ruenpl
znak_PN

Dobrowolny, umieszczony na wyrobie znak, który jest gwarancją zgodności wyrobu z odpowiednimi dla tego wyrobu Polskimi Normami.

Opis znaku

Dobrowolny, umieszczony na wyrobie „Znak Zgodności z Polską Normą” jest dla konsumenta gwarancją zgodności wyrobu z odpowiednimi dla tego wyrobu Polskimi Normami oraz faktu, że jego producent poddał się dobrowolnie nadzorowi akredytowanej jednostki certyfikującej.

Potwierdza to certyfikat zgodności wyrobu upoważniający producenta do oznaczania wyrobu „Znakiem Zgodności z Polską Normą”.

„Znak Zgodności z Polską Normą” jest:

 • potwierdzeniem zgodności wyrobu z wymaganiami Polskiej Normy (norm);
 • wizualną prezentacją zgodności wyrobu z Polską Normą;
 • potwierdzeniem, że wyrób został poddany certyfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą;
 • informacją dla konsumenta, że wyrób i proces jego wytwarzania podlega nadzorowi niezależnemu od producenta;
 • gwarancją solidności producenta;
 • mocnym argumentem w negocjacjach handlowych;
 • zachętą dla konsumenta do zakupu wyrobu;
 • praktycznym wykorzystaniem przez producenta i konsumenta zasady dobrowolności stosowania norm.

Grupy wyrobów

 • pustaki silikatowe wentylacyjne,
 • pustaki ceramiczne wentylacyjne,
 • dachówki i kształtki dachowe ceramiczne,
 • wyroby budowlane ceramiczne,
 • dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć dachowych i okładzin ściennych,
 • płytki włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia,
 • profilowane płyty włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia,
 • faliste płyty bitumiczne,
 • gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub syntetycznej,
 • ceramiczna cegła drogowa.

Program certyfikacji

Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu

SKONTAKTUJ SIĘ

PCBC S.A. Oddział w Gdańsku

 • Michał Przymanowski

  Dyrektor Oddziału PCBC S.A. w Gdańsku

  + 48 58 552 06 58
  + 48 501 722 150
  mprzymanowski@pcbc.gov.pl
 • Elżbieta Brudkiewicz

  Główny specjalista

  +48 58 340 10 24
  ebrudkiewicz@pcbc.gov.pl
 • Anna Piętak

  Główny specjalista

  +48 58 340 11 42
  apietak@pcbc.gov.pl
 • Karolina Otta-Ptach

  Specjalista

  +48 58 552 06 49
  kottaptach@pcbc.gov.pl
 • Dominika Sablowska

  Specjalista

  +48 58 552 06 49
  dsablowska@pcbc.gov.pl
 • Powrót