Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Certyfikacja nawozów - nasze kompetencje

W ramach posiadanych kompetencji i wieloletniego doświadczenia prowadzimy ocenę zgodności nawozów wprowadzanych do obrotu z wymaganiami zawartymi w:

Rozporządzeniu (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 roku w sprawie nawozów z późniejszymi zmianami na „NAWÓZ WE”.

Prowadzimy również proces certyfikacji nawozów dostarczających roślinom składników pokarmowych, zwiększających żyzność gleb, oraz nawozów zwiększających żyzność stawów rybnych, takich jak:

 • nawozy mineralne,
 • nawozy naturalne,
 • nawozy organiczne,
 • nawozy organiczno-mineralne.

Zakres certyfikacji

Producenci po uzyskaniu pozytywnej oceny otrzymują certyfikaty zgodności, potwierdzające zgodność z typem nawozu oznaczonego „NAWÓZ WE”, które uznawane są we wszystkich krajach członkowskich oraz w krajach współpracujących z Unią Europejską.

Uzyskany certyfikat potwierdzający zgodność z typem nawozu oznaczonego „NAWÓZ WE” umożliwia naszym klientom swobodny obrót nawozów z Krajów Trzecich na obszarze Wspólnoty Europejskiej.

Ponadto, w ramach prowadzonej certyfikacji, producenci mogą ubiegać się o certyfikaty zgodności, nabywając prawo do oznakowywania swoich wyrobów wyróżnikami jakościowymi, takimi jak:

Potwierdzenie przez niezależną stronę trzecią stanowi kluczowy elementy identyfikacji certyfikowanych wyrobów na rynkach krajowych i zagranicznych.

Producenci mogą również ubiegać się o certyfikaty potwierdzające zgodność z dokumentami normatywnymi np. Ustawa o nawozach i nawożeniu, Deklaracja Producenta.

Certyfikaty zawieszone i cofnięte

Wykaz zawieszonych oraz cofniętych certyfikatów potwierdzających zgodność z typem nawozu oznaczonego „NAWÓZ WE” –na dzień 28.12.2018

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Umowa o dokonanie oceny zgodności na nawóz WE

 • Umowa na dokonanie certyfikacji na znak jakości Q

 • Umowa na dokonanie dobrowolnej certyfikacji na znak bezpieczeństwa "B"

 • Umowa na dokonanie dobrowolnej certyfikacji na znak "Gwarantowana jakość"

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Leśnych i Ecolabel

 • Marek Klóska

  + 48 667 606 161
  mkloska@pcbc.gov.pl
 • Znak jakości Q

  Znak przyznawany wyrobom nawozowym i środkom wspomagającym uprawę roślin, które charakteryzują się niezmiennymi, wysokimi parametrami jakościowymi.

  Oznakowanie Nawóz WE

  Potwierdzenie spełnienia wymogów Unii Europejskiej.

  Gwarantowana jakość - nawozy

  Znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ” potwierdza wzrost zaufania klientów krajowych i zagranicznych do wyrobu oraz daje możliwość uzyskania wyższych efektów ekonomicznych w wyniku zwiększonego popytu na certyfikowany wyrób.

  Powrót