Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
AQAP-piktogram

Allied Quality Assurance Publication (Publikacja Standaryzacyjna dotycząca Zapewnienia Jakości).

Wymagania AQAP

AQAP – Allied Quality Assurance Publication (Publikacja Standaryzacyjna dotycząca Zapewnienia Jakości).

NATO (North Atlantic Treaty Organization) określiła wymagania dotyczące systemu jakości łańcucha dostaw w branży wojskowej i pokrewnych. Zbiór obowiązujących dokumentów określa wymagania do realizowania dostaw dla wojska, jednakże nie określają one wymagań dla samego wyrobu, czy procesów produkcyjnych. Podstawą prawną wymagań AQAP jest dokument standaryzacyjny NATO – STANAG 4107.

Dokumenty AQAP stanowią rozszerzenie wymagań norm, uznanych za podstawowe czyli norm jakości serii ISO 9000. Kolejne uszczegółowienia i wydania dokumentów AQAP powstawały na bazie wymagań tej serii.

Posiadanie wdrożonego systemu zgodnego z wymaganiami AQAP jest obowiązkowe w przedsiębiorstwach projektujących, produkujących, a także dostarczających wyroby lub świadczących usługi zamawiane przez Siły Zbrojne RP lub pozostałe armie NATO. Dlatego też system zgodny z wymaganiami AQAP należy wdrożyć i utrzymywać w przypadku, jeżeli firma jest zainteresowana projektowaniem, produkcją lub dostawami dla wojska i chce pozyskiwać więcej nowych zamówień oraz skutecznie utrzymywać dotychczasowe kontrakty dla wojska.

Celem systemu zapewnienia jakości jest zwiększenie pewności, że zamawiany dla SZ RP wyrób będzie spełniał wymagania określone w umowie.

W chwili obecnej obowiązują następujące wymagania AQAP bezpośrednio wprowadzone przez STANAG 4107:

 • AQAP 2105:2009, wydanie 2 – Wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu będącego przedmiotem zamówienia;
 • AQAP 2110:2009, wydanie 3 – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji – do 15.09.2018 r.
 • AQAP 2110:2016, wydanie 4 – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji;
 • AQAP 2110 (Wydanie D wersja 1 – 06.2016) – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji;
 • AQAP 2120:2009, wydanie 3 – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji – do 15.09.2018 r.;
 • AQAP 2130:2009, wydanie 3 – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli i badaniach – do 15.09.2018 r.;
 • AQAP 2131:2006, wydanie 2 – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli końcowej;
 • AQAP 2210:2015, wydanie A, wersja 2 – Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania;
 • AQAP 2310:2013, wydanie A, wersja 1 – Wymagania NATO dotyczące systemu zarządzania jakością dostawców dla przemysłu lotniczego i obronnego.

Korzyści jakie daje AQAP

Korzyści wynikające z wdrożenia z funkcjonowania i certyfikacji w organizacji Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z AQAP to m.in:

 • zwiększenie konkurencyjności na rynku;
 • uporządkowanie procesów decyzyjnych poprzez zwiększenie ich skuteczności i efektywności;
 • zapewnienie identyfikowalności realizowanych procesów;
 • zmniejszenie ryzyka związanego z realizowanymi przedsięwzięciami;
 • minimalizacja błędów wynikających z czynnika ludzkiego;
 • efektywne nadzorowanie funkcjonowania komórek organizacyjnych;
 • zwiększenie wiarygodności organizacji;
 • spełnienie wymagań zamawiającego poprzez stałą koncentrację na potrzebach klienta.

Do kogo skierowany jest AQAP

Wymagania AQAP mają zastosowanie wtedy, gdy organizacja zamierza realizować zamówienia dla służb podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

W chwili obecnej zdecydowana większość zamówień dla wojska jest realizowana zgodnie z wymaganiami określonymi w jednym z wymagań AQAP typu kontraktowego (wymienionych powyżej).

Dodatkowo ważnym podkreślenia jest fakt, że wyroby nabywane na potrzeby sił zbrojnych bardzo często zawierają się w grupie tzw. towarów strategicznych, na których obrót wymagane są stosowne koncesje lub certyfikaty (WSK).

W związku z powyższym wartym analizy jest podjęcie przez przedsiębiorców czynności zmierzających do wdrożenia systemu zgodnego z wymaganiami AQAP, zintegrowanie go z istniejącym lub wdrożenie WSK i w konsekwencji jego certyfikacji przez niezależną, kompetentną jednostkę (stronę trzecią) jako potwierdzenie spełnienia tych wymagań.

Sektory branżowe, które głównie zainteresowane są certyfikacją AQAP to:

 • Elektryka i Elektronika;
 • Budownictwo;
 • IT i Komunikacja;
 • Medycyna;
 • Transport i Logistyka;
 • Handel;
 • Sektor firm z obszaru ochrona osób i mienia;
 • Sektor firm zbrojeniowych;
 • Sektor firm spożywczych;
 • Sektor firm usługowych dla wojska i pokrewnych.

Przebieg Procesu Certyfikacji

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Tomasz Kochański

  + 48 22 46 45 306
  +48 606 459 912
  tkochanski@pcbc.gov.pl
 • Magdalena Maj-Nowisz

  +48 22 46 45 436
  +48 665 331 334
  mmnowisz@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  WSK

  Wewnętrzny System Kontroli.

  Szkolenie PC157 - Wewnętrzny System Kontroli – WSK z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Celem szkolenia jest przedstawienie organizacjom wdrażającym lub utrzymującym wewnętrzny system kontroli rozwiązań z wykorzystaniem nowego wydania normy PN-EN ISO 9001:20015 z uwzględnieniem wymagań prawnych obowiązujących w powyższym zakresie.

  Powrót