PN-ISO 45001. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
PN-N 18001-piktogram

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Czym jest System Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Norma ISO 45001:2018 jest oparta na dyrektywach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Jej wdrożenie jest decyzją strategiczną i operacyjną dla Organizacji. Umożliwia ona opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzącej do stworzenia bezpiecznego środowiska pracy, eliminacji czynników uciążliwych dla zdrowia oraz tych, które mogą powodować wypadki czy absencję wywołaną okolicznościami związanymi z wykonywaną pracą. Normę ISO 45001:2018 opracowano z zastosowaniem koncepcji struktury nadrzędnej (High Level Structure). To podejście umożliwia pełną integrację z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 czy ISO 27001:2017.

Podstawowym celem wdrożenia normy ISO 45001: 2018 jest wspomaganie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawarte w niej wymagania umożliwiają organizacjom kontrolowanie ryzyk oraz poprawę wydajności w obszarze BHP.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy ISO 45001: 2018 może być wdrożony w każdej organizacji, bez względu na jej wielkość czy profil działalności. Jego wdrożenie pomaga organizacjom w ustanowieniu polityki i celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, realizacji tych celów, a także w ocenie skuteczności podejmowanych działań.

Norma zawiera wymagania dotyczące między innymi identyfikacji zagrożeń oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego.

Właściwe zarządzanie jest najbardziej skutecznym sposobem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Sukces uzależniony jest od zaangażowania pracowników na wszystkich poziomach organizacji.

Korzyści z certyfikacji norm PN-ISO 45001

Najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji PN-ISO 45001 to:

 • lepsze zarządzanie czynnikami ryzyka na stanowiskach pracy,
 • zwiększenie świadomości zagrożeń występujących na stanowiskach pracy,
 • zapobieganie wypadkom w pracy oraz schorzeniom zawodowym,
 • zmniejszenie kosztów ubezpieczeń
 • zwiększenie świadomości dotyczącej szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • lepszy nadzór nad podwykonawcami.

Certyfikacja systemów zarządzania przeprowadzona przez nas potwierdzona jest zarówno certyfikatem PCBC S.A. jak również certyfikatem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNET, uznawany na całym świecie.

znak-System-Zarzadzania z R 

 

Przebieg Procesu Certyfikacji

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Krzysztof Moch

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta


  +48 606 459 912
  kmoch@pcbc.gov.pl
  obsluga.klienta@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie stacjonarne PC112 - Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - warsztaty doskonalące

  Praktyczne, 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów i specjalistów w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  Szkolenie stacjonarne PC147 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy/ IQNet No MTS009

  Trzydniowe szkolenie ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania BHP. Szkolenie z certyfikatem IQNET Academy.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ