Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl
gwarantowana_jakość

Znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ” potwierdza wzrost zaufania klientów krajowych i zagranicznych do wyrobu oraz daje możliwość uzyskania wyższych efektów ekonomicznych w wyniku zwiększonego popytu na certyfikowany wyrób.

Opis znaku

Znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ” umieszczony na wyrobie jest informacją dla klienta i sprzedawcy, że jakość wyrobu została potwierdzona oceną przez niezależną od producenta jednostkę certyfikującą, tzw.  „trzecią stronę”.

Produkcja jest nadzorowana przez jednostkę certyfikującą.

Znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ”to:

 • Jedyny w Polsce taki certyfikat o zasięgu ogólnopolskim;
 • Potwierdzenie prowadzenia procesu produkcji wyrobów z zachowaniem ich powtarzalności na każdym etapie procesu produkcyjnego;
 • Wyróżniający się jakością zastosowanych surowców i komponentów.

Znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ” potwierdza:

 • wzrost zaufania klientów krajowych i zagranicznych do wyrobu;
 • daje możliwość uzyskania wyższych efektów ekonomicznych w wyniku zwiększonego popytu na certyfikowany wyrób.

Grupy wyrobów

Nawozy:

 • Mineralne – nawozy nieorganiczne,
 • Organiczne,
 • Organiczno-mineralne,
 • Naturalne,
 • Środki wapnujące.

Środki wspomagające uprawę roślin (środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu i podłoża do upraw), kopaliny.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dokonanie certyfikacji (FBS-01),
 2. Umowa o dokonanie certyfikacji (FBS-44),
 3. Deklaracja producenta (FBS-06),
 4. Kwestionariusz producenta (w przypadku zgłaszania pierwszego wyrobu do certyfikacji, bądź gdy złożony poprzednio kwestionariusz nie obejmował aktualnej certyfikacji) (FBS-03),
 5. Sprawozdanie z badań pełnych wykonanych przez akredytowane i/lub uznawane przez PCBC S.A. laboratoria,
 6. Wzór etykiety.

Nowe wzory certyfikatów obowiązujące od dnia 12.01.2021

Informujemy, że z dn. 12.01.2021 r. wprowadzono zmianę wzoru certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu w odniesieniu do dokumentów certyfikacyjnych wystawianych przez (dawne) Zespoły:  ds. Certyfikacji Wyrobów Chemicznych, Leśnych i Ecolabel oraz Inspekcji i Certyfikacji Wyrobów Użytkowych.

Nowy dokument certyfikatu i/lub załącznika do certyfikatu

 • będzie wydawany klientowi  w wersji elektronicznej,
 • będzie podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Członka Zarządu lub Prezes Zarządu PCBC S.A.
 • nie będzie opatrzony hologramem,
 • będzie certyfikatem jednostronnym.

Dotychczas wystawione certyfikaty papierowe pozostają w mocy do końca ich ważności, pod warunkiem przestrzegania przez właściciela certyfikatu wymagań opisanych w umowie i programie certyfikacji.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Umowa na dokonanie dobrowolnej certyfikacji na znak "Gwarantowana jakość"

 • Instrukcja stosowania znaku GWARANTOWANA JAKOŚĆ

 • Program certyfikacji na znak „GWARANTOWANA JAKOŚĆ”

 • SKONTAKTUJ SIĘ

  Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów

 • Marek Klóska


  + 48 667 606 161
  mkloska@pcbc.gov.pl
 • Helena Stępniak


  + 48 22 46 45 607
  +48 727 034 838
  hstepniak@pcbc.gov.pl
 • Damian Wawrzecki


  +48 691 901 245
  dwawrzecki@pcbc.gov.pl
 • Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ