Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl
ISO 13485-piktogram

System zarządzania jakością – wyroby medyczne.

Czym jest System Zarządzania Jakością ISO 13485

Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – Wymagania do celów przepisów prawnych

Międzynarodowa norma ISO 13485 zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania i  jest przeznaczona dla organizacji chcących wykazać swoją zdolność do dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług. Podstawowym celem normy jest ułatwienie zharmonizowania wymagań przepisów dotyczących wyrobów medycznych z systemami zarządzania jakością.

Korzyści z certyfikacji normy ISO 13485

Najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji ISO 13485 to:

 • wzrost prestiżu firmy,
 • zwiększenie konkurencyjności organizacji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia wyrobu niezgodnego,
 • ograniczenie ilości reklamacji,
 • wyższa jakość usług,
 • zwiększenie zaufania klientów,
 • spełnienie jednego z wymagań specyfikacji przetargowych.

Certyfikacja systemu zarządzania ISO 13485 przeprowadzona przez nas potwierdzona jest zarówno certyfikatem PCBC S.A. jak i certyfikatem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNET, uznawanym na całym świecie.

znak-System-Zarzadzania z R 

 

Do kogo skierowana jest norma ISO 13485

Norma ISO 13485 jest poświęcona organizacjom zajmującym się projektowaniem, produkcją, konfekcjonowaniem i importem wyrobów medycznych.

Sektory branżowe, które głównie zainteresowane są certyfikacją ISO 13485, to Zdrowie i Medycyna.

Przebieg Procesu Certyfikacji

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Krzysztof Moch


  +48 606 459 912
  kmoch@pcbc.gov.pl
 • Piotr Szostak


  +48 22 46 45 341
  +48 601 788 688
  pszostak@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC130 - Auditowanie procesu wytwarzania wyrobów medycznych w systemie zarządzania jakością zgodnym z wymaganiami PN-EN ISO 13485:2016

  Szkolenie dotyczące przeprowadzania auditów systemu zarządzania jakością w firmach z branży medycznej tj. producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych.

  Szkolenie PC85 - Ocena zgodności wyrobów medycznych z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Powiązania dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016

  Jednodniowe szkolenie, które zapozna uczestników z aktualnymi wymaganiami dyrektyw UE i prawa polskiego dotyczącymi wprowadzania do obrotu wyrobu medycznego oraz powiązaniem ich z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016.

  Szkolenie PC154 - Nowe rozporządzenia unijne dotyczące wyrobów medycznych (wyroby ogólne)

  Jednodniowe szkolenie przedstawiające wymagania nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącego wyrobów medycznych i uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. Rozporządzenie to wprowadza istotne zmiany w obowiązujących wymaganiach dot. procedury oceny zgodności wyrobów medycznych.

  Szkolenie PC155 - Nowe rozporządzenia unijne dotyczące wyrobów medycznych (wyroby IVD)

  Jednodniowe szkolenie przedstawiające wymagania nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, zastępującego dyrektywę 98/79/WE. Rozporządzenie to wprowadza istotne zmiany w obowiązujących wymaganiach dot. procedury oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

  Oznakowanie CE dla wyrobów medycznych

  Poświadczenie oceny zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE.

  Powrót