Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl
ISO 22000-piktogram

System zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000.

Audity na zgodność z programem FSSC 22000, wersja 5.1

Nowe wydanie Programu FSSC 22000 – wersja 5.1 ukazało się w listopadzie 2020

FSSC 22000 – to wiodący na świecie, niezależny, program certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu dostaw. Podstawą programu certyfikacji FSSC 22000 są wymagania normy ISO 22000, wymagania specyfikacji ISO/TS 22002 (1-6 – w zależności od rodzaju działalności) oraz Dodatkowe wymagania FSSC. Standard ten uznawany jest przez GFSI (Global Food Safety Initative) podobnie jak standardy BRC czy IFS.

W listopadzie 2020 Fundacja FSSC 22000 wydała nową wersję Programu certyfikacji systemu FSSC 22000 – wersja 5.1.

Główne powody zmian i wydanie wersji 5.1 Programu FSSC 22000 to:

 • Wzmocnienie procesu licencjonowania i Programu Integracji.
 • Uwzględnienie w wymaganiach Programu listy Decyzji Rady Interesariuszy FSSC 22000.
 • Zgodność z wymaganiami GFSI.
 • Proces ciągłego doskonalenia.

Ważne informacje dotyczące procesu aktualizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności do wymagań wersji 5.1 programu FSSC 22000:

 • Audity zgodnie z wymaganiami Programu FSSC 22000 wersja 5 dozwolone są wyłącznie do 31 marca 2021.
 • Działania dotyczące aktualizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności certyfikowanej organizacji do wymagań wersji 5.1 programu FSSC 22000 będą prowadzone podczas rutynowego nadzoru, auditu ponownej certyfikacji lub auditu specjalnego.
 • Audity aktualizacji do wersji 5.1 Programu FSSC 22000 dla organizacji, które utrzymują system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymaganiami wersji 5 Programu FSSC 22000 muszą odbyć się między 1 kwietnia 2021 a 31 marca 2022.
 • Nie jest możliwe przeprowadzenie auditów nadzoru aktualizacji bezpośrednio z wersji 4.1 do wersji 5.1
 • Audity certyfikacji początkowej (Etap 1 + Etap 2): zarówno Etap 1 jak i Etap 2 muszą być przeprowadzane na zgodność z wersją 5.1 gdy audit odbywa się w okresie od 1 kwietnia 2021 LUB należy przeprowadzić Etap 1 na zgodność z wersją 5, gdy jest przeprowadzany przed 1 kwietnia 2021 oraz Etap 2 na zgodność z wersją 5.1, gdy przeprowadzany jest w dniu lub po 1 kwietnia 2021.
 • Audity ponownej certyfikacji z aktualizacją do wersji 5.1 mogą być przeprowadzane bezpośrednio z wersji 4.1 do wersji 5.1, gdy audit ponownej certyfikacji odbywa się w dniu lub po 1 kwietnia 2021 jako wynik przedłużenia ważności certyfikatu ze względu na Koronawirusa (przesunięcie auditu z roku 2020 na rok 2021). W takim przypadku pierwszy audit nadzoru jest również przeprowadzany w 2021 w celu spełnienia wymagania dotyczącego realizacji auditu w każdym roku kalendarzowym w ramach trzyletniego okresu certyfikacji.
 • Audit aktualizacji jest pełnym auditem w odniesieniu do wszystkich wymagań FSSC 22000 wersja 5.1
 • Ponieważ wersja 5.1 jest zmianą w formie podwersji, a nie pełną zmianą wersji, audit aktualizacji może być przeprowadzony jako niezapowiedziany. Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi auditów niezapowiedzianych, co najmniej jeden audit nadzoru w ramach trzyletniego cyklu certyfikacji musi być auditem niezapowiedzianym.
 • Harmonogram auditów planowanych na rok 2021 (nie dotyczy auditów, które zostały przesunięte z roku 2020 na 2021 ze względu na pandemię) będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem „pierwotnym” zgodnym z planem na 3 letni okres certyfikacji (nie uwzględniając zaburzeń terminów związanych z pandemią).

Szczegółowe informacje dotyczące zmian wprowadzanych do programu FSSC 220000 będą podawane lub przesyłane bezpośrednio do Organizacji w oddzielnych komunikatach wraz z trybem postępowania dotyczącym realizacji auditów aktualizacji.

 Aby przygotować się do auditu aktualizacji zaleca się, aby Organizacje dostosowujące funkcjonujący system zarządzania bezpieczeństwem żywności do wersji 5.1 programu FSSC 22000 podjęły następujące działania:

 • Zidentyfikowały różnice w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności, którymi należy się zająć w celu spełnienia wszelkich nowych wymagań.
 • Opracowały plan wdrożenia.
 • Zapewniły spełnienie wszelkich nowych potrzeb w zakresie kompetencji i uświadomienie wszystkich stron, które mają wpływ na skuteczność sytemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
 • Zaktualizowały obecny system zarządzania bezpieczeństwem żywności w celu spełnienia nowych wymagań oraz zapewniły weryfikację jego skuteczności (w tym samoocena zgodności z wymaganiami).
 • Nawiązały kontakt z PCBC S.A. w celu przygotowania się do aktualizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności do wersji 5.1 programu FSSC 22000 System bezpieczeństwa żywności.

Dla klientów, którzy chcą uzyskać certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami programu FSSC 22000, przygotowany jest stosowny wniosek, który można pobrać ze strony www.pcbc.gov.pl, w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 Informacja o pobraniu wniosku:

Każda Organizacja do Wniosku o wycenę kosztów w procesie certyfikacji  powinna dołączyć samoocenę zgodnie z aktualną wersją Programu FSSC 22000 tj. wersją 5.1. Formularz samooceny dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania – https://www.pcbc.gov.pl/pl/dokumenty-do-pobrania

Czym jest System Zarządzania FSSC 22000

logo_fssc_22000_PCBC

Bezpieczeństwo żywności jest globalnym problemem nie tylko ze względu na znaczenie dla zdrowia społeczeństwa, ale również ze względu na jego wpływ na handel międzynarodowy. Globalizacja produkcji żywności i zakupów w tym obszarze sprawia, że łańcuchy dostaw są dłuższe i bardziej złożone co zwiększa ryzyko incydentów związanych z bezpieczeństwem żywności. Skuteczne i zharmonizowane systemy bezpieczeństwa żywności muszą zarządzać i zapewniać bezpieczeństwo i przydatność żywności w każdym ogniwie łańcucha dostaw.

Program certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000 jest programem certyfikacji w pełni uznawanym przez Światową Inicjatywę na Rzecz Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Safety Initiative – GFSI).

Certyfikacja FSSC 22000 jest oparta o:

 • Normę ISO 22000.
 • Specyfikacje techniczne (PRP), np. ISO/TS 22002-1 dla producentów żywności.
 • Wymagania dodatkowe FSSC 22000.

Organizacje certyfikowane zgodnie z wymaganiami normy ISO 22000 mogą uzyskać certyfikat FSSC 22000, po utrzymaniu ciągłości systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami ISO 22000 uzupełnionego o spełnienie wymagań specyfikacji technicznych dla branżowych programów wstępnych (PRP, np. ISO/TS 22002-1 dla producentów żywności) oraz wymagań dodatkowych FSSC 22000.

Korzyści jakie daje FSSC 22000

Najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji FSSC 22000 to:

 • podejście do łańcucha dostaw oparte na standardach opracowanych przez ISO;
 • uznawanie certyfikatu przez GFSI;
 • korzystanie z istniejących, niezależnych, międzynarodowych standardów ISO 22000, ISO/TS 22003 i specyfikacji technicznych dla branżowych programów wstępnych (PRP);
 • akredytacja na zgodność z wymaganiami ISO/IEC 17021 (podejście systemowe i procesowe);
 • szeroki zakres: produkcja żywności (w tym ubój), produkcja pasz dla zwierząt;
 • powszechna uznawalność przez interesariuszy (przemysł, detaliści, organizacje pozarządowe);
 • szczegółowe i rygorystyczne audity bezpieczeństwa żywności;
 • niezależne zarządzanie systemem;
 • przejrzystość;
 • zarządzanie non profit przez Fundację FSSC 22000 Food Safety System Certification;
 • uznawalność ze strony Europejskiej Współpracy w dziedzinie Akredytacji (EA).

Przebieg Procesu Certyfikacji

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Krzysztof Moch


  +48 606 459 912
  kmoch@pcbc.gov.pl
 • Piotr Szostak


  +48 22 46 45 341
  +48 601 788 688
  pszostak@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  PN-EN ISO 22000

  System zarządzania bezpieczeństwem żywności - wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym.

  Znak jakości Q

  Znak jakości "Q" umieszczony na opakowaniu oznacza, że wyrób odznacza się ponadprzeciętnym standardem i wyróżnia się na tle towarów z tej samej kategorii.

  Znak Jakość Tradycja

  Wyróżnienie produktów żywnościowych wysokiej jakości, z szczególnym uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

  Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego „BIO”

  Znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego.

  Wspólnotowe oznakowanie rolnictwa ekologicznego

  Europejskie logo żywności ekologicznej daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej żywności.

  Szkolenia Online O115 - System bezpieczeństwa żywności: wymagania FSSC 22000 wersja 5 – nowe wyzwania

  Omówienie wymagań systemu bezpieczeństwa żywności zawartych w wersji 5.1 normy FSSC 22000.

  Szkolenie PC178 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według ISO 22000/HACCP/FSSC22000

  Dwudniowe szkolenie dla firm/osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z łańcuchem żywnościowym zgodnym z ISO 22000.

  Powrót