Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
znak-Eko-kosmetyk-naturalny z R

Naturalne kosmetyki ekologiczne to zdrowie, naturalne środkami do pielęgnacji ciała.

Opis znaku

Znak ekologiczny EKO „CERTYFIKOWANY KOSMETYK NATURALNY” to zastrzeżony na rzecz PCBC S.A. znak, który mogą otrzymać naturalne kosmetyki w drodze dobrowolnej certyfikacji, nie powodujące (w odniesieniu do wcześniej ustalonego akceptowanego poziomu) negatywnych skutków dla środowiska oraz spełniające ustalone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego cyklu życia wyrobu.

„CERTYFIKOWANY KOSMETYK NATURALNY” oznacza każdą substancję lub mieszaninę zawierającą składniki pochodzące z produkcji ekologicznej lub z nią związanej, przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała.

Znak ekologiczny EKO „CERTYFIKOWANY KOSMETYK NATURALNY” umieszczony na kosmetyku to gwarancja wysokiej jakości środowiskowej certyfikowanego wyrobu, potwierdzenie przez niezależną jednostkę naturalnego pochodzenia składników, łatwość identyfikacji wyrobu, skuteczne narzędzie marketingowe, a także efektywny i prosty sposób informowania klientów i dostawców o działaniach prowadzonych w trosce o środowisko. Wprowadzenie produkcji przyjaznej środowisku może umożliwić producentowi przygotowanie się do wdrożenia dalszych wymagań zdrowotnych i środowiskowych.

Grupy wyrobów

Kosmetyki do pielęgnacji ciała

Proces certyfikacji

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dokonanie certyfikacji, który powinien być złożony w 2 egzemplarzach (FBS-01);
 2. Informacje o różnicach między zgłoszonymi typami, jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego typu;
 3. Sprawozdanie(a) z badań wyrobu wykonanych przez akredytowane i/lub uznawane przez PCBC S.A. laboratoria;
 4. Deklaracje wnioskodawcy/producenta/dostawców;
 5. Projekt etykiety oznakowania;
 6. Próbkę opakowania produktu, na którym ma zostać umieszczone oznakowanie (w stosownych przypadkach);
 7. Skład surowcowy z podaniem norm na surowce, półprodukty;
 8. Krótki opis procesu technologicznego.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Umowa

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Leśnych i Ecolabel

 • Magdalena Jabłońska

  + 48 22 46 45 207
  mjablonska@pcbc.gov.pl
 • Powrót