Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
EMAS-piktogram

System ekozarządzania i auditu EMAS.

 

Czym jest system ekozarządzania i auditu EMAS

System ekozarządzania i auditu EMAS.

System ten, to umocowany prawnie wspólnotowy instrument, przeznaczony dla organizacji (przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, instytucji, urzędów administracji publicznej), które podejmują dobrowolne zobowiązanie, mające na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko.

System EMAS zakłada:

 • zgodność z unijnymi i krajowymi przepisami prawa ochrony środowiska obowiązującymi organizację;
 • systematyczny wzrost efektów działalności pro-środowiskowej organizacji;
 • informacje o efektach działalności środowiskowej i prowadzenie otwartego dialogu ze społeczeństwem i zainteresowanymi stronami;
 • włączenie pracowników na każdym etapie.

Oświadczenie EMAS w PCBC S.A. w zakresie pełnej akredytacji EMAS podpisuje Wiceprezes Zarządu – Anna Wyroba.

ZAKRES AKREDYTACJI WERYFIKATORA EMAS Nr PL-V-0011 znajduje się na stronie:
https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/weryfikatorzy-emas/PL-V-0011,podmiot.html

Korzyści z udziału w systemie EMAS

 • ograniczenie zużycia surowców, wody i energii,
 • minimalizacja kosztów,
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko i wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • zwiększenie pozycji konkurencyjnej na rynku,
 • zwiększenie wartości rynkowej organizacji,
 • poprawa bezpieczeństwa pracy i poprawa jakości,
 • wzrost świadomości ekologicznej pracowników,
 • recykling oraz zmniejszanie ilości odpadów, ścieków i emisji gazów,
 • redukcja opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • minimalizacja wystąpienia awarii środowiskowych,
 • redukcja kosztów usuwania potencjalnych zanieczyszczeń,
 • przystosowanie i utrzymanie zgodności z coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami prawa,
 • poprawa wizerunku organizacji z uwagi na kompleksowe podejście do zagadnień środowiskowych świadcząca o dobrym zarządzaniu,
 • nawiązanie otwartego dialogu z lokalną społecznością, organami administracji publicznej i innymi zainteresowanymi stronami.

Procedura Rejestracji EMAS

Przydatne Linki

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Tomasz Kochański

  + 48 22 46 45 306
  +48 606 459 912
  tkochanski@pcbc.gov.pl
 • Magdalena Maj-Nowisz

  +48 22 46 45 436
  +48 665 331 334
  mmnowisz@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  PN-EN ISO 14001

  System zarządzania środowiskowego.

  Szkolenie PC142 - Wymagania do SZŚ wg normy PN-EN ISO 14001:2015-09 – ujęcie praktyczne

  Praktyczne 1-dniowe szkolenie odnoszące się do wymagań systemu zarządzania środowiskowego, które są zawarte w normie.

  PN-EN ISO 50001

  System zarządzania energią.

  Szkolenie PC131 – Wymagania normy PN-EN ISO 50001:2011 do systemu zarządzania energią.

  Jednodniowe szkolenie pozwalające zrozumieć role i znaczenie systemu zarządzania energią, na którym omówienie zostaną m.in. podstawowe informacje przygotowujące do wdrażania, utrzymywania, nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2011 .

  Oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel

  EU Ecolabel to oficjalne, europejskie wyróżnienie, przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne.

  Znak ekologiczny EKO - wyroby chemiczne

  Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

  Powrót