Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl
logo wspolnotowego oznaczenia rolnictwa ekologicznego

Europejskie logo żywności ekologicznej daje pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej żywności.

Opis znaku

Obecność logo na dowolnym produkcie oznacza zgodność tego wyrobu z zasadami rolnictwa ekologicznego, w szczególności z  Rozporządzeniem Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i  Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

Zakres certyfikacji

Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt

 • produkcja: roślinna i zwierzęca,
 • materiału siewnego i/lub wegetatywnego materiału rozmnożeniowego,
 • produkcja grzybów

Zbiór ze stanu naturalnego

Pszczelarstwo

Produkty akwakultury i wodorosty morskie

Przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży

Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich

Proces certyfikacji

1. Przygotowanie:

Zbierz informacje o zasadach funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego lub przetwórni.
Zwiedź, co najmniej jedno gospodarstwo ekologiczne lub przetwórnię.
Weź udział w szkoleniu w zakresie przygotowania gospodarstwa lub przetwórni do produkcji ekologicznej.
Podejmij decyzję i zgłoś gotowość do PCBC S.A Oddział Badań i Certyfikacji w Pile celem rejestracji rolnictwa ekologicznego lub certyfikacji przetwórni.

2. Kontrola

Poddaj kontroli gospodarstwo rolne lub przetwórnię.
Realizuj zalecenia jednostki certyfikującej.

3. Certyfikacja

Uzyskaj certyfikat ekologicznego gospodarstwa rolnego lub przetwórni.
Podejmij współpracę z innymi rolnikami lub przetwórcami ekologicznymi.
Oznaczaj swoje produkty i przetwory rolno-spożywcze wspólnotowym logo produkcji ekologicznej.

SKONTAKTUJ SIĘ

 • Katarzyna Kruczyńska

  Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji Rolnictwa Ekologicznego


  +48 67 213 82 00 wew. 209
  +48 607 241 360
  kkruczynska@pcbc.gov.pl
  pila@pcbc.gov.pl
 • Powrót