Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl
znak-Eko-kosmetyk-naturalny z R

Naturalne kosmetyki ekologiczne to gwarancja wysokiej jakości środowiskowej certyfikowanego wyrobu.

Opis znaku

Znak ekologiczny EKO „CERTYFIKOWANY KOSMETYK NATURALNY” to zastrzeżony na rzecz PCBC S.A. znak, który mogą otrzymać naturalne kosmetyki w drodze dobrowolnej certyfikacji, nie powodujące (w odniesieniu do wcześniej ustalonego akceptowanego poziomu) negatywnych skutków dla środowiska oraz spełniające ustalone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego cyklu życia wyrobu.

„CERTYFIKOWANY KOSMETYK NATURALNY” oznacza każdą substancję lub mieszaninę zawierającą składniki pochodzące z produkcji ekologicznej lub z nią związanej, przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała.

Znak ekologiczny EKO „CERTYFIKOWANY KOSMETYK NATURALNY” umieszczony na kosmetyku to gwarancja wysokiej jakości środowiskowej certyfikowanego wyrobu, potwierdzenie przez niezależną jednostkę naturalnego pochodzenia składników, łatwość identyfikacji wyrobu, skuteczne narzędzie marketingowe, a także efektywny i prosty sposób informowania klientów i dostawców o działaniach prowadzonych w trosce o środowisko. Wprowadzenie produkcji przyjaznej środowisku może umożliwić producentowi przygotowanie się do wdrożenia dalszych wymagań zdrowotnych i środowiskowych.

Grupy wyrobów

Kosmetyki do pielęgnacji ciała

Proces certyfikacji

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dokonanie certyfikacji FBS-01);
 2. Informacje o różnicach między zgłoszonymi typami, jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego typu;
 3. Sprawozdanie(a) z badań wyrobu wykonanych przez akredytowane i/lub uznawane przez PCBC S.A. laboratoria;
 4. Deklaracje wnioskodawcy/producenta/dostawców;
 5. Projekt etykiety oznakowania;
 6. Próbkę opakowania produktu, na którym ma zostać umieszczone oznakowanie (w stosownych przypadkach);
 7. Skład surowcowy z podaniem norm na surowce, półprodukty;
 8. Krótki opis procesu technologicznego.

Nowe wzory certyfikatów obowiązujące od dnia 12.01.2021

Informujemy, że z dn. 12.01.2021 r. wprowadzono zmianę wzoru certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu w odniesieniu do dokumentów certyfikacyjnych wystawianych przez (dawne) Zespoły:  ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Leśnych i Ecolabel oraz Inspekcji i Certyfikacji Wyrobów Użytkowych.

Nowy dokument certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu

 • będzie wydawany klientowi  w wersji elektronicznej,
 • będzie podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Członka Zarządu lub Prezes Zarządu PCBC S.A.
 • nie będzie opatrzony hologramem,
 • będzie certyfikatem jednostronnym.

Dotychczas wystawione certyfikaty papierowe pozostają w mocy do końca ich ważności, pod warunkiem przestrzegania przez właściciela certyfikatu wymagań opisanych w umowie i programie certyfikacji.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Umowa

 • Instrukcja stosowania znaku jakości EKO-certyfikowany kosmetyk

 • Program certyfikacji wyrobów na znak ekologiczny ,,EKO - CERTYFIKOWANY KOSMETYK NATURALNY’’

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Anna Zalewska


  +48 885 806 101
  +48 22 46 45 207
  ecolabel@pcbc.gov.pl
  azalewska@pcbc.gov.pl
 • Helena Stępniak


  + 48 22 46 45 607
  +48 727 034 838
  ecolabel@pcbc.gov.pl
  hstepniak@pcbc.gov.pl
 • Diana Pieczur


  +48 727 034 837
  ecolabel@pcbc.gov.pl
  dpieczur@pcbc.gov.pl
 • Powrót