Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
znak-Eko z R

Potwierdza, że wyrób spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska.

Opis znaku

Znak ekologiczny EKO to jeden z trzech zastrzeżonych na rzecz PCBC S.A. znaków ekologicznych (ekoetykieta środowiskowa Typu-I wg ISO 14024), przyznawany wyrobom i usługom w drodze dobrowolnej certyfikacji.

Warunkiem koniecznym, jaki muszą spełniać certyfikowane wyroby, to zgodność z ściśle określonymi (w odniesieniu do wcześniej ustalonego akceptowanego poziomu) kryteriami dotyczącymi ochrony zdrowia, braku negatywnego wpływu na środowisko i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego życia wyrobu.

Podstawą certyfikacji „EKO” są decyzje Komisji UE ustanawiające kryteria ekologiczne w ramach programu przyznawania europejskiego oznakowania ekologicznego Ecolabel. Dzięki temu wnioskodawcy mogą otrzymać prawo do oznaczania wyrobu obydwoma znakami w zależności od potrzeb.

Ponieważ kwestie środowiskowe są złożone i dużo czasu może zająć zdobycie wiedzy nt. specyficznych zagadnień środowiskowych, system znakowania ekologicznego „EKO” może być postrzegany jako narzędzie do realizacji tego celu.

Wymagania zdrowotne i środowiskowe oznakowania ekologicznego „EKO” dostarczają indywidualnemu producentowi wytycznych, jak przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju. Producent i sprzedawca może wykorzystać to oznakowanie w działaniach marketingowych, akcentując korzyści dla środowiska i efektywność ekologiczną certyfikowanego wyrobu.

Ekologiczne oznakowanie „EKO” jest dla producentów i sprzedawców ekonomicznie efektywnym i prostym sposobem informowania klientów i dostawców o trosce i działaniach na rzecz środowiska. Wprowadzenie produkcji przyjaznej środowisku może umożliwić producentowi przygotowanie się do wdrożenia dalszych wymagań zdrowotnych i środowiskowych.

Proces certyfikacji

 1. Złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów;
 2. Podpisanie umowy na certyfikację;
 3. Przeprowadzenie kontroli (audit systemu), jeśli jest to wymagane;
 4. Wydanie decyzji;
 5. Przeprowadzenie badania wyrobu i kontrola pod względem oceny zgodności;
 6. Wydanie certyfikatu.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek na dokonanie certyfikacji

 • Umowa o dokonanie dobrowolnej certyfikacji na znak ekologiczny "EKO"

 • Program certyfikacji wyrobów i usług na znak ekologiczny EKO

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Leśnych i Ecolabel

 • Magdalena Jabłońska

  + 48 22 46 45 207
  mjablonska@pcbc.gov.pl
 • Marta Dzierzęcka

  + 48 22 46 45 424
  mdzierzecka@pcbc.gov.pl
 • Powrót