Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl
ISO 5001-piktogram

System zarządzania energią.

Czym jest System Zarządzania Energią ISO 50001

System zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania

W normie ISO 50001 określono wymagania co do oceny, wdrożenia, utrzymania i poprawy systemu zarządzania energią, który ma na celu umożliwić organizacji zastosowanie systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy wydajności energetycznej, w tym efektywności energetycznej, użytkowania energii i jej zużycia.

Określa wymagania odnoszące się do użytkowania i zużycia energii, w tym praktyk pomiaru, dokumentacji i sprawozdawczości, projektowania i nabywania – dla urządzeń, systemów, procesów i personelu, mających wkład w wydajność energetyczną. Ma ona zastosowanie do wszystkich zmiennych wpływających na wydajność energetyczną, które może monitorować i na które ma wpływ organizacja.

Normę dla systemów zarządzania energią zaprojektowano tak, aby mogła być stosowana niezależnie. Możliwe jest jednak jej dostosowanie lub zintegrowanie z innymi systemami zarządzania.

Korzyści z certyfikacji normy ISO 50001

Korzystanie z ISO 50001 (BS EN 16001) jako podstawy zarządzania i redukcji konsumpcji energii może zaowocować:

 • zmniejszeniem kosztów zużycia zasobów energetycznych poprzez efektywne ich wykorzystywanie,
 • zwiększeniem wydajności organizacji poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych zwiększających efektywność wykorzystywanych zasobów energetycznych,
 • zgodnością z obecnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną,
 • zwiększeniem wiarygodności organizacji wobec partnerów biznesowych,
 • ciągłym doskonaleniem wydajności energetycznej i realizacji celów energetycznych,
 • zmniejszaniem kosztów gospodarowania emisjami do atmosfery,
 • wczesnym wykrywaniem i korekcją znaczących zmian poprzez ich ciągłe monitorowanie,
 • zwiększeniem konkurencyjności na rynku.

Certyfikacja systemu zarządzania ISO 50001 przeprowadzona przez nas potwierdzona jest zarówno certyfikatem PCBC S.A. jak również certyfikatem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet, uznawany na całym świecie.

znak-System-Zarzadzania z R   iqnet-certified-management-system-logo2

 

Do kogo skierowana jest norma ISO 50001

Norma ma zastosowanie w każdej organizacji chcącej zapewnić sobie realizację założeń polityki energetycznej.

Zgodność z wymogami normy potwierdza się za pomocą samooceny i samodeklaracji zgodności lub też za pomocą certyfikatu systemu zarządzania energią.

Przebieg Procesu Certyfikacji

SKONTAKTUJ SIĘ

Zespół ds. Sprzedaży i Szkoleń

 • Aleksandra Kostrzewa

  Dyrektor Zespołu ds. Sprzedaży i Szkoleń


  +48 693 831 664
  akostrzewa@pcbc.gov.pl
 • Joanna Nowak-Milewska

  Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania


  +48 22 46 45 333
  +48 663 131 043
  jnmilewska@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Szkolenie PC131 – Wymagania normy PN-EN ISO 50001:2018 do systemu zarządzania energią.

  Podstawowe informacje przygotowujące do wdrażania, utrzymywania, nadzorowania i doskonalenia systemu zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2018.

  Szkolenie PC152 – Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią / IQNet No MTSO11

  Dwudniowe szkolenie warsztatowe ukierunkowane na praktyczne przygotowanie do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych auditów systemu zarządzania energią.

  PN-EN ISO 9001

  System zarządzania jakością.

  PN-EN ISO 14001

  System zarządzania środowiskowego.

  Powrót