Norma PN-EN ISO 22301 - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
EMAS-piktogram

System Zarządzania Ciągłością Działania.

Czym jest system zarządzania ciągłością działania ISO 22301?

ISO 22301 to uznany międzynarodowy standard systemów zarządzania ciągłością działania (BCMS), opublikowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).

W normie ISO 22301 określono wymagania dotyczące wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania ciągłością działania w celu ochrony przed zakłóceniami, zmniejszania prawdopodobieństwa ich wystąpienia, przygotowania się na nie, reagowania na nie i usuwania skutków zakłóceń, gdy one wystąpią.

Norma zarządzania ciągłością działania ISO 22301 w istotny sposób pomaga organizacjom identyfikować zagrożenia i ustalać ich priorytety, opracowywać skuteczne plany ciągłości biznesowej. Pozwala im skutecznie wdrożyć system zarządzania ciągłością działania, dzięki czemu są gotowe do reagowania na incydenty i przywracania sprawności organizacji przy jak najmniejszym zakłóceniu jej działalności.

Korzyści z certyfikacji normy ISO 22301

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301 przynosi organizacji wymierne korzyści, m.in.:

 • spełnienie wymagań kontrahentów,
 • zidentyfikowanie obecnych i potencjalnych zagrożeń dla firmy i ocena ryzyka z nimi związanego,
 • wdrożenie mechanizmów zapobiegających lub ograniczających możliwość wystąpienia sytuacji kryzysowych,
 • proaktywne podejście do minimalizowania wpływu incydentów na działalność organizacji.
 • zapewnienie sprawnego działanie krytycznych funkcji w organizacji w sytuacjach kryzysowych,
 • zminimalizowanie czasu przestojów podczas incydentów i skrócenie czasu odzyskiwania pełnej sprawności,
 • zmniejszenie kosztów związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowych,
 • ochrona reputacji firmy i wzrost poczucia bezpieczeństwa interesariuszy,
 • wzrost społecznego zaufania do organizacji,
 • zapewnienie przewagi konkurencyjnej.

Do kogo skierowana jest norma ISO 22301?

Wymagania określone w normie ISO 22301 są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich organizacji lub ich części, niezależnie od rodzaju, wielkości i charakteru organizacji. Zakres zastosowania tych wymagań zależy od środowiska operacyjnego organizacji i złożoności.

Norma ISO 22301 ma zastosowanie do organizacji, które:

a) chcą wdrożyć, utrzymywać i doskonalić BCMS;

b) dążą do zapewnienia zgodności z ustaloną polityką ciągłości działania;

c) muszą być zdolne do dostarczania wyrobów i usług z akceptowalną, z góry określoną wydajnością w sytuacji kryzysowej;

d) dążą do zwiększenia swojej odporności na sytuacje kryzysowe poprzez skuteczne stosowanie BCMS.

Norma ISO 22301 może być wykorzystana do oceny zdolności organizacji do spełnienia własnych potrzeb i zobowiązań w zakresie ciągłości biznesowej.

Przebieg Procesu Certyfikacji

schemat zasady certyfikacji systemów zarządzania

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Krzysztof Moch

  Kierownik Zespołu ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta


  +48 606 459 912
  kmoch@pcbc.gov.pl
  obsluga.klienta@pcbc.gov.pl
 • Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ