Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

ruenpl
znak-ZKP

Znak dobrowolny, udostępniany właścicielom certyfikatów zgodności ZKP i certyfikatów stałości właściwości użytkowych, którzy podpisali z PCBC S.A. umowę. Elementem znaku jest nr referencyjny specyfikacji technicznej, będącej podstawą oceny w procesie certyfikacji.

Opis znaku

Właścicielem Znaku ZKP jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Prawo do stosowania znaku potwierdzane jest w odrębnej umowie, zawieranej na wniosek posiadacza certyfikatu.

Znak może być stosowany wyłącznie do wyrobów określonych w certyfikatach zgodności ZKP i certyfikatach stałości właściwości użytkowych, wydanych przez PCBC S.A., w okresie ich ważności. Znak ZKP nie może być łączony z oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym.

Szczegółowe zasady stosowania Znaku ZKP przekazywane są posiadaczowi certyfikatu wraz z elektroniczną wersją znaku, po podpisaniu umowy.

Sposób wykorzystania Znaku ZKP sprawdzany jest podczas inspekcji ZKP w nadzorze nad wydanymi certyfikatami.

Dokumenty do pobrania

 • Zasady stosowania znaku ZKP

 • SKONTAKTUJ SIĘ

 • Zespół ds. certyfikacji wyrobów budowlanych

  ul. Jaśkowa Dolina 81
  80-286 Gdańsk

  +48 (58) 340 11 40
  +48 (58) 552 06 54
  gdansk(@)pcbc.gov.pl
 • Michał Przymanowski

  Dyrektor Oddziału PCBC S.A. w Gdańsku

  + 48 58 552 06 58
  + 48 501 722 150
  mprzymanowski@pcbc.gov.pl
 • Elżbieta Brudkiewicz

  Główny specjalista

  +48 58 340 10 24
  ebrudkiewicz@pcbc.gov.pl
 • Anna Kwiatkowska

  Główny specjalista

  +48 58 340 11 42
  akwiatkowska@pcbc.gov.pl
 • Karolina Otta-Ptach

  Specjalista

  +48 58 552 06 49
  kottaptach@pcbc.gov.pl
 • Dominika Sablowska

  Specjalista

  +48 58 552 06 49
  dsablowska@pcbc.gov.pl
 • Powrót