ruenpl

System zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Opis systemu

Bezpieczeństwo żywności jest globalnym problemem nie tylko ze względu na znaczenie dla zdrowia społeczeństwa, ale również ze względu na jego wpływ na handel międzynarodowy. Globalizacja produkcji żywności i zakupów sprawia, że łańcuchy dostaw są dłuższe i bardziej złożone i zwiększa się ryzyko incydentów związanych z bezpieczeństwem żywności. Skuteczne i zharmonizowane systemy bezpieczeństwa żywności muszą zarządzać i zapewniać bezpieczeństwo i przydatność żywności w każdym ogniwie łańcucha dostaw.

Certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności 22000 (FSSC 22000) jest solidnym, bazującym na standardach ISO oraz uznawanym przez środowisko międzynarodowe, schematem certyfikacji i auditu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu dostaw. Certyfikacja FSSC 22000 jest oparta o obowiązujące normy ISO 22000, ISO 22003 oraz specyfikacje techniczne dla sektorowych operacyjnych programów wstępnych (PRP), które zostały opracowane przy szerokiej współpracy ze strony organizacji powiązanych. Producenci certyfikowani zgodnie z wymaganiami normy ISO 22000 mogą uzyskać certyfikat FSSC 22000, który jest w pełni uznawany przez Światową Inicjatywę na Rzecz Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Safety Initiative – GFSI), po spełnieniu wymogów specyfikacji technicznych dla branżowych programów wstępnych (PRP) oraz dodatkowych wymogów.

PCBC S.A. jest jednostką akredytowaną przez Czeski Instytut Akredytacji (ČIA)

Certyfikat akredytacji oraz zakres akredytacji.

Korzyści z Certyfikacji

Najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji FSSC 22000 to:

 • podejście do łańcucha dostaw oparte na standardach opracowanych przez ISO;
 • uznawanie certyfikatu przez GFSI;
 • korzystanie z istniejących, niezależnych, międzynarodowych standardów ISO 22000, ISO/TS 22003 i specyfikacji technicznych dla branżowych programów wstępnych (PRP);
 • akredytacja na zgodność z wymaganiami ISO/IEC 17021 (podejście systemowe i procesowe);
 • szeroki zakres: produkcja żywności (w tym ubój), produkcja pasz dla zwierząt;
 • powszechna uznawalność przez interesariuszy (przemysł, detaliści, organizacje pozarządowe);
 • szczegółowe i rygorystyczne audity bezpieczeństwa żywności;
 • niezależne zarządzanie systemem;
 • przejrzystość;
 • zarządzanie non profit przez Fundację na Rzecz Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności;
 • uznawalność ze strony Europejskiej Współpracy w dziedzinie Akredytacji (EA).

Dla kogo dedykowana

FSSC 22000 ma zastosowanie w audicie i certyfikacji systemów bezpieczeństwa żywności w organizacjach należących do łańcucha żywnościowego, które przetwarzają lub produkują:

 • łatwo psujące się produkty pochodzenia zwierzęcego (np. mięso, drób, jaja, nabiał i przetwory rybne);
 • łatwo psujące się produkty pochodzenia roślinnego (np. świeże owoce i świeże soki, konserwowane owoce, świeże warzywa, konserwowane warzywa);
 • produkty o długim okresie przydatności do spożycia przechowywane w temperaturze otoczenia (np. konserwy, ciastka, przekąski, olej, woda pitna, napoje, makarony, mąka, cukier, sól);
 • produkty biochemiczne (np. witaminy, dodatki i biokultury) z wyłączeniem technicznych i technologicznych substancji pomocniczych;
 • produkcja materiałów opakowaniowych dla przemysłu spożywczego (np. mających bezpośredni lub pośredni kontakt z żywnością).

Sektory branżowe, które głównie zainteresowane są certyfikacją FSSC 22000:

 • Przemysł Spożywczy;
 • Rolnictwo.

Przebieg Procesu Certyfikacji

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji

 • Załącznik nr 2

 • Wniosek o przepisanie certyfikatu

 • Umowa

 • Zasady certyfikacji systemów zarządzania

 • Zasady posługiwania się znakiem

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Sprzedaży

 • Anna Kłaput

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży

  + 48 22 46 45 430
  669 454 546
  aklaput@pcbc.gov.pl
 • Danuta Muszyńska

  Menadżer ds. rozwoju rynku

  + 48 22 46 45 437
  669 474 742
  dmuszynska@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC101 - Interpretacja nowych wymagań prawnych Unii Europejskiej dotyczących znakowania żywności i stosowania dodatków do żywności

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami prawnymi Unii Europejskiej dotyczącymi znakowania żywności i stosowania dodatków do żywności w każdej organizacji uczestniczącej w łańcuchu żywnościowym.

  Powrót