Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
ISO 22000-piktogram

System zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000.

Czym jest System Zarządzania FSSC 22000

logo_fssc_22000_PCBCBezpieczeństwo żywności jest globalnym problemem nie tylko ze względu na znaczenie dla zdrowia społeczeństwa, ale również ze względu na jego wpływ na handel międzynarodowy. Globalizacja produkcji żywności i zakupów sprawia, że łańcuchy dostaw są dłuższe i bardziej złożone i zwiększa się ryzyko incydentów związanych z bezpieczeństwem żywności. Skuteczne i zharmonizowane systemy bezpieczeństwa żywności muszą zarządzać i zapewniać bezpieczeństwo i przydatność żywności w każdym ogniwie łańcucha dostaw.

Certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności 22000 (FSSC 22000) jest solidnym, bazującym na standardach ISO oraz uznawanym przez środowisko międzynarodowe, schematem certyfikacji i auditu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu dostaw. Certyfikacja FSSC 22000 jest oparta o obowiązujące normy ISO 22000, ISO 22003 oraz specyfikacje techniczne dla sektorowych operacyjnych programów wstępnych (PRP), które zostały opracowane przy szerokiej współpracy ze strony organizacji powiązanych. Producenci certyfikowani zgodnie z wymaganiami normy ISO 22000 mogą uzyskać certyfikat FSSC 22000, który jest w pełni uznawany przez Światową Inicjatywę na Rzecz Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Safety Initiative – GFSI), po spełnieniu wymogów specyfikacji technicznych dla branżowych programów wstępnych (PRP) oraz dodatkowych wymogów.

PCBC S.A. jest jednostką akredytowaną przez Czeski Instytut Akredytacji (ČIA)

Certyfikat akredytacji oraz zakres akredytacji znajdą Państwo tutaj

Korzyści jakie daje FSSC 22000

Najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji FSSC 22000 to:

 • podejście do łańcucha dostaw oparte na standardach opracowanych przez ISO;
 • uznawanie certyfikatu przez GFSI;
 • korzystanie z istniejących, niezależnych, międzynarodowych standardów ISO 22000, ISO/TS 22003 i specyfikacji technicznych dla branżowych programów wstępnych (PRP);
 • akredytacja na zgodność z wymaganiami ISO/IEC 17021 (podejście systemowe i procesowe);
 • szeroki zakres: produkcja żywności (w tym ubój), produkcja pasz dla zwierząt;
 • powszechna uznawalność przez interesariuszy (przemysł, detaliści, organizacje pozarządowe);
 • szczegółowe i rygorystyczne audity bezpieczeństwa żywności;
 • niezależne zarządzanie systemem;
 • przejrzystość;
 • zarządzanie non profit przez Fundację na Rzecz Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności;
 • uznawalność ze strony Europejskiej Współpracy w dziedzinie Akredytacji (EA).

Przebieg Procesu Certyfikacji

Dokumenty do pobrania

 • Samoocena w odniesieniu do FSSC 22000 wersja 4.1

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Tomasz Kochański

  + 48 22 46 45 306
  +48 606 459 912
  tkochanski@pcbc.gov.pl
 • Magdalena Maj-Nowisz

  +48 22 46 45 436
  +48 665 331 334
  mmnowisz@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  PN-EN ISO 22000

  System zarządzania bezpieczeństwem żywności - wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym.

  Znak Jakość Tradycja

  Wyróżnienie produktów żywnościowych wysokiej jakości, z szczególnym uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

  Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego „BIO”

  Znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego.

  Wspólnotowe oznakowanie rolnictwa ekologicznego

  Europejskie logo żywności ekologicznej daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej żywności.

  Chroniona Nazwa Pochodzenia

  Wyroby oznaczone tym znakiem są wytwarzane na określonym obszarze geograficznym.

  Powrót