Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Procedury certyfikacji

Tryby certyfikacji

Proces certyfikacji przy wydaniu certyfikatu pełnomocnika odbywa się w trybie rutynowym lub specjalnym:

Wydanie certyfikatu kompetencji pełnomocnika

Tryb rutynowy

 • Osoba ukończyła pełny cykl szkolenia, zdała wymagane egzaminy zgodnie z wymaganym programem oraz spełnia pozostałe wymagania.
 • Przerwa między zdaniem egzaminu na pełnomocnika, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji pełnomocnika nie jest dłuższa niż jeden rok. Rejestrowane są tylko wnioski z kompletną dokumentacją spełniającą wymagania trybu certyfikacji pełnomocników.

Tryb specjalny

 • Osoba ubiega się o uznanie niektórych modułów tematycznych z wymaganego programu na podstawie dostarczonych świadectw i certyfikatów i spełnia pozostałe wymagania.
 • W przypadku, gdy przerwa między zdaniem egzaminu na pełnomocnika, a zarejestrowaniem wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji pełnomocnika jest dłuższa niż jeden rok, wniosek kandydata oceniany jest w trybie specjalnym i kandydat może być proszony o odbycie dodatkowych szkoleń i / lub stażów.

Wydanie certyfikatu

Wymagania niezbędne do uzyskania certyfikatu:

 • co najmniej rok pracy zawodowej;
 • co najmniej rok pracy związanej z zagadnieniami dotyczącymi kontroli obrotu;
 • ukończenie cyklu szkoleń wg programu merytorycznego PCBC S.A. dla auditorów Wewnętrznego Systemu Kontroli (16 godz.) oraz dla pełnomocników Wewnętrznego Systemu Kontroli (8 godz.);
 • zdanie egzaminu końcowego dla pełnomocników WSK;
 • podpisanie kodeksu etycznego.

Proces certyfikacji będzie realizowany po złożeniu kompletnej dokumentacji.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wydanie certyfikatu

 • Informator dla pełnomocnika WSK

 • Kodeks etyczny pełnomocnika

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Ośrodek Certyfikacji Personelu

 • Danuta Orleańska

  Pełnomocnik ds. certyfikacji osób i systemów bezpieczeństwa żywności

  + 48 22 46 45 510
  dorleanska@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC157 - Wewnętrzny System Kontroli – WSK z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Celem szkolenia jest przedstawienie organizacjom wdrażającym lub utrzymującym wewnętrzny system kontroli rozwiązań z wykorzystaniem nowego wydania normy PN-EN ISO 9001:20015 z uwzględnieniem wymagań prawnych obowiązujących w powyższym zakresie.

  Szkolenie PC108 - Doskonalenie Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest doskonalenie kwalifikacji osób zajmujących się obrotem towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym jak również doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system WSK.

  Szkolenie PC124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest: przekazanie niezbędnych wiadomości potrzebnych  do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriów WSK, z uwzględnieniem stosownych regulacji prawnych w powyższym zakresie.

  Szkolenie PC77 - System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

  Szkolenie oparte o teoretyczne i praktyczne informacje, dotyczące systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Pozwala uzyskać wskazówki niezbędne do zbudowania systemu antykorupcyjnego w organizacji wg. kryteriów SPZK.

  Szkolenie PC98 - Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest podniesienie i doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system Wewnętrznego Systemu Kontroli na zgodność z Kryteriami WSK i wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

  WSK

  Wewnętrzny System Kontroli.

  Powrót