Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
ISO 5001-piktogram

System zarządzania energią.

Czym jest System Zarządzania Energią ISO 50001

System zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania

W normie ISO 50001 określono wymagania co do oceny, wdrożenia, utrzymania i poprawy systemu zarządzania energią, który ma na celu umożliwić organizacji zastosowanie systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy wydajności energetycznej, w tym efektywności energetycznej, użytkowania energii i jej zużycia.

Określa wymagania odnoszące się do użytkowania i zużycia energii, w tym praktyk pomiaru, dokumentacji i sprawozdawczości, projektowania i nabywania – dla urządzeń, systemów, procesów i personelu, mających wkład w wydajność energetyczną. Ma ona zastosowanie do wszystkich zmiennych wpływających na wydajność energetyczną, które może monitorować i na które ma wpływ organizacja.

Normę dla systemów zarządzania energią zaprojektowano tak, aby mogła być stosowana niezależnie. Możliwe jest jednak jej dostosowanie lub zintegrowanie z innymi systemami zarządzania.

Korzyści jakie daje norma ISO 50001

Korzystanie z ISO 50001 (BS EN 16001) jako podstawy zarządzania i redukcji konsumpcji energii może zaowocować:

 • zmniejszeniem kosztów zużycia zasobów energetycznych poprzez efektywne ich wykorzystywanie,
 • zwiększeniem wydajności organizacji poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych zwiększających efektywność wykorzystywanych zasobów energetycznych,
 • zgodnością z obecnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną,
 • zwiększeniem wiarygodności organizacji wobec partnerów biznesowych,
 • ciągłym doskonaleniem wydajności energetycznej i realizacji celów energetycznych,
 • zmniejszaniem kosztów gospodarowania emisjami do atmosfery,
 • wczesnym wykrywaniem i korekcją znaczących zmian poprzez ich ciągłe monitorowanie,
 • zwiększeniem konkurencyjności na rynku.

Do kogo skierowana jest norma ISO 50001

Norma ma zastosowanie w każdej organizacji chcącej zapewnić sobie realizację założeń polityki energetycznej.

Zgodność z wymogami normy potwierdza się za pomocą samooceny i samodeklaracji zgodności lub też za pomocą certyfikatu systemu zarządzania energią.

Przebieg Procesu Certyfikacji

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Magdalena Maj-Nowisz

  +48 22 46 45 436
  +48 665 331 334
  mmnowisz@pcbc.gov.pl
 • Tomasz Kochański

  + 48 22 46 45 306
  +48 606 459 912
  tkochanski@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC131 – Wymagania normy PN-EN ISO 50001:2011 do systemu zarządzania energią.

  Jednodniowe szkolenie pozwalające zrozumieć role i znaczenie systemu zarządzania energią, na którym omówienie zostaną m.in. podstawowe informacje przygotowujące do wdrażania, utrzymywania, nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2011 .

  Szkolenie PC152 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią / IQNet No MTSO11

  Dwudniowe szkolenie warsztatowe ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania energią.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  PN-EN ISO 14001

  System zarządzania środowiskowego.

  Powrót