Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl
ISO 37001-piktogram

System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Czym jest System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi ISO 37001

Norma ISO 37001:2016 – Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi – wymagania z wytycznymi do stosowania, jest międzynarodowym standardem opracowanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO i opublikowanym 15 października 2016 roku.

Zawarte w normie wymagania nie są adresowane do konkretnych rodzajów organizacji – mogą być wykorzystywane przez różnego rodzaju instytucje i organizacje. Zarówno przedstawione w normie wymagania jak i wytyczne odnoszą się do rozwiązań zaliczanych do dobrych, uznanych praktyk w tym zakresie.

Warto podkreślić, że wdrożenie przedstawionego w normie systemu nie daje gwarancji, że w organizacji nigdy nie wystąpi korupcja, jednakże wprowadzenie systemu może pomóc organizacji wdrożyć racjonalne i adekwatne środki mogące zapobiegać wystąpieniu korupcji, ograniczać możliwość wystąpienia zdarzeń korupcyjnych oraz ich potencjalnych skutków. Może także pomagać w wykrywaniu zdarzeń korupcyjnych, wyjaśnianiu podejrzeń i w zapewnieniu odpowiedniego reagowania na takie zdarzenia lub podejrzenia.

Norma została opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Aneksie SL do procedur ISO, co zapewnia jej kompatybilność z innymi normami dotyczącymi różnych systemów zarządzania (np. ISO 9001, ISO 14001, itp.).

Koncepcja opisanego w normie systemu obejmuje takie elementy, jak:

 • określenie kontekstu organizacji, tzn. wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, które powinny być uwzględnione w rozwiązaniach systemowych;
 • określenie poziomu ryzyk w odniesieniu do realizowanych procesów i monitorowanie statusu tych ryzyk;
 • ustanowienie polityki antykorupcyjnej;
 • wyznaczenie i wyposażenie w odpowiednie uprawnienia osób odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie systemu;
 • zaplanowanie działań ukierunkowanych na eliminację zagrożeń korupcyjnych lub na ograniczenie ryzyka;
 • zapewnienie skuteczności takich działań.

W załączniku A do normy zamieszczono dużą ilość praktycznych porad i wskazówek pomocnych przy tworzeniu własnych rozwiązań systemowych i przy ich wdrażaniu.

Korzyści z certyfikacji normy ISO 37001

Korzyści z wdrożenia systemu

 • identyfikacja potencjalnych zagrożeń korupcyjnych w całej organizacji;
 • ocena ryzyk związanych z tymi zagrożeniami;
 • uzyskanie możliwości skupienia się na ryzykach najbardziej istotnych;
 • wdrożenie mechanizmów zapobiegających lub ograniczających możliwość wystąpienia zdarzeń korupcyjnych;
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa ludzi na wszystkich szczeblach organizacji.

Korzyści z certyfikacji systemu

 • ocena wdrożonych rozwiązań przez niezależną trzecią stronę;
 • wskazanie możliwości doskonalenia przyjętych rozwiązań;
 • nadzór nad ciągłością działań w zakresie utrzymania i rozwoju systemu;
 • wzrost społecznego zaufania do organizacji posiadającej certyfikat.

Certyfikacja systemu zarządzania ISO 37001 przeprowadzona przez nas potwierdzona jest zarówno certyfikatem PCBC S.A. jak również certyfikatem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet, uznawany na całym świecie.

znak-System-Zarzadzania z R   iqnet-certified-management-system-logo2

 

Do kogo skierowana jest norma ISO 37001

Sektory branżowe, które głównie zainteresowane są certyfikacją Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, to:

 • Administracja publiczna
 • Zdrowie i Medycyna

Przebieg procesu certyfikacji

SKONTAKTUJ SIĘ

Zespół ds. Sprzedaży i Szkoleń

 • Aleksandra Kostrzewa

  Dyrektor Zespołu ds. Sprzedaży i Szkoleń


  +48 693 831 664
  akostrzewa@pcbc.gov.pl
 • Joanna Nowak-Milewska

  Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania


  +48 22 46 45 333
  +48 663 131 043
  jnmilewska@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC150 - System Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy PN-ISO 37001:2017-05

  Jednodniowe szkolenie, na którym omówimy wymagania normy ISO 37001:2017 oraz przekażemy praktyczne wskazówki dotyczące systemowego podejścia do przeciwdziałania korupcji.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  Szkolenie PC125 - System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

  Powrót