Norma FSSC 22000. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - PCBC

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
ISO 22000-piktogram

System zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000.

Czym jest System Zarządzania FSSC 22000

Bezpieczeństwo żywności jest globalnym problemem nie tylko ze względu na znaczenie dla zdrowia społeczeństwa, ale również ze względu na jego wpływ na handel międzynarodowy. Globalizacja produkcji żywności i zakupów w tym obszarze sprawia, że łańcuchy dostaw są dłuższe i bardziej złożone co zwiększa ryzyko incydentów związanych z bezpieczeństwem żywności. Skuteczne i zharmonizowane systemy bezpieczeństwa żywności muszą zarządzać i zapewniać bezpieczeństwo i przydatność żywności w każdym ogniwie łańcucha dostaw.

Program certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000 jest programem certyfikacji w pełni uznawanym przez Światową Inicjatywę na Rzecz Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Safety Initiative – GFSI).

Certyfikacja FSSC 22000 jest oparta o:

 • Normę ISO 22000.
 • Specyfikacje techniczne (PRP), np. ISO/TS 22002-1 dla producentów żywności.
 • Wymagania dodatkowe FSSC 22000.

Organizacje certyfikowane zgodnie z wymaganiami normy ISO 22000 mogą uzyskać certyfikat FSSC 22000, po utrzymaniu ciągłości systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami ISO 22000 uzupełnionego o spełnienie wymagań specyfikacji technicznych dla branżowych programów wstępnych (PRP, np. ISO/TS 22002-1 dla producentów żywności) oraz wymagań dodatkowych FSSC 22000.

Korzyści jakie daje FSSC 22000

Najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji FSSC 22000 to:

 • podejście do łańcucha dostaw oparte na standardach opracowanych przez ISO;
 • uznawanie certyfikatu przez GFSI;
 • korzystanie z istniejących, niezależnych, międzynarodowych standardów ISO 22000, ISO/TS 22003 i specyfikacji technicznych dla branżowych programów wstępnych (PRP);
 • akredytacja na zgodność z wymaganiami ISO/IEC 17021 (podejście systemowe i procesowe);
 • szeroki zakres: produkcja żywności (w tym ubój), produkcja pasz dla zwierząt;
 • powszechna uznawalność przez interesariuszy (przemysł, detaliści, organizacje pozarządowe);
 • szczegółowe i rygorystyczne audity bezpieczeństwa żywności;
 • niezależne zarządzanie systemem;
 • przejrzystość;
 • zarządzanie non profit przez Fundację FSSC 22000 Food Safety System Certification;
 • uznawalność ze strony Europejskiej Współpracy w dziedzinie Akredytacji (EA).

Proces certyfikacji

Informujemy, że Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. posiadało licencje i akredytacje w programie certyfikacji FSSC 22000 nieprzerwanie od lipca 2014 do 31.03.2022.

W związku z obowiązkiem, jaki nałożyła Fundacja FSSC na jednostki certyfikujące, dotyczącym posiadania minimalnej liczby klientów w obszarze FSSC, jaką musi certyfikować jednostka, aby móc utrzymać licencję Fundacji FSSC i samodzielnym brakiem spełnienia tego wymogu przez PCBC S.A., podjęliśmy decyzję o nawiązaniu współpracy z Polskim Rejestrem Statków S.A. (PRS S.A.) celem utrzymania akredytacji i licencji przez polską jednostkę certyfikującą.

Zapraszamy do kontaktu celem otrzymania oferty i  rozpoczęcia procesu certyfikacji.

Procesy certyfikacji są realizowane zgodnie z procedurami obowiązującymi w Biurze Certyfikacji Systemów Zarządzania, Polskiego Rejestru Statków S.A. Audity w procesach certyfikacji prowadzą wieloletni auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. posiadający kwalifikacje w programie FSSC 22000 poparte bogatym doświadczeniem auditorskim oraz ogromną wiedzą w zakresie systemów zarządzania w obszarze bezpieczeństwa żywności.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Krzysztof Moch

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta


  +48 606 459 912
  kmoch@pcbc.gov.pl
  obsluga.klienta@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  PN-EN ISO 22000

  System zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności.

  Znak jakości Q

  Znak jakości "Q" umieszczony na opakowaniu oznacza, że wyrób odznacza się ponadprzeciętnym standardem i wyróżnia się na tle towarów z tej samej kategorii.

  Znak Jakość Tradycja

  Wyróżnienie produktów żywnościowych wysokiej jakości, z szczególnym uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

  Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego „BIO”

  Znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego.

  Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej

  Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanych produktów.

  Szkolenia Online O115 - System bezpieczeństwa żywności: wymagania FSSC 22000 – nowe wyzwania

  Omówienie wymagań systemu bezpieczeństwa żywności zawartych w wersji 6 normy FSSC 22000.

  Szkolenie stacjonarne PC178 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według ISO 22000/HACCP/FSSC22000

  Dwudniowe szkolenie dla firm/osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z łańcuchem żywnościowym zgodnym z ISO 22000.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ