Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • Zalecana co najmniej roczna praktyka zawodowa.
 • Ukończenie wymaganych programem szkoleń: „Planowanie, budowa i doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium” lub „Asystent systemu zarządzania w laboratorium” realizowane przy współpracy z innymi jednostkami szkolącymi według ramowego programu PCBC S.A.
 • Posiadanie certyfikatu Asystenta systemu zarządzania jakością w laboratorium*.
 • Ukończenie szkolenia „Auditor wewnętrzny i ekspert techniczny oceniający laboratoria”
 • Ukończenie szkolenia „Pełnomocnik ds. systemu zarządzania w laboratoriach badawczych, w medycznych laboratoriach diagnostycznych i w jednostkach kontrolujących”
 • Zdanie wymaganego programem sprawdzianu.

* wymaganie nieobowiązkowe dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe „Planowanie, budowa i doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium” przed dniem 01.06.2007 r. (każdy wniosek będzie rozpatrywany pod tym względem indywidualnie).

SKONTAKTUJ SIĘ

Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Danuta Orleańska

  Pełnomocnik ds. certyfikacji osób i systemów bezpieczeństwa żywności

  + 48 22 46 45 510
  dorleanska@pcbc.gov.pl
 • Powrót