Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl

Certyfikacja nawozów - nasze kompetencje

 

 

W ramach posiadanych kompetencji i wieloletniego doświadczenia prowadzimy ocenę zgodności nawozów wprowadzanych do obrotu z wymaganiami zawartymi w:

Rozporządzeniu (WE) Nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 roku w sprawie nawozów z późniejszymi zmianami na „NAWÓZ WE”.

 

 

 

 

Prowadzimy również proces certyfikacji nawozów dostarczających roślinom składników pokarmowych, zwiększających żyzność gleb, oraz nawozów zwiększających żyzność stawów rybnych, takich jak:

 • nawozy mineralne,
 • nawozy naturalne,
 • nawozy organiczne,
 • nawozy organiczno-mineralne.

Zakres certyfikacji

Producenci po uzyskaniu pozytywnej oceny otrzymują certyfikaty zgodności, potwierdzające zgodność z typem nawozu oznaczonego „NAWÓZ WE”, które uznawane są we wszystkich krajach członkowskich oraz w krajach współpracujących z Unią Europejską.

Uzyskany certyfikat potwierdzający zgodność z typem nawozu oznaczonego „NAWÓZ WE” umożliwia naszym klientom swobodny obrót nawozów z Krajów Trzecich na obszarze Wspólnoty Europejskiej.

Ponadto, w ramach prowadzonej certyfikacji, producenci mogą ubiegać się o certyfikaty zgodności, nabywając prawo do oznakowywania swoich wyrobów wyróżnikami jakościowymi, takimi jak:

Potwierdzenie przez niezależną stronę trzecią stanowi kluczowy elementy identyfikacji certyfikowanych wyrobów na rynkach krajowych i zagranicznych.

Producenci mogą również ubiegać się o certyfikaty potwierdzające zgodność z dokumentami normatywnymi np. Ustawa o nawozach i nawożeniu, Deklaracja Producenta.

Nowe wzory certyfikatów obowiązujące od dnia 12.01.2021

Informujemy, że z dn. 12.01.2021 r. wprowadzono zmianę wzoru certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu w odniesieniu do dokumentów certyfikacyjnych wystawianych przez (dawne) Zespoły:  ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Leśnych i Ecolabel oraz Inspekcji i Certyfikacji Wyrobów Użytkowych.

Nowy dokument certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu

 • będzie wydawany klientowi  w wersji elektronicznej,
 • będzie podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Członka Zarządu lub Prezes Zarządu PCBC S.A.
 • nie będzie opatrzony hologramem,
 • będzie certyfikatem jednostronnym.

Dotychczas wystawione certyfikaty papierowe pozostają w mocy do końca ich ważności, pod warunkiem przestrzegania przez właściciela certyfikatu wymagań opisanych w umowie i programie certyfikacji.

Certyfikaty zawieszone i cofnięte

Wykaz zawieszonych oraz cofniętych certyfikatów potwierdzających zgodność z typem nawozu oznaczonego „NAWÓZ WE” –na dzień 31.10.2021

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Umowa o dokonanie oceny zgodności na nawóz WE

 • Contract for performing conformity assessment of EC fertilisers

 • Umowa na dokonanie certyfikacji na znak jakości Q

 • Umowa na dokonanie dobrowolnej certyfikacji na znak bezpieczeństwa "B"

 • Umowa na dokonanie dobrowolnej certyfikacji na znak "Gwarantowana jakość"

 • Umowa na dokonanie dobrowolnej certyfikacji wyrobów/usług na zgodność z normą lub innym dokumentem odniesienia i nadzór nad stosowaniem wydanych certyfikatów

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów

 • Marek Klóska


  + 48 667 606 161
  mkloska@pcbc.gov.pl
 • Helena Stępniak


  + 48 22 46 45 607
  +48 727 034 838
  ecolabel@pcbc.gov.pl
  hstepniak@pcbc.gov.pl
 • Damian Wawrzecki


  +48 691 901 245
  dwawrzecki@pcbc.gov.pl
 • Znak jakości Q

  Znak przyznawany wyrobom nawozowym i środkom wspomagającym uprawę roślin, które charakteryzują się niezmiennymi, wysokimi parametrami jakościowymi. Znak jakości "Q" umieszczony na opakowaniu oznacza, że wyrób odznacza się ponadprzeciętnym standardem i wyróżnia się na tle towarów z tej samej kategorii.

  Gwarantowana jakość

  Znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ” potwierdza wzrost zaufania klientów krajowych i zagranicznych do wyrobu oraz daje możliwość uzyskania wyższych efektów ekonomicznych w wyniku zwiększonego popytu na certyfikowany wyrób.

  Oznakowanie Nawóz WE

  Potwierdzenie spełnienia wymogów Unii Europejskiej.

  Powrót