ruenpl

Technika informatyczna. Zarządzanie usługami.

Opis systemu

Technika informatyczna. Zarządzanie usługami

Normy serii ISO/IEC 20000 zostały opracowane dla branży informatycznej. Określają wymagania jakie są stawiane dostawcom usług IT w celu dostarczania zarządzanych usług o jakości akceptowalnej przez klientów, a także reguły postępowania dla procesów zarządzania tymi usługami. Procesy zarządzania usługami pozwalają dać klientowi najlepszą możliwą usługę w celu spełnienia jego biznesowych potrzeb w ramach uzgodnionego poziomu zasobów.

Normy serii ISO/IEC 20000 umożliwiają dostawcom usług IT zrozumienie w jaki sposób podnieść jakość usług dostarczanych klientom.

Korzyści z Certyfikacji

Najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji PN-ISO/IEC 20000-1 to m.in.:

 • przejrzystość wydatków na usługi IT,
 • nadzorowanie usługi pod kątem wydatków, umożliwiające właściwe wykonywanie inwestycji,
 • skuteczne monitorowanie i doskonalenie jakości usług.

Komu dedykowana

Sektory branżowe, które głównie zainteresowane są certyfikacją normy  ISO/IEC 20000 to:

 • IT
 • Telekomuikacja

Przebieg Procesu Certyfikacji

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji

 • Wniosek o przepisanie certyfikatu

 • Załącznik nr 4

 • Załącznik nr 5

 • Umowa

 • Zasady certyfikacji systemów zarządzania

 • Zasady posługiwania sie znakami

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Sprzedaży

 • Anna Kłaput

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży

  + 48 22 46 45 430
  669 454 546
  aklaput@pcbc.gov.pl
 • Danuta Muszyńska

  Menadżer ds. rozwoju rynku

  + 48 22 46 45 437
  669 474 742
  dmuszynska@pcbc.gov.pl
 • Powrót