Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

1. Zalecana co najmniej roczna praktyka zawodowa.

2. Ukończenie wymaganych programem szkoleń:

„Planowanie, budowa i utrzymanie systemu zarządzania w medycznym laboratorium diagnostycznym”.
lub
„Asystent systemu zarządzania w medycznym laboratorium diagnostycznym” realizowanego przy współpracy z innymi jednostkami szkolącymi według ramowego programu PCBC S.A.
Posiadanie certyfikatu Asystenta systemu zarządzania w medycznym laboratorium diagnostycznym*.

* wymaganie nieobowiązkowe dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe „Planowanie, budowa i utrzymanie systemu zarządzania w medycznym laboratorium diagnostycznym” przed dniem 11.06.2005 r. (każdy wniosek będzie rozpatrywany pod tym względem indywidualnie).
Osoby, które nie posiadają certyfikatu Asystenta SZJ w medycznym laboratorium diagnostycznym przy wydaniu certyfikatu powinny wykazać uzupełnienie wymagań w tym zakresie.
oraz
„Auditor wewnętrzny systemu zarządzania w medycznym laboratorium diagnostycznym”.
„Pełnomocnik ds. systemu zarządzania w laboratoriach badawczych, w medycznych laboratoriach diagnostycznych i w jednostkach kontrolujących”.

3. Zdanie wymaganego programem sprawdzianu.

SKONTAKTUJ SIĘ

Ośrodek Certyfikacji Personelu

  • Danuta Orleańska

    Pełnomocnik ds. certyfikacji osób i systemów bezpieczeństwa żywności

    + 48 22 46 45 510
    dorleanska@pcbc.gov.pl
  • Powrót