Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
znak-Q-chemiczny

Znak przyznawany wyrobom nawozowym i środkom wspomagającym uprawę roślin, które charakteryzują się niezmiennymi, wysokimi parametrami jakościowymi.

Znak jakości „Q” umieszczony na opakowaniu oznacza, że wyrób odznacza się ponadprzeciętnym standardem i wyróżnia się na tle towarów z tej samej kategorii.

Opis znaku

Zielono – żółty wariant graficzny znaku jakości „Q” to znak przyznawany specjalnie wyrobom nawozowym i środkom wspomagającym uprawę roślin, które charakteryzują się niezmiennymi, wysokimi parametrami jakościowymi.

Znak jakości „Q” to symbol o długiej tradycji. Początki jego nadawania sięgają lat 60. ubiegłego wieku. Wówczas przyznawano go najlepszym produktom polskim, których jakość dorównywała wyrobom światowym najwyższej klasy. Obecnie o certyfikat mogą starać się także producenci zagraniczni.

Od tego czasu znak jakości „Q” zyskał renomę i szerokie uznanie zarówno wśród producentów, jak i konsumentów, a jego szeroką popularność potwierdzają wyniki badań konsumenckich. Powszechnie jest kojarzony z najlepszą jakością i niezawodnością certyfikowanego wyrobu.

O znak jakości „Q” mogą się ubiegać producenci, których wyroby nie tylko spełniają wszystkie krajowe i międzynarodowe normy, ale wyróżniają się znacznie lepszymi parametrami. Certyfikowany produkt charakteryzuje się ponadprzeciętnymi walorami użytkowymi. Musi być też niezawodny i produkowany w sposób energo- i materiałooszczędny.

Znak „Q” oznacza, że produkt należy do jakościowych liderów w swojej kategorii.

Badania i Certyfikacja

W procesie certyfikacji wymagane są wyniki badań przeprowadzonych w laboratorium akredytowanym, potwierdzające jakość i bezpieczeństwo wyrobu. Badania te obejmują właściwości fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne produktu, określone w Kryteriach Grupowych na znak jakości „Q” PCBC  S.A.

Przedmiotem oceny są:

 • warunki organizacyjno-techniczne,
 • parametry fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne,
 • opakowanie i oznakowanie wyrobu.

Ważność certyfikatu

Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem jakości „Q” przyznawany jest na okres 3 lat.

Nadzór nad wydanym certyfikatem

Wyroby, którym przyznany został znak jakości „Q”, objęte są nadzorem PCBC S.A., polegającym m.in. na kontroli warunków organizacyjno-technicznych w zakładzie produkcyjnym oraz na analizie wyników badań. Celem nadzoru jest zyskanie pewności, że wysoki standard jakościowy certyfikowanych wyrobów pozostaje niezmienny podczas całego okresu certyfikacji.

Zalety

Znak jakości „Q” umieszczony na opakowaniu jest gwarancją, że wyrób nie tylko spełnia podstawowe standardy jakości i bezpieczeństwa, ale znacznie je przewyższa.

Znak jakości „Q” to:

 • gwarancja wysokiej jakości wyrobu,
 • rozpoznawalność wyrobu przez konsumenta,
 • zwiększenie konkurencyjności rynkowej,
 • renoma i szerokie uznanie wśród producentów i konsumentów.

 

Grupy wyrobów

Nawozy:

 • Mineralne – nawozy nieorganiczne,
 • Organiczne,
 • Organiczno-mineralne,
 • Naturalne,
 • Środki wapnujące.

Środki wspomagające uprawę roślin (środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu i podłoża do upraw), kopaliny.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dokonanie certyfikacji (FBS-01),
 2. Umowa o dokonanie certyfikacji (FBS-44),
 3. Deklaracja producenta (FBS-06),
 4. Kwestionariusz producenta (w przypadku zgłaszania pierwszego wyrobu do certyfikacji, bądź gdy złożony poprzednio kwestionariusz nie obejmował aktualnej certyfikacji) (FBS-03),
 5. Sprawozdanie z badań pełnych wykonanych przez akredytowane i/lub uznawane przez PCBC S.A. laboratoria,
 6. Wzór etykiety.

Nowe wzory certyfikatów obowiązujące od dnia 12.01.2021

Informujemy, że z dn. 12.01.2021 r. wprowadzono zmianę wzoru certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu w odniesieniu do dokumentów certyfikacyjnych wystawianych przez (dawne) Zespoły:  ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Leśnych i Ecolabel oraz Inspekcji i Certyfikacji Wyrobów Użytkowych.

Nowy dokument certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu

 • będzie wydawany klientowi  w wersji elektronicznej,
 • będzie podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Członka Zarządu lub Prezes Zarządu PCBC S.A.
 • nie będzie opatrzony hologramem,
 • będzie certyfikatem jednostronnym.

Dotychczas wystawione certyfikaty papierowe pozostają w mocy do końca ich ważności, pod warunkiem przestrzegania przez właściciela certyfikatu wymagań opisanych w umowie i programie certyfikacji.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji (FBS-01)

 • Umowa na dokonanie certyfikacji na znak jakości Q (FBS-44)

 • Program certyfikacji nawozów, środków wspomagających uprawę roślin i kopalin na znak jakości Q

 • Instrukcja stosowania znaku jakości Q

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Marek Klóska

  Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Produktów Nawozowych, Wyrobów i Inspekcji


  + 48 667 606 161
  mkloska@pcbc.gov.pl
 • Helena Stępniak


  + 48 22 46 45 607
  +48 727 034 838
  hstepniak@pcbc.gov.pl
 • Damian Wawrzecki


  +48 691 901 245
  dwawrzecki@pcbc.gov.pl
 • POWIĄZANE PRODUKTY

  Oznakowanie Nawóz WE

  Potwierdzenie spełnienia wymogów Unii Europejskiej.

  Gwarantowana jakość

  Znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ” potwierdza wzrost zaufania klientów krajowych i zagranicznych do wyrobu oraz daje możliwość uzyskania wyższych efektów ekonomicznych w wyniku zwiększonego popytu na certyfikowany wyrób.

  Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ