ruenpl
EMAS-piktogram

System ekozarządzania i auditu EMAS.

System ten, to umocowany prawnie wspólnotowy instrument, przeznaczony dla organizacji, które podejmują działania ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko.

System ekozarządzania i auditu

System ekozarządzania i auditu EMAS.

System ten, to umocowany prawnie wspólnotowy instrument, przeznaczony dla organizacji (przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, instytucji, urzędów administracji publicznej), które podejmują dobrowolne zobowiązanie, mające na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko.

System EMAS zakłada:

 • zgodność z unijnymi i krajowymi przepisami prawa ochrony środowiska obowiązującymi organizację;
 • systematyczny wzrost efektów działalności pro-środowiskowej organizacji;
 • informacje o efektach działalności środowiskowej i prowadzenie otwartego dialogu ze społeczeństwem i zainteresowanymi stronami;
 • włączenie pracowników na każdym etapie.

Oświadczenie EMAS w PCBC S.A. w zakresie pełnej akredytacji EMAS podpisuje Wiceprezes Zarządu – Anna Wyroba.

ZAKRES AKREDYTACJI WERYFIKATORA EMAS Nr PL-V-0011 znajduje się na stronie:
https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/weryfikatorzy-emas/PL-V-0011,podmiot.html

Korzyści z udziału w systemie EMAS

 • ograniczenie zużycia surowców, wody i energii,
 • minimalizacja kosztów,
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko i wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • zwiększenie pozycji konkurencyjnej na rynku,
 • zwiększenie wartości rynkowej organizacji,
 • poprawa bezpieczeństwa pracy i poprawa jakości,
 • wzrost świadomości ekologicznej pracowników,
 • recykling oraz zmniejszanie ilości odpadów, ścieków i emisji gazów,
 • redukcja opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • minimalizacja wystąpienia awarii środowiskowych,
 • redukcja kosztów usuwania potencjalnych zanieczyszczeń,
 • przystosowanie i utrzymanie zgodności z coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami prawa,
 • poprawa wizerunku organizacji z uwagi na kompleksowe podejście do zagadnień środowiskowych świadcząca o dobrym zarządzaniu,
 • nawiązanie otwartego dialogu z lokalną społecznością, organami administracji publicznej i innymi zainteresowanymi stronami.

Procedura Rejestracji EMAS

Przydatne Linki

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Sprzedaży

 • Anna Kłaput

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży

  + 48 22 46 45 430
  669 454 546
  aklaput@pcbc.gov.pl
 • Danuta Muszyńska

  Menadżer ds. rozwoju rynku

  + 48 22 46 45 437
  669 474 742
  dmuszynska@pcbc.gov.pl
 • Tomasz Kochański

  Menadżer ds. rozwoju rynku

  606 459 912
  tkochanski@pcbc.gov.pl
 • Magdalena Mach

  Młodszy specjalista ds. sprzedaży

  + 48 22 46 45 436
  665 331 334
  mmach@pcbc.gov.pl
 • Powrót