Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl
WSK-piktogram

Wewnętrzny System Kontroli.

Wymagania

Ustawowe uregulowanie zasad obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zasady kontroli i ewidencji tego obrotu oraz odpowiedzialności za niezgodny z prawem obrót tymi towarami, technologiami i usługami.

Wewnętrzny System Kontroli opiera się na znajomości: partnerów handlowych, parametrów technicznych towarów oraz na wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania wyrobów tzw. podwójnego zastosowania.

WSK  to  system stanowiący fragment szerszego systemu, łączącego osoby prawne, fizyczne, instytucje rządowe i organizacje międzynarodowe ustalające reguły handlu uzbrojeniem, sprzętem wojskowym i policyjnym, towarami i technologiami podwójnego zastosowania oraz z usługami związanymi z tym handlem. Nadrzędnym zaś celem jest pełna współpraca w celu zwiększenia międzynarodowego bezpieczeństwa i utrzymania pokoju.

Zakres certyfikacji to: wywóz, transfer wewnątrzunijny, usługa pośrednictwa, pomoc techniczna, przywóz, tranzyt towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym.

Kryteria WSK_20 02 2015 

Przewodnik WSK_02.02.2017

Korzyści z Certyfikacji

Najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji Wewnętrznego System Kontroli w organizacji, to m.in:

 • porządkowanie procesów decyzyjnych;
 • określenie sposobu ewidencji obrotu;
 • minimalizacja błędów wynikających z czynnika ludzkiego;
 • efektywne nadzorowanie funkcjonowania komórek organizacyjnych;
 • regulowanie zasad obrotu towarami technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym;
 • zwiększenie wiarygodności organizacji.

Istotne korzyści z włączenia się organizacji do kontroli eksportu osiąga także administracja rządowa, bowiem organizacje, które skutecznie wdrożyły WSK, dysponują specyficznymi informacjami o towarach, biznesowych partnerach i zasadach transferów.

Komu dedykowana

Wymagania mają zastosowanie, gdy organizacja zamierza wdrożyć Wewnętrzny System Kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym i wystąpić o stosowne pozwolenia do Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego w Ministerstwie Gospodarki.

Sektory branżowe, które głównie zainteresowane są certyfikacją WSK to:

 • Elektryka i Elektronika,
 • Handel,
 • IT i Komunikacja,
 • Transport i Logistyka.

Przebieg Procesu Certyfikacji

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji

 • Application for cost calculation

 • Załącznik nr 1

 • Appendix no. 1

 • Załącznik nr 2

 • Załącznik nr 3

 • Załącznik nr 4

 • Appendix no. 4

 • Załącznik nr 5

 • Wniosek o przepisanie certyfikatu

 • Umowa

 • Zasady certyfikacji systemów zarządzania

 • Zasady posługiwania sie znakam

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Sprzedaży

 • Danuta Muszyńska

  + 48 22 46 45 437
  669 474 742
  dmuszynska@pcbc.gov.pl
 • Tomasz Kochański

  + 48 22 46 45 436
  606 459 912
  tkochanski@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie WSK01 - Wewnętrzny System Kontroli

  Szkolenie skierowane jest do menedżerów i pracowników organizacji, które zajmują się obrotem towarami o znaczeniu strategicznym podlegającymi kontroli w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli.

  Szkolenie PC108 - Doskonalenie Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest doskonalenie kwalifikacji osób zajmujących się obrotem towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym jak również doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system WSK.

  Szkolenie PC98 - Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest podniesienie i doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system Wewnętrznego Systemu Kontroli na zgodność z Kryteriami WSK i wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

  Szkolenie PC124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest: przekazanie niezbędnych wiadomości potrzebnych  do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriów WSK, z uwzględnieniem stosownych regulacji prawnych w powyższym zakresie.

  Szkolenie PC117 - Wytyczne porozumienia z Wassenaar i ich zastosowanie w Wewnętrznym Systemie Kontroli

  Celem szkolenia jest doskonalenie kwalifikacji osób zajmujących się obrotem towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym, jak również doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system WSK.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  Powrót