Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
ISO 22000-piktogram

System zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000.

Czym jest System Zarządzania FSSC 22000

logo_fssc_22000_PCBCBezpieczeństwo żywności jest globalnym problemem nie tylko ze względu na znaczenie dla zdrowia społeczeństwa, ale również ze względu na jego wpływ na handel międzynarodowy. Globalizacja produkcji żywności i zakupów sprawia, że łańcuchy dostaw są dłuższe i bardziej złożone i zwiększa się ryzyko incydentów związanych z bezpieczeństwem żywności. Skuteczne i zharmonizowane systemy bezpieczeństwa żywności muszą zarządzać i zapewniać bezpieczeństwo i przydatność żywności w każdym ogniwie łańcucha dostaw.

Certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności 22000 (FSSC 22000) jest solidnym, bazującym na standardach ISO oraz uznawanym przez środowisko międzynarodowe, schematem certyfikacji i auditu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu dostaw. Certyfikacja FSSC 22000 jest oparta o obowiązujące normy ISO 22000, ISO 22003 oraz specyfikacje techniczne dla sektorowych operacyjnych programów wstępnych (PRP), które zostały opracowane przy szerokiej współpracy ze strony organizacji powiązanych. Producenci certyfikowani zgodnie z wymaganiami normy ISO 22000 mogą uzyskać certyfikat FSSC 22000, który jest w pełni uznawany przez Światową Inicjatywę na Rzecz Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Safety Initiative – GFSI), po spełnieniu wymogów specyfikacji technicznych dla branżowych programów wstępnych (PRP) oraz dodatkowych wymogów.

Korzyści jakie daje FSSC 22000

Najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji FSSC 22000 to:

 • podejście do łańcucha dostaw oparte na standardach opracowanych przez ISO;
 • uznawanie certyfikatu przez GFSI;
 • korzystanie z istniejących, niezależnych, międzynarodowych standardów ISO 22000, ISO/TS 22003 i specyfikacji technicznych dla branżowych programów wstępnych (PRP);
 • akredytacja na zgodność z wymaganiami ISO/IEC 17021 (podejście systemowe i procesowe);
 • szeroki zakres: produkcja żywności (w tym ubój), produkcja pasz dla zwierząt;
 • powszechna uznawalność przez interesariuszy (przemysł, detaliści, organizacje pozarządowe);
 • szczegółowe i rygorystyczne audity bezpieczeństwa żywności;
 • niezależne zarządzanie systemem;
 • przejrzystość;
 • zarządzanie non profit przez Fundację na Rzecz Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności;
 • uznawalność ze strony Europejskiej Współpracy w dziedzinie Akredytacji (EA).

Przebieg Procesu Certyfikacji

Dokumenty do pobrania

 • Samoocena w odniesieniu do FSSC 22000 wersja 4.1

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Tomasz Kochański

  + 48 22 46 45 306
  +48 606 459 912
  tkochanski@pcbc.gov.pl
 • Magdalena Maj-Nowisz

  +48 22 46 45 436
  +48 665 331 334
  mmnowisz@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  PN-EN ISO 22000

  System zarządzania bezpieczeństwem żywności - wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym.

  Znak Jakość Tradycja

  Wyróżnienie produktów żywnościowych wysokiej jakości, z szczególnym uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

  Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego „BIO”

  Znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego.

  Wspólnotowe oznakowanie rolnictwa ekologicznego

  Europejskie logo żywności ekologicznej daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej żywności.

  Chroniona Nazwa Pochodzenia

  Wyroby oznaczone tym znakiem są wytwarzane na określonym obszarze geograficznym.

  Powrót