Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

enpl

Certyfikacja produktów nawozowych UE – nasze kompetencje

Od 04.12.2021 r. PCBC S.A. jest jednostką notyfikowaną o numerze identyfikacyjnym 1434 nadanym przez Komisję Europejską, w zakresie oceny zgodności produktów nawozowych UE zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2019/1009 dla modułu B – badanie typu UE oraz modułu D1 – zapewnienie jakości procesu produkcji.

W ramach posiadanych kompetencji prowadzimy ocenę następujących produktów:

Produkty nawozowe PCBC - moduły oceny zgodności

Zakres certyfikacji

Informacje o rodzajach i zakresie procesów certyfikacji znajdują się poniżej:

 • Zakres notyfikacji – uprawnienia do oceny zgodności – link
 • Zakres akredytacji – uprawnienia do certyfikacji – link

Program certyfikacji i procedury certyfikacji

Proces oceny zgodności produktów nawozowych  UE prowadzony jest zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2019/1009.

Główne etapy procesu oceny zgodności produktów nawozowych UE:

 • Złożenie wniosku przez Producenta
 • Przegląd złożonego wniosku
 • Rejestracja wniosku i przygotowanie umowy i kosztorysu
 • Podpisanie umowy
 • Uregulowanie opłaty wstępnej i dostarczenie do PCBC S.A. dokumentacji produktu
 • Ocena

 • Przegląd informacji i wyników oceny
 • Decyzja w sprawie certyfikacji
 • Wystawienie certyfikatu
 • Certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań dla typu produktu nawozowego UE zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 wydawane są odpowiednio w ramach:
 1. Modułu B – na okres 3 lat, chyba że dokumentacja techniczna produktu nawozowego UE uległa zmianie,
 2. Modułu D1 – na okres 3 lat, pod warunkiem utrzymania przez Producenta systemu zapewnienia jakości produkcji oraz realizacji co roku auditu nadzoru, potwierdzającego spełnienie wymagań SZJ. Po upływie tego okresu, certyfikat może zostać przedłużony na kolejne 3 lat.
 • Certyfikaty wydawane przez PCBC S.A. opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • Nadzór nad udzieloną certyfikacją

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje ocena zgodności?
Wycena zostanie przygotowana na podstawie wypełnionego przez Producenta i przesłanego do PCBC S.A. wniosku FBS-N-01

Ile trwa ocena zgodności?
Do 180 dni, bez czasu przeznaczonego na uzupełnienie dokumentacji przez Producenta

Gdzie można zrobić badania produktów nawozowych UE?
Laboratorium Nawozów i Produktów Chemicznych w Pile kontakt: jfinster@pcbc.gov.pl

Jakie sprawozdania i wyniki badań są uznawane przez PCBC S.A.?

PCBC S.A. uznaje / przyjmuje w procesie certyfikacji wyniki badań nie starsze niż 1 rok na dzień oceny dokumentacji, wykonane w laboratorium akredytowanym (EN ISO/IEC 17025) lub laboratorium nieakredytowanym, które ma wdrożone wymagania normy EN ISO/IEC 17025. Zakres wykonywanych badań zależy od rodzaju PFC i wynika z Rozp. (UE) 2019/1009

Ile próbek i jakiej wielkości będzie testowanych w trakcie badań laboratoryjnych?

Ilość i wielkość próbek wynika z metody badawczej laboratorium. Przed wykonaniem badania niezbędne jest wypełnienie i przesłanie zlecenia na badania. W celu ustalenia szczegółów proszę o kontakt: jfinster@pcbc.gov.pl

Czy mój wyrób może mieć oznakowanie CE?
Sprawdź w Rozporządzeniu (UE) 2019/1009 czy materiały składowe użyte do wyprodukowania produktu nawozowego (PFC) spełniają wymogi co najmniej jednej CMC kategorii materiałów składowych

Kiedy otrzymam certyfikat?

Certyfikat będzie przekazywany Producentowi po wydaniu pozytywnej decyzji przez PCBC S.A na podstawie przeprowadzonego procesu oceny zgodności oraz  po uregulowaniu przez Producenta wszystkich opłat za proces certyfikacji

Gdzie znajdę informacje, jak przygotować etykietę dla mojego produktu nawozowego?

Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii – link  znajduje się dokument PL FAQ – najczęściej zadawane pytania do rozporządzenia UE  2019 1009 ws. produktów nawozowych.

W dniu 07 kwietnia 2021 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie wyglądu etykiety produktów nawozowych UE, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 (2021/C 119/01) WPROWADZENIE – treść dostępna – tutaj

 

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o ocenę zgodności produktu nawozowego

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów


  nawozy@pcbc.gov.pl
 • Powrót
  Strona pcbc.gov.pl wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z polityką cookies.
  ZAMKNIJ