WSK. Wewnętrzny System Kontroli. Certyfikacja Systemów Zarządzania - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
WSK-piktogram

Wewnętrzny System Kontroli.

Czym jest system WSK

Ustawowe uregulowanie zasad obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zasady kontroli i ewidencji tego obrotu oraz odpowiedzialności za niezgodny z prawem obrót tymi towarami, technologiami i usługami.

Wewnętrzny System Kontroli opiera się na znajomości: partnerów handlowych, parametrów technicznych towarów oraz na wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania wyrobów tzw. podwójnego zastosowania.

WSK to system stanowiący fragment szerszego systemu, łączącego osoby prawne, fizyczne, instytucje rządowe i organizacje międzynarodowe ustalające reguły handlu uzbrojeniem, sprzętem wojskowym i policyjnym, towarami i technologiami podwójnego zastosowania oraz z usługami związanymi z tym handlem. Nadrzędnym zaś celem jest pełna współpraca w celu zwiększenia międzynarodowego bezpieczeństwa i utrzymania pokoju.

Zakres certyfikacji to: wywóz, transfer wewnątrzunijny, usługa pośrednictwa, pomoc techniczna, przywóz, tranzyt towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym.

Korzyści jakie daje system WSK

Najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji Wewnętrznego System Kontroli w organizacji, to m.in:

 • porządkowanie procesów decyzyjnych;
 • określenie sposobu ewidencji obrotu;
 • minimalizacja błędów wynikających z czynnika ludzkiego;
 • efektywne nadzorowanie funkcjonowania komórek organizacyjnych;
 • regulowanie zasad obrotu towarami technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym;
 • zwiększenie wiarygodności organizacji.

Istotne korzyści z włączenia się organizacji do kontroli eksportu osiąga także administracja rządowa, bowiem organizacje, które skutecznie wdrożyły WSK, dysponują specyficznymi informacjami o towarach, biznesowych partnerach i zasadach transferów.

Do kogo skierowany jest WSK

Wymagania mają zastosowanie, gdy organizacja zamierza wdrożyć Wewnętrzny System Kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym i wystąpić o stosowne pozwolenia do odpowiedniego ministerstwa.

Sektory branżowe, które głównie zainteresowane są certyfikacją WSK to:

 • Elektryka i Elektronika,
 • Handel,
 • IT i Komunikacja,
 • Transport i Logistyka.

Przebieg Procesu Certyfikacji

Przewodnik WSK

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Krzysztof Moch

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta


  +48 606 459 912
  kmoch@pcbc.gov.pl
  obsluga.klienta@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie stacjonarne PC98 - Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji, które mają wdrożony Wewnętrzny System Kontroli, są w trakcie jego wdrażania lub planują wdrożenie.

  Szkolenie stacjonarne PC124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Zdobycie wiedzy niezbędnej do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriach WSK.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  Szkolenia online O124 - Rola i zadania Pełnomocnika ds. kontroli obrotu w ramach Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Wiedza niezbędna do zbudowania, nadzorowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001 oraz Kryteriach WSK.

  Szkolenie online O98- Auditor Wewnętrznego Systemu Kontroli

  Szkolenie skierowane do auditorów oraz osób reprezentujących organizacje, które mają wdrożony Wewnętrzny System Kontroli, są w trakcie jego wdrażania lub planują wdrożenie.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ