Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
znak-Eko

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Opis znaku

Znak ekologiczny EKO to jeden z trzech zastrzeżonych na rzecz PCBC S.A. znaków ekologicznych (ekoetykieta środowiskowa Typu-I wg ISO 14024), przyznawany wyrobom i usługom w drodze dobrowolnej certyfikacji.

Warunkiem koniecznym, jaki muszą spełniać certyfikowane wyroby, to zgodność z ściśle określonymi (w odniesieniu do wcześniej ustalonego akceptowanego poziomu) kryteriami dotyczącymi ochrony zdrowia, braku negatywnego wpływu na środowisko i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego życia wyrobu.

 

Ponieważ kwestie środowiskowe są złożone i dużo czasu może zająć zdobycie wiedzy nt. specyficznych zagadnień środowiskowych, system znakowania ekologicznego „EKO” może być postrzegany jako narzędzie do realizacji tego celu.

Wymagania zdrowotne i środowiskowe oznakowania ekologicznego „EKO” dostarczają indywidualnemu producentowi wytycznych, jak przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju. Producent i sprzedawca może wykorzystać to oznakowanie w działaniach marketingowych, akcentując korzyści dla środowiska i efektywność ekologiczną certyfikowanego wyrobu.

Ekologiczne oznakowanie „EKO” jest dla producentów i sprzedawców ekonomicznie efektywnym i prostym sposobem informowania klientów i dostawców o trosce i działaniach na rzecz środowiska. Wprowadzenie produkcji przyjaznej środowisku może umożliwić producentowi przygotowanie się do wdrożenia dalszych wymagań zdrowotnych i środowiskowych.

Podstawą certyfikacji „EKO”są :

– Kryteria ekologiczne dla produktów kosmetycznych oznaczonych znakiem ekologicznym „EKO” i „EKO – CERTYFIKOWANY KOSMETYK NATURALNY”

– Kryteria ekologiczne dla zabawek drewnianych oznaczonych znakiem ekologicznym „EKO”

Opis Kryteriów udostępniany jest po kontakcie z pracownikami PCBC S.A.

Grupy produktów

 • produkty kosmetyczne,
 • środki pielęgnacji zwierząt,
 • zabawki drewniane.

Proces certyfikacji

tryb certyfikacji

Nowe wzory certyfikatów obowiązujące od dnia 12.01.2021

Informujemy, że z dn. 12.01.2021 r. wprowadzono zmianę wzoru certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu w odniesieniu do dokumentów certyfikacyjnych wystawianych przez (dawne) Zespoły:  ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Leśnych i Ecolabel oraz Inspekcji i Certyfikacji Wyrobów Użytkowych.

Nowy dokument certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu

 • będzie wydawany klientowi  w wersji elektronicznej,
 • będzie podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Członka Zarządu lub Prezes Zarządu PCBC S.A.
 • nie będzie opatrzony hologramem,
 • będzie certyfikatem jednostronnym.

Dotychczas wystawione certyfikaty papierowe pozostają w mocy do końca ich ważności, pod warunkiem przestrzegania przez właściciela certyfikatu wymagań opisanych w umowie i programie certyfikacji.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek na dokonanie certyfikacji

 • Umowa o dokonanie dobrowolnej certyfikacji na znak ekologiczny "EKO"

 • Program certyfikacji wyrobów i usług na znak ekologiczny EKO

 • Dokumenty związane z certyfikacją EKO zabawek drewnianych

 • Instrukcja stosowania znaku jakości EKO

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Magdalena Jabłońska-Pudlak

  Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Ecolabel


  +48 691 770 746
  mjablonska@pcbc.gov.pl
  ecolabel@pcbc.gov.pl
 • Anna Zalewska


  +48 885 806 101
  +48 22 46 45 207
  ecolabel@pcbc.gov.pl
  azalewska@pcbc.gov.pl
 • Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ