Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
PN-N 18001-piktogram

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Czym jest System Zarządzania PN-N-18001, OHSAS 18001

PN-N-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania
OHSAS 18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma 

Podstawowym celem wdrożenia norm PN-N-18001, OHSAS 18001 jest wspomaganie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawarte w nich wymagania umożliwiają organizacjom kontrolowanie ryzyk oraz poprawę wydajności w obszarze BHP.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według norm PN-N-18001, OHSAS 18001 może być wdrożony w każdej organizacji, bez względu na jej wielkość czy profil działalności. Jego wdrożenie pomaga organizacjom w ustanowieniu polityki i celów w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy, realizacji tych celów, a także w ocenie skuteczności podejmowanych działań.

Normy zawierają wymagania dotyczące między innymi identyfikacji zagrożeń oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego.

Właściwe zarządzanie jest najbardziej skutecznym sposobem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Sukces uzależniony jest od zaangażowania pracowników na wszystkich poziomach organizacji.

Korzyści jakie daje norma PN-N-18001, OHSAS 18001

Najczęściej wymieniane przez organizacje korzyści wynikające z wdrożenia i certyfikacji PN-N-18001, OHSAS 18001 to:

 • lepsze zarządzanie czynnikami ryzyka na stanowiskach pracy,
 • zwiększenie świadomości zagrożeń występujących na stanowiskach pracy,
 • zapobieganie wypadkom w pracy oraz schorzeniom zawodowym,
 • zmniejszenie kosztów ubezpieczeń
 • zwiększenie świadomości dotyczącej szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • lepszy nadzór nad podwykonawcami.

Przebieg Procesu Certyfikacji

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Tomasz Kochański

  + 48 22 46 45 306
  +48 606 459 912
  tkochanski@pcbc.gov.pl
 • Magdalena Maj-Nowisz

  +48 22 46 45 436
  +48 665 331 334
  mmnowisz@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  PC112 - Wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - warsztaty doskonalące

  Praktyczne, 1-dniowe szkolenie doskonalące dla auditorów i specjalistów w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  PC133 Wdrożenie i doskonalenie SZBHP zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018

  Jednodniowe szkolenie przybliżające wymagania nowej normy ISO 45001:2018. Omówienie nowych wymagań w porównaniu z normami OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004.

  Powrót