Opony/Naprawa opon - PCBC S.A.

Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Certyfikacja opon bieżnikowanych i/lub usługi bieżnikowania opon i/lub usługi napraw opon

 

Opis procesu certyfikacji

Procesy certyfikacji prowadzony jest w zakresie opon bieżnikowanych i/lub usługi bieżnikowania opon i/lub usługi napraw opon przez niezależną od producenta i klienta jednostkę certyfikującą.

Pozytywny wynik oceny skutkuje przyznaniem certyfikatu zgodności na wyrób (oponę) lub usługę (bieżnikowania lub naprawy opon) i jest informacją dla klienta lub/i dostawcy usługi, potwierdzającą że dany wyrób/usługa, został wykonany / przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach odniesienia.

 

Korzyści dla Producenta wyrobu lub Dostawcy usługi.

Certyfikat zgodności wystawiony przez niezależną stronę trzecią  to:

 • doskonały instrument marketingowy na rynku, pozwalający osiągnąć i ugruntować przewagę nad konkurencją,
 • argument w negocjacjach handlowych na rynku krajowym i zagranicznym (umowy, przetargi),
 • możliwość pozyskania nowych rynków zbytu,
 • możliwość wykazania, że proces certyfikacji jest środkiem kontroli i doskonalenia wyrobu / usługi,
 • możliwość posługiwania się niezależnym dowodem w materiałach informacyjnych i promocyjnych,
 • potwierdzenie zwiększonej konkurencyjności oraz zaufania klientów do wyrobu – użytkownicy oraz konsumenci są przekonani, że proces certyfikacji z wykorzystaniem trzeciej strony dostarcza bezstronnej oceny zgodności wyrobu/ usługi z odpowiednimi normami lub innymi wymaganiami technicznymi,

Zakres certyfikacji

Grupy wyrobów lub usług

Proces certyfikacji prowadzony jest dla wyrobów:

 • Opony bieżnikowane.

Proces certyfikacji prowadzony jest dla usług:

1.bieżnikowania opon:

 • do pojazdów osobowych i ich przyczep,
 • do pojazdów ciężarowych i ich przyczep.

2.napraw opon:

 • do pojazdów osobowych i ich przyczep,
 • do pojazdów ciężarowych i ich przyczep,
 • do pojazdów rolniczych i ich przyczep,
 • do pojazdów przemysłowych,
 • wielkogabarytowych OTR,
 • do motocykli i motorowerów.

Wyjaśnienie terminów:

 1. Usługa bieżnikowania oponproces bieżnikowania, polegający na odtworzeniu zużytego bieżnika poprzez nałożenie nowego bieżnika,
 2. Usługa napraw oponproces polegający na wykonaniu czynności naprawczych uszkodzonej opony za pomocą materiałów naprawczych stosowanych w przemyśle wulkanizacyjnym
  i odtworzeniu pierwotnych właściwości technologicznych opony.

Proces certyfikacji

Wymagane dokumenty

W procesie certyfikacji wyrobów/usług są wymagane następujące dokumenty:

1.Wniosek o dokonanie certyfikacji (formularz FBS-01),

2. Umowa o dokonanie certyfikacji (formularz FBS-48),

3. Kwestionariusz Producenta (w przypadku zgłaszania pierwszego wyrobu do certyfikacji, bądź gdy złożony poprzednio kwestionariusz nie obejmował aktualnej certyfikacji) określający wymagania jakie powinien spełnić producent w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania lub nadzorowania procesu produkcji (formularz FBS-03),

4. Deklaracja Producenta w procesie certyfikacji opon, wyrobów i/lub usługi (formularz FBS-07),

5.  Sprawozdanie z badań homologacyjnych przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach (dotyczy usługi bieżnikowania opon),

6. Krótki opis systemu zarządzania jakością zawierający w szczególności (dotyczy certyfikacji usług):

 • informacje o badaniu surowców przed użyciem ich w procesie usługi;
 • informacje o prowadzonym nadzorze miejsc krytycznych w procesie usługi;
 • informacje o systemie sprawdzeń wyposażenia badawczo-pomiarowego mającego wpływ na jakość wykonywanej usługi;
 • informacje o kontroli i badaniach międzyoperacyjnych w procesie usługi;
 • informacje o kontroli i badaniach prowadzonych w procesie usługi;
 • informacje dotyczące warunków magazynowania, transportu i pakowania (jeżeli dotyczy).
 • Instrukcja wykonania procesu usługi bieżnikowania i/lub napraw opon (jeżeli istnieje taka instrukcja),

7. Dokumenty, umożliwiające dokładną identyfikację wykonanej usługi np. dokumentacja techniczna, katalogi, schematy, opisy),

8. Szkice lub fotografie etapów procesu usługi bieżnikowania i/lub napraw,

9. Wykaz typów (odmian) opon – dotyczy rozmiaru opony, rodzaju bieżnika opony objętych usługą bieżnikowania i/lub napraw,

10. Informacje o reklamacjach za ostatni rok dotyczących wykonania usługi,

11. Inne dokumenty uzgodnione z Jednostką Certyfikującą.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dokonanie certyfikacji

 • Umowa na dokonanie dobrowolnej certyfikacji wyrobów/usług na zgodność z normą lub innym dokumentem odniesienia i nadzór nad stosowaniem wydanych certyfikatów

 • Program certyfikacji usług

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Marek Klóska

  Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Produktów Nawozowych, Wyrobów i Inspekcji/ Manager of F ertilising Product Certification and Inspection Division


  + 48 667 606 161
  mkloska@pcbc.gov.pl
 • Damian Wawrzecki


  +48 691 901 245
  dwawrzecki@pcbc.gov.pl
 • Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ