Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl
cosmetics-GMP

Certyfikacja GMP w produkcji kosmetyków zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 22716:2009

Opis normy

Od dnia 11 lipca 2013 r. wszyscy producenci, importerzy i dystrybutorzy produktów kosmetycznych zobowiązani są do przestrzegania wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

Rozporządzenie ma na celu zapewnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia poprzez m.in.:

 • ujednolicenie terminologii
 • ujednolicony sposób notyfikacji kosmetyku w UE – jeden portal zgłoszeniowy
 • zmiany w klasyfikacji substancji CMR,
 • uregulowania dotyczące nanomateriałów
 • obowiązek posiadania przez producenta lub dystrybutora raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
 • obowiązek wytwarzania produktów kosmetycznych zgodnie z Dobrą Praktyką Produkcji (GMP) wg wymagań normy PN-EN ISO 22716:2009

Norma PN-EN ISO 22716:2009 Kosmetyki – Dobre Praktyki Produkcji (GMP) – Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji określa wytyczne dotyczące jakościowych aspektów produktów kosmetycznych w zakresie produkcji, kontroli, magazynowania i wysyłki.

Główne wymagania opisane w normie dotyczą: personelu, pomieszczeń, wyposażenia, surowców oraz materiałów opakowaniowych, produkcji, wyrobu gotowego, laboratorium kontroli jakości, odpadów, podwykonawstwa, reklamacji i wycofania z rynku, auditów wewnętrznych oraz
dokumentacji.

Spełnienie wymagań normy stanowi dowód realnego zaangażowania w bezpieczeństwo produkcji kosmetyków oraz troski o konsumenta.

Korzyści z certyfikacji

 • Wysoka jakość kosmetyku potwierdzona certyfikatem PCBC
 • Wzrost konkurencyjności firmy oraz jej marki
 • Zwiększenie zaufania wśród Klientów
 • Szybkie wykrywanie niezgodności oraz reagowanie na możliwość ich wystąpienia poprzez wprowadzenie kontroli np. w postaci auditów

Przebieg procesu certyfikacji

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji GMP

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Spożywczych i Ecolabel

 • Magdalena Jabłońska

  + 48 22 46 45 207
  mjablonska@pcbc.gov.pl
 • Izabela Domańska

  + 48 22 46 45 423
  idomanska@pcbc.gov.pl
 • Powrót