Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
EMAS-piktogram

Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.

Czym jest Smart City wg normy ISO 37120

Norma PN-ISO 37120 definiuje i ustala metodykę dla zestawu wskaźników do sterowania i mierzenia efektów działalności w zakresie usług miejskich oraz jakości życia. Jest ona zgodna z ustalonymi zasadami i może być stosowana w połączeniu z ISO 37101 oraz z innymi strategicznymi wytycznymi.

Wskaźniki mogą być wykorzystane do śledzenia i monitorowania postępów w zakresie efektów działalności miasta. Aby osiągnąć zrównoważony rozwój, należy wziąć pod uwagę cały system miejski. Planowanie przyszłych potrzeb powinno uwzględniać obecne wykorzystanie i efektywność zasobów, w celu lepszego planowania przyszłości. A zatem wskaźniki pozwalają w sposób świadomy i kompleksowy prowadzić politykę rozwoju ukierunkowaną na przyszłość.

Wskaźniki odnoszą się do poszczególnych obszarów tematycznych, uwzględniają różnice w zasobach i możliwościach miast na całym świecie.

Inteligentne miasta to w ostatnich latach bardzo popularny temat. Możemy obserwować, jak dynamicznie i sprawnie rozwijają się miasta, służąc lokalnej społeczności. Jednak brak ustrukturyzowanego podejścia do tego tematu może powodować chaos i problemy z podjęciem decyzji, w którą stronę konkretne miasto powinno budować swoją strategię, aby wykazać, że jego inteligencja rośnie oraz że zapewnia zrównoważony rozwój miejski w różnych dziedzinach.

W miastach z certyfikatem Smart City bez wątpienia inwestuje się w kapitał ludzki i społeczny oraz nowoczesną (opartą na technologiach informacyjno–komunikacyjnych) infrastrukturę jako napęd dla zrównoważonego ekonomicznego wzrostu oraz wysokiej jakości życia, mądrze gospodarując zasobami naturalnymi przez zarządzanie. Są to jednostki administracyjne, które w efektywny sposób integrują fizyczne, cyfrowe oraz społeczne systemy w celu zapewnienia zrównoważonej i dostatniej przyszłości dla swoich mieszkańców. To miejsca, gdzie podejście do ulepszenia usług miejskich, jakości życia mieszkańców oraz wzrostu lokalnej gospodarki obejmuje wiele aspektów i jest zintegrowane. Nowoczesne, inteligentne miasto wykorzystuje technologie informacyjne i komunikacyjne dla zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości własnych usług.

Korzyści, jakie daje norma ISO 37120

Najczęściej wymieniane korzyści wynikające z wdrożenia ISO 37120 to:

 • efektywniejsze zarządzanie, lepsze decyzje dzięki kontroli wskaźników usług i jakości życia,
 • uporządkowanie procesów w zdefiniowanych obszarach tematycznych oraz diagnozowanie problemów (np. rosnąca emisja CO2 i związany z tym spadek jakości powietrza, a następnie szukanie optymalnych rozwiązań),
 • zwiększenie wiedzy o mieście w skali globalnej i lokalnej poprzez monitorowanie rozwoju miasta i porównywanie osiągnięć samorządów na całym świecie celem określenia najlepszych praktyk i wzajemnego uczenia się (benchmarking),
 • narzędzie do rozmów z inwestorami (konieczność dostosowania zamówień do liczonych parametrów),
 • magnes dla dużych inwestorów (premiowana świadomość swojego potencjału, możliwość porównywania wskaźników z innymi miastami, które mają wdrożoną normę, a inwestor już tam jest),
 • większe możliwości uzyskania środków unijnych,
 • pomoc w ocenie zarządzania efektami działalności w zakresie usług miejskich i innych usług oraz jakości życia,
 • szybsze reagowanie na pojawiające się wyzwania, np. rosnąca liczba dzieci w szkołach i związana z tym potrzeba inwestycji w nowe miejsca dla uczniów.

Do kogo skierowana jest norma PN-ISO 37120

Norma ISO 37120 ma zastosowanie do:

 • miast,
 • gmin,
 • samorządów lokalnych,

które podejmują się zmierzenia własnych efektów działalności w sposób porównywalny i możliwy do zweryfikowania, niezależnie od wielkości i lokalizacji.

Przebieg procesu certyfikacji

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji Smart City wg ISO 37120

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Krzysztof Moch

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta


  +48 606 459 912
  kmoch@pcbc.gov.pl
  obsluga.klienta@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY
  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ