ruenpl

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i norma.

Opis systemu

PN-N-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania
OHSAS 18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma 

Podstawowym celem wdrożenia norm PN-N-18001, OHSAS 18001 jest wspomaganie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawarte w nich wymagania umożliwiają organizacjom kontrolowanie ryzyk oraz poprawę wydajności w obszarze BHP.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według norm PN-N-18001, OHSAS 18001 może być wdrożony w każdej organizacji, bez względu na jej wielkość czy profil działalności. Jego wdrożenie pomaga organizacjom w ustanowieniu polityki i celów w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy, realizacji tych celów, a także w ocenie skuteczności podejmowanych działań.

Normy zawierają wymagania dotyczące między innymi identyfikacji zagrożeń oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego.

Właściwe zarządzanie jest najbardziej skutecznym sposobem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Sukces uzależniony jest od zaangażowania pracowników na wszystkich poziomach organizacji.

Korzyści z Certyfikacji

Najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji PN-N-18001, OHSAS 18001 to:

 • lepsze zarządzanie czynnikami ryzyka na stanowiskach pracy,
 • zwiększenie świadomości zagrożeń występujących na stanowiskach pracy,
 • zapobieganie wypadkom w pracy oraz schorzeniom zawodowym,
 • zmniejszenie kosztów ubezpieczeń
 • zwiększenie świadomości dotyczącej szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • lepszy nadzór nad podwykonawcami.

Przebieg Procesu Certyfikacji

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji

 • Załącznik nr 4

 • Załącznik nr 5

 • Wniosek o przepisanie certyfikatu

 • Umowa

 • Zasady certyfikacji systemów zarządzania

 • Zasady posługiwania sie znakami

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Sprzedaży

 • Anna Kłaput

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży

  + 48 22 46 45 430
  669 454 546
  aklaput@pcbc.gov.pl
 • Danuta Muszyńska

  Menadżer ds. rozwoju rynku

  + 48 22 46 45 437
  669 474 742
  dmuszynska@pcbc.gov.pl
 • Powrót