Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
WSK-piktogram

Wewnętrzny System Kontroli.

Czym jest system WSK

Ustawowe uregulowanie zasad obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zasady kontroli i ewidencji tego obrotu oraz odpowiedzialności za niezgodny z prawem obrót tymi towarami, technologiami i usługami.

Wewnętrzny System Kontroli opiera się na znajomości: partnerów handlowych, parametrów technicznych towarów oraz na wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania wyrobów tzw. podwójnego zastosowania.

WSK  to  system stanowiący fragment szerszego systemu, łączącego osoby prawne, fizyczne, instytucje rządowe i organizacje międzynarodowe ustalające reguły handlu uzbrojeniem, sprzętem wojskowym i policyjnym, towarami i technologiami podwójnego zastosowania oraz z usługami związanymi z tym handlem. Nadrzędnym zaś celem jest pełna współpraca w celu zwiększenia międzynarodowego bezpieczeństwa i utrzymania pokoju.

Zakres certyfikacji to: wywóz, transfer wewnątrzunijny, usługa pośrednictwa, pomoc techniczna, przywóz, tranzyt towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym.

Przewodnik WSK z dnia 20.11.2017

Korzyści jakie daje system WSK

Najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji Wewnętrznego System Kontroli w organizacji, to m.in:

 • porządkowanie procesów decyzyjnych;
 • określenie sposobu ewidencji obrotu;
 • minimalizacja błędów wynikających z czynnika ludzkiego;
 • efektywne nadzorowanie funkcjonowania komórek organizacyjnych;
 • regulowanie zasad obrotu towarami technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym;
 • zwiększenie wiarygodności organizacji.

Istotne korzyści z włączenia się organizacji do kontroli eksportu osiąga także administracja rządowa, bowiem organizacje, które skutecznie wdrożyły WSK, dysponują specyficznymi informacjami o towarach, biznesowych partnerach i zasadach transferów.

Do kogo skierowany jest WSK

Wymagania mają zastosowanie, gdy organizacja zamierza wdrożyć Wewnętrzny System Kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym i wystąpić o stosowne pozwolenia do odpowiedniego ministerstwa.

Sektory branżowe, które głównie zainteresowane są certyfikacją WSK to:

 • Elektryka i Elektronika,
 • Handel,
 • IT i Komunikacja,
 • Transport i Logistyka.

Przebieg Procesu Certyfikacji

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Tomasz Kochański

  + 48 22 46 45 306
  +48 606 459 912
  tkochanski@pcbc.gov.pl
 • Magdalena Maj-Nowisz

  +48 22 46 45 436
  +48 665 331 334
  mmnowisz@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC98 - Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest podniesienie i doskonalenie kwalifikacji auditorów oceniających system Wewnętrznego Systemu Kontroli na zgodność z Kryteriami WSK i wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

  Szkolenie PC124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Celem szkolenia jest: przekazanie niezbędnych wiadomości potrzebnych  do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriów WSK, z uwzględnieniem stosownych regulacji prawnych w powyższym zakresie.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  Powrót