Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Międzynarodowy program certyfikacji pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Spa (ESPA)

Czym jest program EuropeSpa

Gdzie realizowany jest program EuropeSpa

Program EuropeSpa realizowany jest na terenie całej Europy przez kompetentne jednostki certyfikujące. W Polsce wyłącznie uprawnioną jednostką do prowadzenia certyfikacji EuropeSpa jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Certyfikacja przeprowadzana jest wg katalogów wymagań europejskiego programu jakościowego – EuropeSpa europespa.eu. Wszystkie ośrodki oferujące działania profilaktyczno-rehabilitacyjno-wypoczynkowe stają się przedmiotem jednolitych wymagań jakościowych, a dzięki temu mogą być obiektywnie porównywalne.

Co to jest EuropeSpa

 

EuropeSpa to inicjatywa Europejskiego Stowarzyszenia Spa (ESPA) www.espa-ehv.eu, która zainicjowała powołanie międzynarodowej grupy ekspertów w celu opracowania jednolitych wymagań branżowych. ESPA jest jedyną centralną organizacją     uznaną przez instytucje UE, która od roku 1995 reprezentuje interesy krajowych stowarzyszeń ośrodków kuracyjnych, spa i wellness na scenie europejskiej.

 

 Cele EuropeSpa

 • opracowanie jednolitych kryteriów jakościowych służących poprawie bezpieczeństwa świadczonych usług
 • promowanie standardów jakości oraz ich doskonalenie w obszarze Spa i placówkach zdrowotnych
 • porównywanie, wymiana i promocja dobrych praktyk na terenie Europy
 • inicjowanie i wspieranie badań w balneologii

EuropeSpamed

Oparty na katalogu wymagań zawierającym ponad 1000 kryteriów.

Zwiększa poziom bezpieczeństwa oraz profesjonalnej opieki nad gośćmi.

Jest wiarygodnym świadectwem jakości oferowanych usług dla klientów, biur podróży, instytucji ubezpieczeniowych.

Zakres działania EuropeSpa med:

 • profilaktyka,
 • kuracja,
 • medical-wellness: utrzymanie i poprawa stanu zdrowia oraz dobrego samopoczucia,
 • rehabilitacja.

EuropeSpa med bierze pod uwagę:

 • jakość i bezpieczeństwo zabiegów terapeutycznych,
 • stan techniczny infrastruktury medyczno-zabiegowej (terapeutycznej),
 • ochronę środowiska,
 • zakwaterowanie,
 • gastronomię (w tym bezpieczeństwo żywności).

Certyfikacja

Przystępujący do programu EuropeSpa med musi sprostać wysokim standardom Europejskiego Stowarzyszenia Spa.
Obszary podlegające auditowi:
 • System zarządzania oraz zgodności

– Ogólne wymagania dla właściwego działania spa: jakość procedur medycznych oraz struktura; plan kuracji; środki zapobiegawcze; badania końcowe, raport medyczny; analiza naturalnych lokalnych specyfików (np. woda lecznicza, błota, klimat); raport balneologiczny.

– Ogólna zgodność z lokalnymi przepisami dotyczącymi naturalnych lokalnych specyfików oraz ochrony środowiska: oficjalne pozwolenie na wydobycie naturalnych środków leczniczych (woda lecznicza, błota itd.); jakość wody pitnej; ścieki i usuwanie odpadów.

– Terapeutycznie odpowiednia struktura i zarządzanie organizacją: kwalifikacje lekarzy, terapeutów i innego personelu medycznego; standardy związane z ochroną zdrowia w spa oraz ogólna opieka zdrowotna zapewniana przez lekarzy oraz apteki; przeszkolona i kompetentna kadra ds. zarządzania jakością i bezpieczeństwem.

– Ogólne zarządzanie jakością i bezpieczeństwem: metody lecznicze; zapewnienie jakości podczas kuracji zdrowotnych oraz podczas zabiegów zdrowotnych; ochrona danych/ poufność; plany higieny, środki zapobiegające czynnikom patogenetycznym; plany przeciwdziałaniu nieszczęśliwym wypadkom; środki bezpieczeństwa (ochrona przeciwpożarowa, zapobieganie infekcjom, zapobieganie wypadkom itd.).

– Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem (aspekty typowe dla spa): analizy wody leczniczej oraz błot; dokumentacja dot. analiz kuracji; zapewnienie jakości zewnętrznego zaopatrzenia środków leczniczych oraz surowców; analiza ryzyka dla produktów medycznych; środki czyszczenia i dezynfekcji w odniesieniu do odpadów medycznych.

– Analityczna kontrola jakości: zarządzanie danymi; regularny nadzór nad pompownią, łaźnią, przyrządami do zabiegów inhalacyjnych i błotnych; środki sprawdzające oraz zapobiegające chorobie legionistów; higiena powierzchni.

 • Nabywanie oraz dostarczanie środków leczniczych

– Ochrona źródeł oraz błot leczniczych: konserwacja środowiska i zasobów.

– Produkcja, stosowanie oraz przechowywanie środków leczniczych (błota, woda lecznicza): przechowywanie, przygotowywanie i transport, higiena, ponowne użycie, uzdatnianie wody kąpielowej, ochrona środowiska, zarządzanie bezpieczeństwem.

 • Terapie, kuracje, pływalnie, odnowa

– Sektor medyczny: zarządzanie obsługą pacjenta, teczki pacjentów; pomieszczenia medyczne; zarządzanie lekarstwami; zarządzanie oraz infrastruktura w nagłych wypadkach.

– Strefy leczenia i odpoczynku: zarządzanie higieną; ogólne dopasowanie obiektów oraz infrastruktury technicznej.

– Strefy kąpieli i sauny: zarządzanie bezpieczeństwem; standardy kąpielowe; czyszczenie i dezynfekcja łaźni oraz jej okolic; bezpieczeństwo oraz higiena w saunach, łaźnie tureckie i parowe, jak również inne strefy odnowy oraz przebieralnie.

 • Zakwaterowanie

– Zakwaterowanie oraz infrastruktura hotelowa: standardy pokoi, obiektów sanitarnych oraz miejsc publicznych: higiena, bezpieczeństwo pacjentów, inne aspekty typowe dla spa, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny.

 • Standardy aprowizacji

– Kuchnia: higiena kuchni, HACCP, wybór potraw, placówki żywieniowe.

Certyfikacja według EuropeSpa med nie obejmuje:
 • całych miejscowości
 • produkcji i sprzedaży (np. gotowych leków, produkty kosmetyczne, żywność)

EuropeSpawellness

Oparta na katalogu wymagań zawierającym ponad 1300 kryteriów.

Wiarygodne świadectwo jakości dla Klientów, biur podróży, organizatorów wycieczek.

Gwarancja bezpieczeństwa wykonanych usług w ośrodkach SPA.

Zakres działania EuropeSpa wellnes:

Usługi świadczone w zakresie wypoczynku i odnowy biologicznej

EuropeSpa wellness bierze pod uwagę:

 • infrastrukturę wellness,
 • usługi wellness,
 • higienę i bezpieczeństwo oferowanych zabiegów,
 • gastronomię i bezpieczeństwo żywności.

Certyfikacja

Zestaw stosowanych kryteriów zawiera około 350 pytań auditowych sprawdzonych w otwartym audicie na miejscu oraz około 600 kryteriów sprawdzonych anonimowo podczas „tajemniczego testu” (ang. mystery test) przeprowadzanego przez wykwalifikowanego inspektora w terminie około 18-24 miesięcy od daty wydania certyfikatu.

Obszary podlegające auditowi:

 • System zarządzania oraz zgodność
– ogólne wymagania dla ośrodków spa: struktura oraz procedury odnoszące się do ośrodków spa, program odnowy, badania medyczne odnowy, kursy odnowy, udogodnienia kulturalne, infrastruktura hotelu, szczególnie w odniesieniu do odnowy;
– ogólna zgodność z regionalnymi przepisami dotyczącymi: ochrony środowiska, jakości wody pitnej, ścieków i utylizacji odpadów;
– odpowiednia struktura i organizacja: szkolenia dla terapeutów, masażystów, trenerów odnowy, asystentów żywienia, kosmetyczek, trenerów, itd. Standardy ogólnej ochrony zdrowia oraz tej związanej ze spa oferowanej przez personel medyczny i apteki, przeszkolona i kompetentna kadra w obszarze zarządzania jakością i bezpieczeństwem.
– zarządzanie jakością i bezpieczeństwem: środki przeznaczone do kuracji w odnowie, zapewnienie jakości w odpowiednich kuracjach odnowy, ochrona/ poufność informacji, plany higieny, środki bezpieczeństwa (ochrona przeciwpożarowa, zapobieganie infekcjom, zapobieganie wypadkom, itd.), czyszczenie i dezynfekcja, regularnie prowadzona chemiczna analiza wody, higiena powierzchni.
 • Zabiegi odnowy

– pomieszczenia spa i inne strefy zabiegowe oraz odpoczynku: zarządzanie higieną i zapobieganie infekcjom, ogólne dostosowanie obiektów oraz infrastruktury technicznej, zarządzanie bezpieczeństwem, standardy dla łaźni i pływalni, zbieranie informacji podczas awarii, czyszczenie i dezynfekcja wokół łaźni, bezpieczeństwo oraz higiena w saunach, łaźniach tureckich oraz parowych, jak również w przebieralniach.

 • Zakwaterowanie i otoczenie

– zakwaterowanie dla gości: wymagania dotyczące pomieszczeń, urządzeń sanitarnych oraz stref publicznych – higiena, bezpieczeństwo gości, inne aspekty charakterystyczne dla spa, standardy higieny dla personelu, przepisy bezpieczeństwa i higieny;

– aprowizacja: kuchnia odnowy, ogólne bezpieczeństwo żywności, ogólne bezpieczeństwo budynków, specjalne szkolenie dla personelu kuchennego i innych pracowników dopasowane do potrzeb ośrodków odnowy (łącznie z zagadnieniami dietetycznymi);

– otoczenie: spokój, jakość powietrza, wymagania bezpieczeństwa (oświetlenie, parkowanie, itd.), infrastruktura usługowa, informacje dla gości, obiekty sportowe, parki, obiekty turystyczne, itd.

WNIOSEK

ULOTKA

HotelSPA

Certyfikacja ukierunkowana na bezpieczeństwo oraz infrastrukturę strefy SPA.

Katalog wymagań zawiera ponad 500 kryteriów.

Umożliwia Klientom wybór hotelu na podstawie wiarygodnego wyznacznika jakości.

Uwiarygodnia ponadprzeciętny poziom jakości i bezpieczeństwa strefy SPA. Jest częścią EuropeSpa wellness.

Zakres działania EuropeSpa hotel SPA:

 • usługi hotelarskie obejmujące zabiegi w spa
EuropeSpa hotel SPA bierze pod uwagę:
 • Infrastrukturę strefy Spa
 • Bezpieczeństwo świadczonych usług w strefie Spa
 • Ogólną jakość świadczonych usług
Certyfikacja
W przypadku uzyskania certyfikatu, obiekt zostanie poddany auditowi kontrolnemu w ciągu 18-24 miesięcy od daty wystawienia certyfikatu.

Korzyści z Certyfikacji

 • wydany certyfikat symbolizuje międzynarodową jakość oraz zwiększa wiarygodność na rynku;
 • umieszczenie prezentacji swojego obiektu w międzynarodowym katalogu ośrodków spa i odnowy dostępnym w całej Europie na www.europespa.eu wraz z możliwością dokonywania rezerwacji on-line;
 • regularna ocena zewnętrzna prowadzona przez kompetentnych auditorów umożliwia stałe podnoszenie jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług sektora med, wellness i spa;
 • możliwość dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniami z innymi obiektami w ramach rodziny EuropeSpa;
 • możliwość skorzystania przez certyfikowane obiekty ze specjalnej oferty zniżkowej w zakresie ubezpieczeń OC i majątkowych oferowanych przez Willis Group Holdings plc wiodącego, międzynarodowego brokera ubezpieczeniowego.

Do kogo skierowany jest program EuropeSpa med & wellness

Sektory branżowe, które głównie są zainteresowane certyfikacją EuropeSpa med & wellness:

 • Turystyka i Welness

Przebieg Procesu Certyfikacji

SKONTAKTUJ SIĘ

Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Spożywczych i Ecolabel

 • Małgorzata Szeląg

  + 48 22 46 45 473
  mszelag@pcbc.gov.pl
 • Powrót