ruenpl

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym.

Wymagania

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym

Norma ISO 22000:2005 jest pierwszą międzynarodową normą, która wprowadziła ujednolicony i zharmonizowany na poziomie globalnym standard w zakresie strategicznych elementów zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności.

Standard ten opiera się na zasadach Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz o system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001.

Korzyści z Certyfikacji

Najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji normy PN-EN ISO 22000 to m.in:
 • Wzrost zadowolenia klientów wynikający ze skutecznego nadzoru organizacji nad zagrożeniami w całym procesie produkcyjnym
 • Wzrost jakości wyrobów
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów wewnętrznych oraz w skali całego łańcucha dostaw
 • Efektywne zarządzanie programami wymagań wstępnych (PRP)
 • Identyfikacja zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • Sprawne wdrażanie oraz opracowywanie środków kontroli
 • Spełnienie międzynarodowych wymagań prawnych
 • Zwiększenie konkurencyjności organizacji na rynku krajowym i zagranicznym

Komu dedykowana

Wymagania normy PN-EN ISO 22000 mogą być zastosowane przez organizacje uczestniczące w całym łańcuchu żywnościowym tj.:

 • producentów żywności i opakowań
 • producentów pasz
 • producentów dodatków do żywności
 • producentów opakowań do kontaktu z żywnością
 • organizacji cateringowych
 • rolników
 • organizacji świadczących usługi sanitarno-higieniczne
 • organizacji usługowych zajmujących się magazynowaniem, transportem i dystrybucją

Przebieg Procesu Certyfikacji

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji

 • Wniosek o przepisanie certyfikatu

 • Załącznik nr 2

 • Załącznik nr 4

 • Załącznik nr 5

 • Umowa

 • Zasady certyfikacji systemów zarządzania

 • Zasady posługiwania sie znakam

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Sprzedaży

 • Anna Kłaput

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży

  + 48 22 46 45 430
  669 454 546
  aklaput@pcbc.gov.pl
 • Danuta Muszyńska

  Menadżer ds. rozwoju rynku

  + 48 22 46 45 437
  669 474 742
  dmuszynska@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC55 - System zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2006 – wymagania i dokumentowanie.

  Teoretyczne 2-dniowe szkolenie dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności - norma PN-EN ISO 22000:2006.

  Szkolenie PC101 - Interpretacja nowych wymagań prawnych Unii Europejskiej dotyczących znakowania żywności i stosowania dodatków do żywności

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami prawnymi Unii Europejskiej dotyczącymi znakowania żywności i stosowania dodatków do żywności w każdej organizacji uczestniczącej w łańcuchu żywnościowym.

  Powrót