Certyfikat ISO 22000. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - PCBC

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
ISO 22000-piktogram

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności.

Czym jest System Zarządzania PN-EN ISO 22000

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym

Norma ISO 22000 jest pierwszą międzynarodową normą, która wprowadziła ujednolicony i zharmonizowany na poziomie globalnym standard w zakresie strategicznych elementów zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności.

Standard ten opiera się na zasadach Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz o system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001.

Korzyści z certyfikacji normy PN-EN ISO 22000

Najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji normy PN-EN ISO 22000 to m.in:
 • Wzrost zadowolenia klientów wynikający ze skutecznego nadzoru organizacji nad zagrożeniami w całym procesie produkcyjnym
 • Wzrost jakości wyrobów
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów wewnętrznych oraz w skali całego łańcucha dostaw
 • Efektywne zarządzanie programami wymagań wstępnych (PRP)
 • Identyfikacja zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • Sprawne wdrażanie oraz opracowywanie środków kontroli
 • Spełnienie międzynarodowych wymagań prawnych
 • Zwiększenie konkurencyjności organizacji na rynku krajowym i zagranicznym

Certyfikacja systemu zarządzania ISO 22000 przeprowadzona przez nas potwierdzona jest zarówno certyfikatem PCBC S.A. jak również certyfikatem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNET, uznawany na całym świecie.

znak-System-Zarzadzania z R 

 

Do kogo skierowana jest norma PN-EN ISO 22000

Wymagania normy PN-EN ISO 22000 mogą być zastosowane przez organizacje uczestniczące w całym łańcuchu żywnościowym, tj.:

 • producentów żywności i opakowań
 • producentów pasz
 • producentów dodatków do żywności
 • producentów opakowań do kontaktu z żywnością
 • organizacji cateringowych
 • rolników
 • organizacji świadczących usługi sanitarno-higieniczne
 • organizacji usługowych zajmujących się magazynowaniem, transportem i dystrybucją

Przebieg Procesu Certyfikacji

Informacja dla klientów związana z normą PN-EN ISO 22000:2018-08

W 2018 r. została opublikowana norma PN-EN ISO 22000:2018-08 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej Organizacji należącej do łańcucha żywnościowego. Zastąpiła ona dotychczasowe wydanie normy PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej Organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.
Nowe wydanie normy ISO 22000 opracowano z zastosowaniem koncepcji struktury nadrzędnej (High Level Structure). To podejście umożliwia pełną integrację z innymi systemami zarządzania, takimi jak: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 czy ISO 27001:2017.

PCBC S.A. posiada akredytację nr AC 019 w zakresie certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w obszarze normy PN-EN ISO 22000:2018-08.

Okres przejściowy dla normy PN-EN ISO 22000:2018-08 rozpoczął się 30 czerwca 2019 r. i miał zakończyć się 29 czerwca 2021 r. Jednakże, zgodnie z komunikatami podanymi na stronie IAF (International Accreditation Forum) https://iaffaq.com/, w związku z aktualną sytuacją w kraju i na świecie, związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) i jej skutkami, przejawiającymi się między innymi brakiem możliwości realizacji zaplanowanych auditów w Organizacjach, dbając o zapewnienie ciągłości certyfikacji oraz zgodności z wymaganiami akredytacyjnymi został przedłużony okres przejścia z normy PN-EN ISO 22000:2006 na normę PN-EN ISO 22000:2018-08 o sześć miesięcy, tj. do 31 grudnia 2021 r. Okres ten dotyczy możliwości przedłużenia ważności certyfikatów wydanych w obszarze normy PN-EN ISO 22000:2006 o kolejne 6 miesięcy oraz możliwości przesunięcia audytów nadzoru obejmujących przejście na normę PN-EN ISO 22000:2018-08 także o 6 miesięcy.
Audity przejścia (ponownej certyfikacji/nadzoru) mogą być przeprowadzane za pomocą technik zdalnych o ile taka realizacja auditu zapewni osiągnięcie celów auditu. Decyzja dotycząca auditu zdalnego będzie podejmowana po przeprowadzeniu analizy ryzyka i oceny możliwości realizacji oceny zdalnej danej Organizacji. Realizacja auditu zdalnego będzie zależeć od specyfiki Organizacji i uwarunkowań technicznych, umożliwiających ocenę wszystkich wymagań normy PN-EN ISO 22000:2018-08 w tym przeprowadzenia obserwacji działań. Zasady dotyczące auditów zdalnych obowiązują wyłącznie w trakcie trwania ogłoszonej pandemii koronawirusa i mają zapewnić bezpieczeństwo przedstawicieli auditowanych Organizacji jak również auditorów PCBC S.A.
Wszystkie certyfikaty Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC) wydane wg normy PN-EN ISO 22000:2006 będą ważne do końca okresu przejściowego tzn. do 31 grudnia 2021 r., co może zostać poświadczone przez PCBC na wniosek certyfikowanej Organizacji.

Organizacje, które chciałyby przejść na nową wersję normy powinny zgłosić ten fakt w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
W PCBC S.A., działania dotyczące auditu przejścia na wymagania normy PN-EN ISO 22000:2018-08 będą prowadzone podczas rutynowego nadzoru (I lub II), auditu ponownej certyfikacji lub auditu specjalnego. Czas trwania auditu będzie kalkulowany na podstawie uaktualnionych danych klienta dotyczących jego systemu zarządzania w zależności od rodzaju auditu w trakcie którego Organizacja podda się ocenie na zgodność w wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2018-08.

Aby przejść pomyślnie audit przejścia zaleca się, aby Organizacje stosujące normę PN-EN ISO 22000:2006 podjęły następujące działania:

 • zidentyfikowały różnice w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności, którymi należy się zająć w celu spełnienia wszelkich nowych wymagań,
 • opracowały plan wdrożenia,
 • zapewniły spełnienie wszelkich nowych potrzeb w zakresie kompetencji i uświadomienie wszystkich stron, które mają wpływ na skuteczność sytemu zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • zaktualizowały obecny system zarządzania bezpieczeństwem żywności w celu spełnienia nowych wymagań oraz zapewniły weryfikację jego skuteczności (w tym samoocena zgodności z wymaganiami),
 • nawiązały kontakt z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w celu przygotowania się do przejścia na nową wersję normy PN-EN ISO 22000:2018-08.
  Dla klientów, którzy chcą uzyskać certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2018-08, PCBC S.A. przygotowało stosowny wniosek. Wniosek można pobrać ze strony www.pcbc.gov.pl, z zakładki „Dokumenty do pobrania” lub można skontaktować się bezpośrednio z Zespołem ds. Sprzedaży i Szkoleń PCBC S.A. (48 22 46 45 430, 48 669 454 546; akostrzewa@pcbc.gov.pl).

Jednocześnie informujemy, że PCBC S.A. obecnie przyjmuje wnioski dotyczące prowadzenia procesu certyfikacji zgodnie z wymaganiami wyłącznie normy PN-EN ISO 22000:2018-08.

W celu sprawnego przygotowania się Organizacji do wdrożenia nowych wymagań dla systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z PN-EN ISO 22000:2018-08, PCBC S.A. przygotowało ofertę szkoleniową obejmującą następujący zakres tematyczny:

 • System bezpieczeństwa żywności- wymagania FSSC 22000 wersja 5 – nowe wyzwania.
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według ISO 22000/HACCP/FSSC22000.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.pcbc.gov.pl/pl/uslugi/szkolenia/system-zarzadzania-bezpieczenstwem-zywnosci-w-tym-haccp
W przypadku pytań dotyczących procesu przejścia i wymagań związanych z uzyskaniem certyfikacji na zgodność z normą PN-EN ISO 22000:2018-08 prosimy o kontakt pod adresem: dorleanska@pcbc.gov.pl.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Krzysztof Moch

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta


  +48 606 459 912
  kmoch@pcbc.gov.pl
  obsluga.klienta@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  FSSC 22000

  System zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000.

  Znak jakości Q

  Znak jakości "Q" umieszczony na opakowaniu oznacza, że wyrób odznacza się ponadprzeciętnym standardem i wyróżnia się na tle towarów z tej samej kategorii.

  Znak Jakość Tradycja

  Wyróżnienie produktów żywnościowych wysokiej jakości, z szczególnym uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

  Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego „BIO”

  Znak potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami rolnictwa ekologicznego.

  Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej

  Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanych produktów.

  Szkolenie stacjonarne PC178 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według ISO 22000/HACCP/FSSC22000

  Dwudniowe szkolenie dla firm/osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z łańcuchem żywnościowym zgodnym z ISO 22000.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ