb specjalny

 • Osoba ubiega się o uznanie niektórych modułów tematycznych z wymaganego programu na podstawie dostarczonych świadectw i certyfikatów i spełnia pozostałe wymagania.
 • W przypadku, gdy przerwa między zdaniem egzaminu na auditora wewnętrznego, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego jest dłuższa niż jeden rok, wniosek kandydata oceniany jest w trybie specjalnym i kandydat może być proszony o odbycie dodatkowych szkoleń i / lub stażów.

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego

Tryb rutynowy

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego został zarejestrowany przed upływem terminu ważności certyfikatu auditora wewnętrznego. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów wewnętrznych.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu auditora wewnętrznego ukończyła szkolenia doskonalące w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę.

Tryb specjalny

 • Wniosek osoby o ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego został zarejestrowany po upływie terminu ważności certyfikatu auditora wewnętrznego. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji auditorów wewnętrznych.
 • Osoba ubiegająca się o ponowne wydanie certyfikatu auditora wewnętrznego nie ukończyła szkoleń doskonalących w Centrum lub w jednostce szkoleniowej, z którą Centrum podpisało porozumienie lub umowę lecz w innej jednostce i ubiega się o ich uznanie. Komitet opiniuje możliwość uznania szkoleń ukończonych przez wnioskodawcę na podstawie przedłożonych w tej sprawie dokumentów. Osoba ubiegająca się może być proszona o odbycie dodatkowych szkoleń.

Wydanie certyfikatu

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • Ukończenie wyższych studiów.
 • Cztery lata pracy zawodowej w laboratorium.
 • Dwa lata pracy związanej z jakością (niekoniecznie w ramach systemu zarządzania jakością w laboratorium).
 • Ukończenie wymaganych programem szkoleń.
 • Zdanie wymaganego programem egzaminu.
 • Podpisanie kodeksu etycznego.
 • Udokumentowane uczestnictwo jako auditor w co najmniej dwóch auditach zewnętrznych (8 dni auditowych) na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w auditach zewnętrznych do zaliczenia wymaganego doświadczenia w zakresie auditów może być uwzględniona podwójna liczba dni auditów wewnętrznych (16 dni – co najmniej 4 audity wewnętrzne).

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

Ponowne wydanie certyfikatu

Ponowne wydanie certyfikatu kompetencji auditora wewnętrznego następuje na wniosek zainteresowanego oraz po przeglądzie i pozytywnej ocenie osiągnięć wnioskującego, dokonanej przez Prowadzącego na podstawie przedstawionej dokumentacji.

Warunkiem ponownego wydania certyfikatu auditora jest:

 • udokumentowane uczestnictwo w co najmniej jednym szkoleniu dla certyfikowanych auditorów (organizowanym lub uznawanym przez Centrum) w okresie ważności certyfikatu,
 • udokumentowane uczestnictwo jako auditor w co najmniej dwóch auditach zewnętrznych (8 dni auditowych) na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025. W przypadku braku możliwości
 • uczestniczenia w auditach zewnętrznych do zaliczenia wymaganego doświadczenia w zakresie auditów może być uwzględniona podwójna liczba dni auditów wewnętrznych (16 dni – co najmniej 4 audity wewnętrzne).

Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji i podpisaniu umowy.

UWAGA !!! – auditorzy wewnętrzni SZ w laboratorium ubiegający się o ponowne wydanie certyfikatu podają dane, związane z ostatnim trzyletnim okresem ważności certyfikatu.

Szkolenia doskonalące

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ, KTÓRYCH UKOŃCZENIE JEST ZALICZANE PRZY UDOWADNIANIU DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZY AUDITORA PRZY PONOWNYM WYDANIU CERTYFIKATU KOMPETENCJI AUDITORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIUM

 • Walidacja i niepewność metod badawczych
 • Pełnomocnik ds. systemu zarządzania w laboratoriach badawczych, w medycznych laboratoriach diagnostycznych i w jednostkach kontrolujących
 • Warsztaty dla auditorów systemu zarządzania jakością
 • Metrologia w systemach zarządzania jakością
 • Warsztaty doskonalące dla pełnomocników i auditorów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratoriach według PN-EN ISO/IEC 17025 oraz procedur PCA

W procesie certyfikacji uznawane są również szkolenia o powyższej tematyce prowadzone przez inne jednostki szkoleniowe, z którymi PCBC S.A. podpisało porozumienie lub umowę.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie certyfikatu

 • Wniosek o ponowne wydanie certyfikatu

 • Kwestionariusz

 • Umowa

 • Kodeks etyczny auditora

 • Informator dla auditorów wewnętrznych

 • Ankieta oceny

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Danuta Orleańska

  Pełnomocnik ds. certyfikacji osób i systemów bezpieczeństwa żywności

  + 48 22 46 45 510
  dorleanska@pcbc.gov.pl
 • Powrót